תביעה ותביעה שכנגד שעניינן עבודות התקנה של צלחת לווין

תביעה ותביעה שכנגד שעניינן עבודות התקנה של צלחת לווין בפתח הדברים אציין, כי בתום הדיון שהתקיים ביום 9.7.13 הסכימו הצדדים ובכלל זה הנתבע, כי פסק הדין יינתן על-פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984. ואולם, ביום 16.7.13 הגיש הנתבע בקשה בה טען כי לא נתן הסכמתו לפסק דין כאמור. נוכח טענה זו ועל מנת שלא יהא ספק האם ניתנה אכן הסכמתו של הנתבע למתן פסק דין על דרך הפשרה, אני מורה על ביטולו של פסק הדין מיום 9.7.13 אשר ניתן על דרך הפשרה ופסק דין זה יבוא במקומו. ועתה לדיון בתביעות גופן. טענות התובעת התובעת והנתבעת שכנגד (להלן: "התובעת") טוענת כי הנתבע והתובע שכנגד (להלן: הנתבע"), אשר הינו בעל עסק להתקנה ולמכירה של אנטנות וצלחות לווין, התקין ביום 8.1.12 בבית התובעת צלחת לוויין ושלושה ממירים. הנתבע הבטיח לתובעת כי תיהנה מקליטה של 1,500 ערוצים באיכות מעולה, ובהסתמך על מצגי הנתבע התנתקה התובעת משירותי חברת הכבלים יס ושילמה סך של 1,285 ₪ בגין ההתנתקות. תמורת ההתקנה שילמה התובעת לנתבע סך של 3,000 ₪, אך הנתבע לא נתן לתובעת קבלה ותעודת אחריות ואף לא הוראות הפעלה של המערכת. זמן קצר לאחר התקנת המערכת, הופיעו בעיות קליטה קשות, ואף נעלמו ערוצים רבים. התובעת פנתה לנתבע פעמים רבות, סמוך לאחר ההתקנה, בבקשה לתיקון התקלות, אך הוא לא הגיע על מנת לתקנן חרף הבטחותיו. במהלך הקיץ היתה יציבות כלשהי בקליטה ובשל מחלת הסרטן בה חלתה התובעת, לא התפנתה לטפל בעניין. ואולם, עם בוא החורף חזרו התקלות ביתר שאת ולא ניתן היה לצפות באופן סביר בשידורים. ביום 2.1.13 פנתה התובעת לנתבע, התלוננה על בעיות הקליטה וביקשה ממנו לטפל בתקלה. בנו של התובע הגיע לאחר פניות רבות ולאחר בדיקת המערכת, טען כי התובעת חתכה את אחד החוטים ובשל כך נגרמה התקלה. בחוסר רצון הסכים בנו של התובע לתקן את התקלה. לאחר הביקור, המשיכו השיבושים בקליטת השידורים וזו פסקה לגמרי בחודש ינואר 2013 לתקופה של 10 ימים. לאחר פניות חוזרות ונשנות לנתבע, הודיע הנתבע לתובעת כי כי אין אחריות למערכת. בלית ברירה, פנתה התובעת לחברת "יס" וביקשה להתחבר לשירותיה. טכנאי "יס" עבד שלושה ימים על מנת לחבר את התובעת לשירותי הלוויין ואמר כי התקנת הצלחת הלוויין על ידי הנתבע נעשתה ברשלנות וגרמה נזק לתשתית הכבלים בבית התובעת. לפיכך, דורשת התובעת השבת הסכום ששולם עבור התקנת המערכת על ידי הנתבע בסך של 3,000 ₪; תשלום הקנס לחברת "יס" בסך של 1,285 ₪; פיצוי בגין הנזק לתשתית התקשורת בסך של 1,000 ₪ ופיצוי בגין עגמת נפש בסכום של 1000 ₪. טענות הנתבע הנתבע טוען כי ביום 7.12.11 ביצע התקנת צלחת לווין ושלושה ממירים בבית התובעת וכי לתובעת ניתנה אחריות לתקופה בת שנה. בינואר 2013 פנתה התובעת לנתבע והתלוננה על בעיות בקליטה. הנתבע הבהיר לתובעת כי הואיל וחלפה תקופת האחריות עליה לשלם עבור הביקור, אך התובעת טענה כי האחריות עודנה בתוקף. בנה של התובעת תיקן את הדרוש תיקון ודרש תשלום בסך של 150 ₪ עבור התיקון. התובעת סרבה לשלם בטענה שהאחריות עודנה בתוקף. הנתבע דורש תשלום עבור התיקון בסך של 150 ₪ וכן פיצוי בגין הוצאות ועגמת נפש. דיון והכרעה השאלה הראשונה השנויה במחלוקת בין הצדדים היא מתי בוצעה התקנת הלווין בבית התובעת ובהתאם לכך מהי תקופת האחריות עבור המערכת שהותקנה בבית התובעת. התובעת העידה כי התקנת צלחת הלווין בביתה בוצעה ביום 8.1.12. עדותה של התובעת אך נתמכה בהודעת הניתוק לחברת הכבלים יס מיום 8.1.12, אשר כפי שהעידה התובעת בוצעה בתיאום עם הנתבע באותו היום בו הותקנה צלחת הלווין בביתה. אף העד מטעם התובעת, מר משה כהן, שהינו שכן של התובעת ואשר הוא זה שהמליץ לתובעת לפנות לנתבע לצורך התקנת צלחת הלווין, העיד כי המלצתו לתובעת ניתנה בחודש ינואר 2012 ולא קודם לכן. מנגד העיד הנתבע, כי התובעת פנתה אליו בחודש אוקטובר 2011 וכי התקנת צלחת הלווין בביתה נעשתה ביום 7.12.11. לתמיכת טענתו הציג הנתבע העתק קבלה נושאת