תביעה בגין קבלת חדר במלון מרוחק מהים

לטענת התובע שהגיע למלון קיבל חדר מרוחק מהים, מרחק הליכה של כ- 10 דקות במעלה הדרך ולא קרוב למתחם הים והבריכה. עוד טען התובע כי מהמרפסת נשקף נוף של מגרש הגולף ולא של הים, החדר היה ישן פשוט ובסיסי ביותר והמסדרונות מצחינים. התובע הבהיר כי פנה לקבלה במלון ובקש לעבור לחדר קרוב לים ולבריכה, וכי נדרשה ממנו תוספת תשלום משמעותית לצורך החלפת החדרים, והחלפה זו לא בוצעה בסופו של דבר. לטענת התובע, אורחת נוספת שהגיעה למלון התלוננה גם היא על חדר המלון ופנתה לנתבעת שתטפל בשינוי החדר והנתבעת דאגה לה ללינה במלון חלופי שהיה לשביעות רצונה. 3. לטענת הנתבעת 2 (להלן: "הסוכנות") היא שימשה כמתווכת בין התובע לבין הספק המקומי גרידא. הסוכנות הסכימה כי התובע ביקש מפקיד הקבלה של המלון להעבירם לחדר אחר הקרוב יותר לים או לבריכה ולהתחשב בכך שאשתו של התובע בהריון, אך לדידה, אין לה שליטה על חלוקת החדרים בבתי המלון והיא אינה אחראית על חלוקה זו. התובע ואשתו הזמינו "חדר דלקס" עם נוף לים וזהו החדר שקיבלו, אלא שהתובע לא הסתפק בחדר וביקש לעבור לסוויטה קרובה יותר לים או לבריכה. מדובר בחדרים יקרים יותר מהחדר שהזמין התובע, ועל כן העברה שכזו כרוכה בתשלום. הסוכנות טענה כי ביצעה את ההזמנה כדבעי ולא היה פגם כלשהו בעצם ביצוע ההזמנה, משום שסופקה בסופו של יום חבילת הנופש לתובעים ועל כן היא מילאה חובתה כלפיהם. לגישתה, אין לה אחריות על תקלות מקומיות שהתרחשו, אם התרחשו, במלון. 4. במעמד הדיון, העידו הצדדים, התובע טען כי הסוכנות לא הציעה להחליף לתובעים חדר למעט חלופה של חדר ליד הבריכה בעלות של 350 יורו ללילה. עוד טען התובע כי "בחדר ליד הייתה רינה מצליח מחדשות ערוץ 2 שקיבלה שדרוג ללא תשלום, היא בחרה לא לקבל את השדרוג ולכן העבירו אותה למלון אחר כולל מונית ספיישל". התובע טען כי לא יכול היה להביא אותה להעיד. עוד טען כי הסוכנות לא הציעה לו חדרים טובים יותר בתוספת של 150 דולר לחבילה, וכי לא היה ניתן לעשות שימוש בשירותי "הטוק טוק" משום שהדבר היה כרוך בהמתנה ממושכת בשמש. דיון והכרעה 5. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים וראיותיהם יש בדעתי לקבל את התביעה בחלקה, הכל כפי שיפורט להלן. 6. למעשה, אין לתובע טענה כנגד התנהלות הנתבעת 1 אשר העבירה את ההזמנה שקיבלה מהנתבעת 2 לידי הספק המקומי. כפי שאישר התובע, טענותיו הן כנגד סוכנת הנסיעות והמלון עצמו. מאחר שהמלון לא נתבע יש לדון רק בטענות התובע כנגד הנתבעת 2. 7. כפי שנפסק לא פעם, סוכנות נסיעות אינה אחראית לכל תקלה במלון, וכאמור בפסה"ד בתיק בר"ע 3278/01 בר טוביה נ' רזואן נסיעות בע"מ, פ"מ תשס"א(1)625 [2002], בעמ' 628: "תפקידה של סוכנות נסיעות אינו שונה מזה של מתווך וככזאת, בהשאלה מסעיף 8(א) לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו - 1996, היא חייבת לנהוג בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת ולמסור ללקוחותיה כל מידע שיש בידה בעניין מהותי הנוגע לעסקה." 8. התובע, שקיבל את פרטי המלון מסוכנת הנסיעות, יכול היה לבדוק את המרחק שלו משדה התעופה ואת מיקום החדרים שהגדרתם נרשמה בהזמנה. לפיכך לא ניתן לקבוע כי התובע קיבל חדרים שאינם תואמים את ההזמנה שבצע ואשר עבורה שילם. עם זאת, נראה כי היתה תקלה במהלך תיאום הציפיות שבין התובע לסוכנת הנסיעות. 