עקיפת רכב - תקנה 47 (ד) לתקנות התעבורה

עקיפת רכב - תקנה 47 (ד) לתקנות התעבורה קובעת: "נוהג רכב לא יעקוף רכב, אלא אם הדרך פנויה במרחק מספיק כדי לאפשר לו את ביצוע העקיפה ואת המשכת הנסיעה בבטיחות ללא הפרעה וללא סיכון לנסיעתו של רכב אחר, וללא הפרעה אחרת לתנועה מכל כיוון שהוא." רכבמשפט תעבורהתקנות התעבורהעקיפה