תביעה נגד ספר בגין נזקים ועגמת נפש עקב טיפול החלקת שיער

אין מחלוקת שהתובעת היתה לקוחה של מספרה. הספר באותה מספרה המליץ לתובעת, כי טיפול החלקת השיער ייעשה על ידי הנתבע. המלצה זו נבעה בין היתר בגלל שאותו ספר לא עשה טיפולי החלקות ואמר לתובעת לטענתה כי הוא יביא ספר מומחה - הנתבע (ע' 4 ש' 6-8). לטענת הנתבע, הוא לא עבד באותה מספרה ומתוך הסך ששילמה התובעת לטענתה (1,200 ₪) הוא קיבל מהספר לו שילמה התובעת, סך של 700 ₪. 2. בכתב התביעה נטען כי הנתבע המליץ לתובעת על הטיפול, הסביר אודות הטיפול, מסר כי אין סיכונים והבטיח לה כי הטיפול הוא טיפול משקם הגורם להחייאת השיער. בעניין זה נטען כי שערה של התובע נשרף, צמיחתו נעצרה והוא יבש בצורה קיצונית. כן נטען כי התובעת עובדת בעבודה ייצוגית, הדורשת ממנה להיות מסודרת ומטופחת, וכי הסובבים אותה העירו לה על השיער, ופגעו בתדמיתה ובביטחונה העצמי. התובעת טענה גם כי היא נאלצת לעשות שימוש כיום במייבש שיער בתדירות גבוהה ולרכוש תכשירים משקמי שיער. 3. הנתבע טען מנגד, כי הטיפול לא יכול להוביל לשריפת השיער ולכל נזק. כן טען הנתבע, כי התובעת בחרה להכפיש ולהעליבו בפני אחרים. 4. אין מחלוקת כי לאחר הטיפול הראשוני, ולנוכח תלונות התובעת, טופלה התובעת פעמים נוספות על ידי הנתבע, וזאת לשם ניסיונות "תיקון" (ע' 4 ש' 14, ע' 2 ש' 20-22). 5. אמנם הנתבע טען שהוא קיבל את הכסף לא ישירות מהתובעת, ואולם נסיבות המקרה בהן הנתבע הוא שהסביר לתובעת אודות הטיפול, טיפל בתובעת ואף ביצע טיפולים נוספים בתובעת וראה עצמו למעשה מחוייב לתובעת- מקימות יריבות כלפי הנתבע במקרה דנן. יצויין כי הנתבע לא הגיש הודעת צד ג' כלפי הספר "המתווך" ואף לא ביקש לצרפו כנתבע והדבר אומר דרשני. 6. במקרה דנן קמה אחריות לנתבע. ראשית, הטיפולים גם לשיטת הנתבע לא הצליחו. הנתבע הודה שהיה צורך בטיפולים נוספים אשר לא הועילו, ודי בכך כדי להוביל למסקנה שההסכם בין הצדדים לפיו הפעולה תועיל לתובעת הופר. (ראו והשוו: ת"ק (י"ם) 1681/08 חובב זהורית נ' יוני ניסנוב פסק דין מיום 12.06.08 פורסם במאגרים). שנית, בכתב ההגנה נטען (סעיף 6) כי הסיבה שהתובעת הגיעה לבצע את הטיפול המשקם בשערה היא שהיו פגמים בשיער עקב תדירות יתר של ביצוע פן. אמנם התובעת הכחישה עניין זה, ואולם במקרה שכזה היה על הנתבע להעמיד את התובעת ביתר שאת על סיכויי ההצלחה של הטיפול, ומשלא עשה כן הנתבע, מתבקשת המסקנה כי הנתבע הטעה את התובעת ועל כן קמה לתובעת עילה גם מכח חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (ראו סעיפים 2א', 31 לחוק האמור). גם העובדה שהנתבע טען כי הוא ספר עם וותק של 15 שנה עומדת לו לרועץ במקרה דנן, שכן דווקא לנוכח נסיונו ומקצועיותו היה עליו לאבחן את מצב השיער קודם לטיפול, ומשנפלה טעות