9. אינני מקבלת את התביעה כנגד הסוכנות, ככל שהיא נובעת מהטענות לעניין הנוף מחדר המלון או הריח במסדרונות. דברים אלו אינם בשליטת הסוכנת ואין בידה לצפות מראש קיומן של תקלות מסוג זה, אציין כי בתמונה ת/1 בה סימן התובע את מיקום החדר נראה עץ החוסם את האפשרות לראות את הים מחדרו של התובע והסוכנות אינה יכולה להיות אחראית למידת הגיזום שמבצע בית המלון. אשת התובע לא הגיעה על מנת להעיד על בעיית ריח כלשהי והתובע גם לא זימן את האורחת הנוספת שהזכיר בתביעתו ובעדותו כדי לתמוך בדברים אלו. 10. עם זאת, שונים הם פני הדברים בנוגע למיקומו של החדר שהוזמן עבור התובע, והאגף בו הוא נמצא. כפי שצויין לעיל, התובע טען שהבהיר לסוכנת הנסיעות את הקשיים והדרישות המיוחדות שהציב בשל היותה של אשתו בהריון מתקדם. ניתן היה לצפות שהסוכנת תסביר לו באופן ברור ומפורט כי יהיה צורך בהליכה משמעותית כדי להגיע לבריכה או לים, כי ניתן יהיה להשתמש בשירות הסעה פנימי של המלון אלא ששירות זה אינו מיידי, וכי יש אגפים שונים במלון שבכל אחד מהם רמת חדרים שונה בקרבה אחרת לחוף הים. מידע זה, לא נמסר לתובע, היה מאפשר לו לתובע להבין את החשיבות של בדיקת החדר שהוזמן עבורו ובמיוחד מיקום החדר ולשקול את התאמת פרטי ההזמנה לנסיבותיו ולהעדפותיו האישיות. הבהרות אלו היו מתחייבות בנסיבות העניין, והיה מקום לצפות את מסירת המידע הרלוונטי המלא על ידי הסוכנת במיוחד שהיא היתה מודעת לעובדת הריונה של התובעת שהזמינה עבורה ביטוח נסיעות לחו"ל. באם היה נעשה דבר זה, לא היה התובע מופתע בהגעתו למלון והיתה נמנעת האכזבה שהיתה מנת חלקו. 11. הסוכנות לא דאגה להתייצבות סוכנת הנסיעות שטפלה בתובע לצורך מתן עדותה לבית המשפט. בית המשפט העליון קבע את ההלכה לפיה "ככלל, אי העדת עד רלוונטי יוצרת הנחה לרעת הצד שאמור היה להזמינו" (ע"א 641/87, קלוגר נ. החברה הישראלית לטרקטורים וציוד בע"מ [1990], פ"ד מד(1) 239, 245), וכי "מעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שהיא בהישג ידו ואין לכך הסבר סביר - ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה הייתה פועלת כנגדו" ע"א 55/89, קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ. טלקאר חברה בע"מ [1990] מ"ד (4) 595, 602. לפיכך, העובדה שהסוכנת לא הובאה לעדות תומכת בגרסת התובע ונזקפת לחובתה. 12. נראה שהתובע קיבל את הרושם, על סמך מצג של סוכנת הנסיעות שטיפלה בו מטעם הסוכנות, כי החדר שהוזמן עבורו יתאים לבקשתו וכי יוכל להפיק הנאה מלאה מהמלון, לרבות הבריכה והים, וזאת למרות היותה של אשתו בהיריון מתקדם, בעוד שלמעשה, לא זה היה המצב, בשל המבנה הטופוגרפי של המלון, מיקום החדר באגף המרוחק של המלון, והמרחק המשמעותי שהיה על התובע ואשתו ללכת מהחדר על מנת להגיע לחוף הים ולבריכה. 13. לאור כל האמור, אני סבורה שהתנהלות הסוכנות לא היתה ראויה ולא עמדה ברמת השירות הנדרשת מסוכנות נסיעות בנוגע למסירת מלוא המידע המהותי, ועל כן זכאים התובע ואשתו לפיצוי. עם זאת, נראה שהעתירה לפיצוי בסכום של 20,000 ₪ הינה מוגזמת ביותר. 14. הנזק הנתבע הנו נזק לא ממוני ומצוי בשיקול דעתו של בית המשפט, ועל כן נפסק נזק זה על דרך האומדנה ולא כשיעור מסוים מעלות החופשה. בקביעת הפיצוי הראוי לקחתי בחשבון את הפניות הרבות שפנה התובע לסוכנות ואת העובדה שלא קיבל כל תגובה לפניותיו. (למרות שהנתבעת 1 העבירה תגובה לסוכנות). הנני אומדת את הפיצוי המגיע לתובע (לרבות עבור אשתו) בגין עגמת הנפש בשל האמור לעיל - ובמיוחד בשל ריחוק חדרם מהבריכה ומהים, עובדה שפגמה באיכות החופשה במיוחד בשים לב להיותה של אשתו בהריון - בסכום של 750 ₪ לכל אחד מהם, ובסה"כ 1,500 ₪. סוף דבר 15. התביעה כנגד הנתבעת 1 נדחית, והתביעה כנגד הנתבעת 2 מתקבלת בחלקה. 16. הנני מורה לנתבעת 2 לשלם לתובע 1,500 ₪, בצירוף בהוצאות משפט בסך 300 ₪. סכומים אלה ישולמו בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין אצל הנתבעת 2, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים בבית המשפט המחוזי מרכז - לוד. בית מלוןבתי מלון (תביעות)