תביעה נגד אלקטרה מוצרי צריכה - ביטול עסקת רכישת מזגנים

תביעה נגד אלקטרה מוצרי צריכה 1. א. א) התובע הינו מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, אשר בנה את ביתו בשלהי שנת 2011 ובמסגרת זו פנה אל הנתבעת לשם קבלת ייעוץ למיזוג הבית. ביום 10.7.11 הגיע יועץ מוסמך מטעם הנתבעת, שהוא מר אריה קורצמן (להלן:"מר קורצמן" או "היועץ") לצורך מתן ייעוץ. הפגישה בין התובע ובין מר קורצמן ארכה כשעה וחצי ובמהלכה הוצגו ליועץ תוכניות הבית בצורת דגם מוקטן שהוכן על ידי האדריכל תוך הפנייה לדגשים וצרכים ספציפיים. בתום הפגישה, קיבל התובע רשימה סופית של פרטי המזגנים שיש להתקינם בביתו לפי שתי אפשרויות: דגמים "סטנדרטיים" ודגמי "אינוורטר". שניהם בעלי עוצמה זהה, אך באיכות שונה ודגמי "אינוורטר" יקרים ב-45% מהדגם השני וכמו כן, קיבל התובע הצעת מחיר להתקנה אפשרית על ידי מחלקת הביצוע של הנתבעת. ב) התובע הזמין ייעוץ בלבד והתוודע לראשונה על קיומו של הגוף הביצועי רק בסיכום של היועץ והופתע מעצם קבלת הצעת המחיר. היועץ גם הוסיף בפרטי ההתקשרות דרישה לתוכנית אדריכלית בגודל 1:50 לצורך הכנת תוכנית פריסת צנרת המיזוג בלבד, אך רשימת המזגנים הייתה סופית כבר בשלב זה. עבור הייעוץ שילם התובע סך של 120 ₪. ג) לצורך הכנת תוכנית פריסת צנרת המיזוג, סוכם שהתובע ייפגש עם האדריכל ולאחר מכן תתקיים פגישת המשך עם היועץ לסגירה סופית של פריסת הצנרת. ביום 7.8.11 נערכה פגישת המשך ובמהלכה הציג התובע ליועץ תוכניות בקנה מידה 1:50 וסוכמה הפריסה הסופית של הצרנת ודגמי המזגנים שהומלצו בייעוץ הראשון לא השתנו, אך הצעת המחיר הזכירה את דגמי "אינוורטר" היקרים יותר עם הנחה מסוימת לדגם זה. בהמשך אף סוכמו הפרטים הטכניים לביצוע התוכנית, כמפורט בסעיף 7 לכתב התביעה. ד) התובע הזמין מתקין הנמנה לא רק ברשימת המתקינים המורשים מטעם הנתבעת, אלא אף ברשימת הזהב, כפי שפורסם באתר הרשמי שלה באינטרנט והתובע ערך עם המתקין חוזה התקשרות, כמפורט בסעיף 9 לכתב התביעה. ב. עד כאן תאור ההתקשרות של התובע עם היועץ ועם המתקין והתנאים שנקבעו, כאמור לעיל ומעתה ואילך מלין התובע נגד הנתבעת ותלונות אלו, הביאו התובע להגיש תביעה זו נגד הנתבעת בה ביקש לחייב את הנתבעת לשלם לו סך של 33,200 ₪ ולהצדקת סכום התביעה, מעלה התובע את הטענות הבאות: א) לאחר שנכנס לגור בבית, חש התובע, שהמזגנים אינם ממזגים את החלל באופן שבו בימות החורף הקרים ובימי הקיץ החמים - לא מורגשת פעילותם. עקב גילוי זה, פנה התובע לנתבעת, הן בכתב והן בע"פ מספר רב של פעמים והעלה בפניה את הבעיה. הנתבעת אמנם שלחה מנהל טכני מטעמה והגיע למסקנה, שהמזגנים אינם תואמים את החללים, אך אין ממצא זה באחריות הנתבעת היות וההתקנה עצמה לא בוצעה על ידה. הנתבע אינו מקבל טענה זו ורואה בטענה זו, משום ניסיון להסיר האחריות ממנה. ב) התובע מבקש לראות בנתבעת אחראית להיעדר המיזוג, משום שהוא התקשר עם כל הגורמים דרך האתר הרשמי של הנתבעת, שם