תאריך 7.12.11. עדותם של התובעת והעד מטעמה היו אמינות עלי ונתמכו בהודעת ההניתוק לחברת יס מיום 8.1.12. שונה היתה התרשמותי מעדותו של הנתבע. בנסיבות אלה, אף איני מוצאת מקום לייחס משקל להעתק הקבלה שהציג שהנתבע, וזאת לנוכח העובדה כי בידי התובעת אין העתק של קבלה כאמור והתובעת ציינה כי לא קיבלה מהנתבע קבלה בגין הסכום ששילמה עבור התקנת צלחת הלווין. בהחלט ייתכן כי הקבלה אותה הציג הנתבע לא נכתבה בזמן אמת והתאריך אותו היא נושאת אינו נכון. לאור האמור, ובכלל זה האמון שנתתי בעדות התובעת והעד מטעמה וכן הודעת הניתוק לחברת הכבלים יס מיום 8.1.12, אני מבכרת את גרסת התובעת על פני גרסת הנתבע וקובעת כי התקנת צלחת הלווין בביתה של התובעת נעשתה ביום 8.1.12 ולא ביום 7.12.11 כפי שטען הנתבע. יתר על כן, מעדותה של התובעת, אשר כאמור היתה מהימנה עלי, עולה כי עוד בחודש פברואר 2012, בתחילת תקופת האחריות, פנתה לנתבע והתלוננה על בעיות בקליטה, אך הנתבע לא עשה דבר ולא הגיע לביתה על מנת לבדוק את התקלה. כך העידה התובעת כי במהלך החודשים פברואר ומרץ 2012 פנתה פעמים רבות להנתבע לתיקון התקלה, אך פניותיה לא נענו. בחודש אפריל 2012 חלתה התובעת במחלת הסרטן, אושפזה בבית חולים ועל כן לא טיפלה בנושא. מששוחררה התובעת לביתה לאחר אשפוזים ממושכים בחודש דצמבר 2012, נוכחה שוב כי אין קליטה ופנתה לנתבע על מנת לטפל בתקלה. הנתבע הבטיח כי יפעל לטפל בתקלה ולאחר המתנה של מספר שעות הגיע בסופו של יום בנו של הנתבע, אך לא הצליח לפתור את התקלה. בהמשך פנתה התובעת פעמים אינספור לנתבע, אך הוא התעלם מפניותיה. אף בעניין זה עדותו של הנתבע לא היתה מהימנה עלי. כך, הנתבע הכחיש כי התובעת פנתה אליו בחודש פברואר 2012 וטען כי פנתה אליו בעניין התקלה בחודשים אפריל ומאי 2012. לטענתו, הגיע לבית התובעת ותיקן את התקלה. ואולם, עדות זו אינה עולה בקנה אחד עם עדותו של מר משה כהן, שכנה של התובעת, אשר העיד כי התובעת התקשרה פעמים רבות לנתבע וכי משך חודשים רבים אחר התקנת הלווין לא היתה קליטה בבית התובעת. לפיכך, אני קובעת כי התובעת פנתה לנתבע עוד במהלך תקופת האחריות והתלוננה על העדר קליטה, ואולם הנתבע לא הגיע לביתה על מנת לפעול לתיקון התקלה. לאור האמור, משפנתה התובעת לנתבע עוד במהלך תקופת האחריות והלינה על בעית העדר הקליטה, וכאשר הנתבע לא פעל לתיקון התקלה, כפי שנדרש ממנו, הרי אין הנתבע יכול לטעון להעדר אחריות, שכן התקלה הנטענת התעוררה במהלך תקופת האחריות. הנתבע הפר את חובתו כלפי התובעת ולא פעל לתיקון התקלות בהתאם לאחריות שהבטיח לספק לתובעת. לפיכך, התובעת נותרה עם צלחת לווין שאינה ממלאת את ייעודה ולא ניתן לקלוט באמצעותה שידורים ולכן נאלצה להתחבר מחדש לחברת הכבלים "יס" וזאת ביום 15.1.13, כפי שעולה מוד"ח ההתקנה שצירפה התובעת. לאור הפרת התחייבותו של הנתבע ומשהנתבע לא פעל לתיקון התקלה בצלחת הלווין במהלך תקופת האחריות חרף פניותיה של התובעת, הרי שהתובעת זכאית לביטול העסקה ולהשבת הסכום ששילמה עבור התקנת צלחת הלווין וכן לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לה בשל כך. כך, התובעת שילמה לנתבע סך של 3,000 ₪ עבור התקנת צלחת הלווין. בנוסף, נשאה התובעת בתשלום סך של 1,285 ₪ לחברת יס בגין ניתוקה מחברת הכבלים, ניתוק שנעשה בעצת הנתבע, שכן לשם התקנת צלחת הלווין נעשה שימוש בתשתית של חברת "יס". סכומים אלה על הנתבע להשיב לידי התובעת. אשר ליתר הנזקים הנטענים ובכלל זה פגיעה בתשתית התקשורת של התובעת, הרי שאלה לא הוכחו ואיני מוצאת מקום לפסוק פיצוי בגינם. אשר לתביעה שכנגד, הרי שדינה להידחות, שכן משקבעתי כי התקלה אותה התבקש לתקן התגלתה בתקופת האחריות, הרי שהנתבע אינו רשאי לדרוש תשלום בגין תיקונה. התוצאה היא שאני מקבלת את התביעה העיקרית בחלקה ומחייבת את הנתבע לשלם לתובעת סך של 4,285 ₪. כן יישא הנתבע בהוצאות התובעת בסכום של 750 ₪. פסק הדין ניתן לערעור ברשות בלבד. בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום. טלויזיהתביעה שכנגד