באבחנה קודם לטיפול, הביאה אותה אבחנה לקויה לטיפול שלא סייע לתובעת ( ראו והשוו: ת"ק(חיפה) 2802/07 גליקו רביד נ' אודי צמח עיצובי שיער ואח' (פסק דין מיום 25.11.07, פורסם במאגרים)). שלישית, העובדה שהטיפולים לא צלחו עולה הן מעדות התובעת והן מעדות חברתה, אשר העידה שהתובעת ספגה עלבונות עקב מצב שערה. מכאן שקמה אחריות במקרה דנן. 7. לאחר שהכרענו בשאלת האחריות, יש לדון בשאלת הנזק. קודם לכך נקדים שלשיער ולתספורת משמעות בחיי האדם ובהופעתו של האדם. כך למדנו מהמדרש: "אמר שמעון הצדיק: מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץ מאדם אחד, שבא אלי מן הדרום יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים, אמרתי לו: בני, מה ראית לשחת שער נאה זה? אמר לי: רועה הייתי לאבי בעירי, והלכתי לשאוב מים מן המעיין ונסתכלתי בבבואה שלי, ופחז יצרי עלי וביקש לטורדני מן העולם, אמרתי לו: ריקא! מפני מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, שסופך להיות רמה ותולעה? העבודה, שאגלחך לשמים! עמדתי ונישקתיו על ראשו, אמרתי לו: כמותך ירבו נזירים בישראל"( בבלי, מסכת נזיר ,ד ב). כך גם למדנו מיוסף אשר סילסל בשערו :"כיון שראה עצמו מושל, התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו, אמר הקב"ה אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך, אני מגרה בך את הדוב"( רש"י בראשית פרשת וישב פרק לט, פסוק ז) כך גם למדנו מסיפורו של שמשון וכך עד ימינו אנו. ומכאן לענייננו. בעניין היקף הנזק יצויין כי הנתבע העיד שקיבל סך של 700 ₪ ולא כנטען על ידי התובעת וכי הנתבע ביצע טיפולים נוספים לתובעת בלא לדרוש תשלום. עם זאת הוברר כי הטיפולים לא צלחו . כן יש להתחשב בטענות התובעת לכך שתדמיתה נפגעה. יש להביא בחשבון שלא הוצג כל מסמך רפואי לעניין מצב השיער. כן יצויין כי התובעת לא העידה כל ספר ו/או מומחה אשר יתמוך בטענותיה בנוגע לנזקי השיער שנגרמו לה. בעניין זה התובעת אף לא העידה את הספר האישי שלה אשר הציע את שירותי הנתבע. גם לעניין הנזק הממוני שנגרם לתובעת לטענתה- צורך בטיפולים נוספים ושימוש בתכשירים שונים- לא הובאה כל ראייה. בשים לב לאמור לעיל, ובשים לב להתנהלות הצדדים, מחייב הנתבע לשלם לתובעת פיצוי בסך של 1,500 ₪. 8. בשולי הדברים יצויין כי הנתבע טען שהתובעת הוציאה דיבתו ואולם לא הובאה כל ראייה לעניין זה זולת עדותו של הנתבע. בנסיבות אלה ,משכפרה התובעת בכך, ובהעדר תשתית ראייתית מספקת לעניין זה- דין הטענה להידחות. 9. אשר על כן מחייב הנתבע לשלם לתובעת סך שך 1,500 ₪. כן מחייב הנתבע לשלם לתובעת אגרת משפט והוצאות בסך 250 ₪. לסכומים יתווספו הפרשי ריבית והצמדה, אלא אם ישולמו הסכומים תוך 30 יום. נזקים לשיער / תביעה נגד מספרהעוגמת נפש / נזק לא ממוני