ממליצה היא בחום על קבלת ייעוץ של מומחה מטעמה ולמרות הייעוץ קיבל התובע מזגנים שאינם מתאימים. זאת ועוד, התובע הזמין מתקין מרשימת המתקינים המומלצים על ידי הנתבעת וכל אלה מטילים על הנתבעת את האחריות לאי התאמת המזגנים. ג. התובע עשה ניסיונות לבוא בדברים עם הנתבעת ולפתור המחלוקת בדרכי שלום מחוץ לכותלי בית המשפט, אך הנתבעת לא הותירה לתובע ברירה אלא להגיש תביעה זו. 2. הנתבעת סבורה, שיש לדחות תביעת התובע, תוך העלאת הטענות העיקריות הבאות: א. א) הנתבעת אינה מכחישה את העובדה, שאכן התובע פנה לקבלת ייעוץ מקצועי בענייני מיזוג ואכן התובע נפגש פעמיים עם היועץ מטעמה, אך בפגישות אלו היה מצויד התובע בתוכנית בנייה לאקונית של הבית, אשר נעדרה, בין היתר, מידות של השטחים והחללים ובתוך הליך הייעוץ, פנה התובע לקבלת שירותי התקנה ממתקין פרטי בשם "לכיש מיזוג אוויר" (להלן:"המתקין") השייך למועדון הזהב של הנתבעת והם מומלצים על ידי הנתבעת, אך המתקין מהווה אישיות משפטית נפרדת ואינו מתקין מטעמה. ב) בפגישה עם היועץ, לא הצטייד התובע בתוכניות אדריכליות אלא בתוכניות רגילות וחסרות, על אף שהוסבר לו, שהדבר מהותי לעניין תכנון המיזוג בביתו. יחד עם זאת, בעת שהתובע פנה אל הנתבעת בטענה, שהמזגנים אינם ממזגים לשביעות רצונו, שלחה הנתבעת אל בית התובע טכנאי שירות מטעמה, אשר בדק ומצא כי המזגנים אכן תקינים לחלוטין, אך אינם מתאימים לחלל הבית, אך הנתבעת אינה אחראית לעניין התאמת המזגנים, משום שההצעה שקיבל התובע מהיועץ לא עברה - עד יום כתיבת כתב ההגנה- אישורים מטעם מחלקת הביצוע של הנתבעת. עוד נטען בעניין זה, שהסיבה, שההצעה שקיבל התובע מהיועץ לא עברה אישורים ותיקונים מטעם מחלקת הביצוע של הנתבעת נובעת אך ורק מהחלטת התובע אשר בחר שלא להמתין לאישור זה. 3. א. התובע תובע בתביעה זו סך של 33,200 ₪ - כפי גובה סמכותו של בית משפט זה- אך כפי שמצינו מחומר הראיות, אין די לציין סכום תביעה מקסימאלי רק משום סמכות בית המשפט, אלא על תובע המגיש תביעה לבית המשפט להוכיח את הסעד אותו הוא תובע, בין אם הסכום הוא כפי שנתבע בתביעה זו ובין אם הסכום נמוך יותר. ב. מהשתלשלות העניינים המתוארת על ידי התובע בכתב התביעה עולה, שהתובע מבקש לראות בנתבעת אחראית לאי התאמת המזגנים ולכן, מבקש התובע בכתב התביעה מספר סעדים: א) ביטול עסקת רכישת המזגנים והתקנתם בסך של 25,240 ₪, בקיזוז רכיבי עלות שני המזגנים התקינים וכאסמכתא מצרף התובע את נספח ה'- שהיא הצעת מחיר. ב) התובע תבע סך של 10,530 ₪ עלות ביצוע ההכנות למזגנים והעבודות שיידרשו להחזרת המצב לקדמותו, לרבות עבודות גבס וכמפורט בנספח ז' שצורף לכתב התביעה. מעניין לציין, שהנדון בנספח ז' הוא:"עלות הכנות למזגנים ועבודות גבס", אך לאחר מכן כותב מגיש ההצעה:" לבקשתך מצורף תמחור עבור עבודות אשר בוצעו על ידינו ואשר תצטרך לבצע שוב כדי להחליף את שני המזגנים העליים ואת המזגן המיני מרכזי. ג) כמו כן, מבקש התובע לחייב הנתבעת בפיצוי משמעותי בגין עוגמת נפש - לפי שיקול דעת בית המשפט, אך למרות שהסכום עולה על הסכום שבסמכות בית משפט זה, מבקש התובע לצמצם את תביעתו לסך של 33,200 ₪ על מנת להכניס תביעה זו למסגרת סמכותו של בית משפט זה. ג. התובע אינו מסביר, מה כולל הסכום של 25,240 ₪ ומה סכום שיש לקזז עבור רכיבי עלות שני מזגנים תקינים, אלו ומה עלותם. 4. טענות ההגנה העיקריות של הנתבעת הן כדלקמן: א. התובע הגיע לפגישות עם היועץ, כשהוא מצויד בתוכנית בנייה לאקונית, שנעדרו ממנה, בין היתר, מידות של השטחים והחללים, לא הצטייד בתוכניות אדריכליות אלא בתוכניות רגילות וחסרות. בנוסף לכך, נטען על ידי הנתבעת, שההצעה אותה קיבל התובע לא עברה אישורים מטעם מחלקת הביצוע של הנתבעת ובכך, לא סיים התובע את הליך הייעוץ. (ראה בכתב ההגנה וגם בעמ' 3 לפ') ב. התובע קיבל שירות התקנה ממתקין פרטי, שהינו בעל אישיות משפטית נפרדת מהנתבעת ואינו מהווה מתקין מטעמה. על טענה זו חוזר מר חנוך בומש בבית המשפט ואף מוסיף, שאותו מתקין אליו פנה התובע הוא קבלן משנה ללא קשר לנתבעת ואם יש פה אחריות, הרי שהיא חלה על המתקין. (ראה בעמ' 3 לפ',ש' 10- 13). 5. בחנתי היטב את טענות הצדדים, כפי שהועלו בכתבי הטענות המפורטים וכמו כן עיינתי בטענות הצדדים כפי שהועלו בבית המשפט ולאחר עיון בכל אלה ובמסמכים אשר צורפו ואשר הוגשו לבית המשפט, אני מחליט לקבל תביעת התובע בחלקה - זאת לאור הנימוקים הבאים: א. א) בעוד שבתביעה מבקש התובע לבטל עסקת רכישת המזגנים (סעיף 17 לכתב התביעה), הצהיר התובע בבית המשפט- לאחר שנשאל שוב ושוב מהי תביעתו- שהוא אינו מעוניין לבטל העסקה, אלא ביקש פתרון חלופי אשר יפתור את הבעיה. (ראה עמ' 2 לפ', ש'1- 2). ב) אין מחלוקת בין הצדדים, שאכן התובע פנה אל הנתבעת לקבלת ייעוץ מקצועי בענייני מיזוג, אין מחלוקת שאכן מר קורצמן יעץ לתובע והתובע שילם עבור הייעוץ סך של 120 ₪. אין גם מחלוקת בין הצדדים, שהמזגנים אשר סופקו לתובע הם מזגנים תקינים, עובדה היא, שהתובע אינו מבקש לבטל העסקה ולהחזיר את המזגנים, אך אין גם מחלוקת בין הצדדים, שהמזגנים אשר הותקנו בבית התובע לא התאימו לחלל הבית ובשל אי התאמה זו, טוען התובע, שהמזגנים אינם ממזגים את החלל וכתוצאה מכך גם אינה מורגשת פעילותם לא בחורף ולא בקיץ. (ראה סעיף 14 לכתב ההגנה וראה טענת התובע בסעיף 11 לכתב התביעה). ב. א) בכתב התביעה, מאשר התובע, שאת היועץ פגש לראשונה במקום העבודה של התובע ובפגישה זו הוצגו ליועץ תכניות הבית בדגם מוקטן, שהוכן על ידי האדריכל והתובע גם מאשר, שבתום אותה פגישה הוא קיבל לידיו רשימה סופית של פרטי המזגנים והצעת המחיר להתקנה אפשרית על ידי מחלקת הביצוע של הנתבעת. בפגישה זו, שנערכה ביום 10.7.11, אף ערך היועץ את הצעת המחיר 14385 ואכן בסופה של הצעת מחיר זו נרשם, שיש לתאם פגישה סגורה וכן:" יש להכין תוכנית אדריכלית 1:50 למסירה ליועץ". (ראה הצעת המחיר שצורפה לכתב התביעה ואשר סומנה באות "א"). ב) התובע מלין על אופן הכנת ההצעה הנ"ל, שכן לטענתו הוא הזמין ייעוץ בלבד והופתע מעצם קבלת ההצעה הנ"ל ולגבי הדרישה להמציא תכנית אדריכלית בגודל 1:50, טוען התובע, שהוסבר לו באותה פגישה, שדרישת תכנית זו היא אך ורק לצורך פריסת צנרת המיזוג, כאשר לא היה שינוי ברשימת המזגנים. (ראה טענות אלו בסעיפים 3, 4 לכתב התביעה). ג) עם כל הכבוד לתובע, טענות אלו אינן מקובלות על בית המשפט, משום שאין באותה הצעה ציון שיש בו לאשר טענת התובע, שהתכנית שנדרשה התייחסה לפריסת צנרת מיזוג ועדותו של התובע בעניין זה היא עדות בעל פה, אשר סותרת מסמך בכתב. אם רצה התובע, יכול היה לבקש מהיועץ פירוט יתר לגבי מהותה או תוכנה של אותה תכנית המבוקשת. ד) עם זאת, עולה מהמשך הדברים, שבפגישה נוספת שהתקיימה ביום 7.8.11 אכן המציא התובע תכנית בקנה מידה 1:50 עם פריסה הסופית של צנרת המיזוג ועל כך גם הודיע התובע בכתב, שהוא מצרף תכנית המיזוג על פי המלצת מהנדס מיזוג אוויר של הנתבעת והתובע עדיין היה זקוק לתכנית גבס אדריכלית על מנת שמהנדס המיזוג יוכל למקם את המזגן ופריסת הצנרת המדויקת. זאת ועוד, באותה פגישה אף העלה מר קורצמן הצעת מחיר נוספת - 14558- ובהצעה זו לא ציין מר קורמצן, שלא הוצגה תכנית מבוקשת, אלא ציין שהאמור בהצעה: "מותנה באישור מחלקת הביצוע". (ראה מסמכים ג/1, ג/2 ו-ג/3 שצורפו לכתב התביעה). ה) אין לשלול כליל את טענת התובע, שלאור מיקום הרישום:" מותנה באישור מחלקת הביצוע", יכול היה התובע לסבור שהיא מתייחסת לשאלת הגבלת האחריות ובעניין זה, אף אוסיף שמיקום הרישום הנ"ל, אינו ברור כלל, לאיזה חלק מהצעה זו מתייחס רישום זה ומה מתוך ההצעה מותנה באישור מחלקת הביצוע. ג. באשר לטענת הנתבעת, המבקשת להסיר מעצמה את האחריות בכל הקשור לאי ההתאמה, כאשר לדבריה יש לבוא בטרוניה לגבי טענה זו אל המתקין, שהינו אישיות משפטית נפרדת, הנני קובע כדלקמן: א) במקרה זה- כפי שהובהר בפני- אין הנתבעת יכולה להסיר מעצמה האחריות על פגם בהתקנה, שכן אותו מתקין, שהינו מתקין פרטי בשם "לכיש מיזוג אוויר", הוא בכל זאת "חוסה" עדיין תחת כנפיה של הנתבעת, שכן הנתבעת מאשרת, שאמנם המתקין הינו אישיות משפטית נפרדת, אך היא גם מאשרת שהיא זו אשר מפרסמת אותם כמומחים מומלצים על ידה.(ראה סעיפים 6, 10לכתב ההגנה). ב) כמו כן, מאשרת הנתבעת, שמתקין זה שייך למועדון הזהב של הנתבעת, אשר מומלצים על ידי הנתבעת ובנוסף לכך, עולה מהמסמך שהוצג לבית המשפט, שאותו "מועדון זהב" הוא של הנתבעת וכבר מהתחלת המסמך עולה, שהנתבעת משבחת את איכות ההתקנה עם מועדון הזהב של הנתבעת ושההתקנה על ידי מועדון זה מעניק ללקוח ראש שקט. (ראה מוצג ת/1). ג) לכן, אין הנתבעת יכולה להסיר מעצמה אחריות, רק משום שהמתקין הינו אישיות משפטית נפרדת. בנוסף לכך, מעיון בהצעת המחיר שניתנה ביום 25.7.11 על ידי "לכיש מיזוג אויר" אין זה בטוח כלל, ששם זה מהווה אישיות משפטית נפרדת, כאשר שם זה אינו מצביע על היותו חברה בע"מ ומכל מקום, לא הוכח היות "לכיש מיזוג אויר" אישיות נפרדת מהנתבעת, אלא הוכח הקשר הישיר בין מתקין זה ובין הנתבעת - זאת גם בהודאת הנתבעת על הקשר בינה ובין המתקין הנ"ל. (ראה גם סעיף 6 לכתב ההגנה). ד. א) לאמור לעיל, ברצוני להוסיף ולציין, שתי עובדות עיקריות, אשר יש בהן כדי לקשור את המתקין אל הנתבעת: העובדה האחת, עולה מהאמור בסעיף 11 לכתב ההגנה, שכן מסעיף זה עולה, שהתשלום למתקין בוצע באמצעות הנתבעת על ידי המחאה שניתנה לנתבעת ומכאן עולה, שהתובע לא שילם ישירות למתקין אלא העביר סכום לנתבעת - הכולל בחובו גם התשלום עבור המתקין. העובדה השנייה, עולה מהצעת המחיר שניתנה על ידי הנתבעת ביום 7.8.11 בה נקבעו סכומי המזגנים וצוין באותה הצעה, ש: "המחירים כוללים מע"מ - הובלה- והתקנה. (ראה מסמך ג/3 שצורף לתביעה). ב) ואם לא די באמור לעיל ואם באמת סברה הנתבעת, שאחריות ההתקנה רובצת על המתקין בלבד, יכלה בוודאי הנתבעת לבקש לצרף את המתקין כנתבע נוסף או, למצער, לשלוח לו הודעה לצד ג' ובמקרה כזה היו מתבררות השאלות השנויות במחלוקת בין כל הצדדים למשפט זה ומעניין לציין, שהנתבעת לא מצאה לנכון להגיש אף אחת מהבקשות הנ"ל. 6. א. לאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני קובע, שאמנם ניתן ייעוץ, כפי שנטען, אך בסופו של יום, המתקין לא בדק אם קיים אישור מחלקת הביצוע והחליט להתקין המזגנים באופן כזה שנוצר רווח בין המזגנים ובין הקירות ולכן, נטענה הטענה של אי התאמת המזגנים, אך עם זאת, אין מקום להעניק לתובע את מלוא סכום התביעה, משום שהתובע לא הוכיח אי תקינות המזגנים ולא הוכיח שעל ידי עבודת התקנה תקינה- לא ניתן לפתור את בעיית התקנת אותם מזגנים אשר סופקו בפועל על ידי הנתבעת ואשר לגביהם אין לו לתובע כל טענה על אי תקינותם. ב. א) טענותיו של התובע, על אי ההתאמה בין המזגנים ובין חלל הדירה לא נסתרה על ידי הנתבעת, אלא הנתבעת טוענת טענות כלליות בדבר היעדר אישור מחלקת הביצוע או בדבר אחריותו של המתקין לטיב העבודה ולכן, אני מאמין לתובע, שעל מנת להתאים את המזגנים שסופקו על ידי הנתבעת לרווח שנוצר יש לבצע התקנה מחדש. ב) התובע הוכיח - באמצעות תמחור העבודות הדרושות להכנות למזגנים ועבודות גבס מיום 11.2.13 שניתן לו על ידי קבלן מבצע, שעלות התאמת המזגנים לדירה היא בסך של 9,000 ₪ בתוספת מע"מ. (ראה נספח ז' אשר צורף לכתב התביעה). 7. א. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו בהרחבה בפסק דין זה, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 9,000 ₪ בתוספת מע"מ לצורך השלמת העבודות על מנת להביא המזגנים לידי קירור וחימום הבית והסך הנ"ל ישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. ב. כמו כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 500 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. ג. יתרת סכום התביעה נדחית - מחוסר הוכחה ולאור הנימוקים שפורטו לעיל. לכ"א מהצדדים הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. מזגןמוצר