פניה שמאלה מכביש חד סטרי - תקנה 43 (א) לתקנות התעבורה

פניה שמאלה מכביש חד סטרי - תקנה 43 (א) לתקנות התעבורה "(א) נוהג רכב המתכוון לפנות שמאלה יתחיל את פנייתו - (1) מכביש חד סטרי - כאשר רכבו נמצא בצד שמאל של הכביש; תקנה 49 לתקנות התעבורה קובעת: "(א) לא ינהג אדם רכב בעקבות רכב אחר אלא תוך שמירה על ריווח המאפשר לעצור בכל עת את הרכב ולמנוע תאונה, בהתחשב במהירות הנסיעה של שני כלי הרכב, במצב הדרך ובמצב הראות והתנועה בה." ו. מעיון בתמונות הנזק מיום התאונה ניתן להבחין לכך שרכב התובעת נפגע באופן של מכה באזור הכנף הקדמית ימנית באזור החיבור לדלת הקדמית ימנית וניתן להבחין בשריטות בדלת הימנית קדמית (ר' נ/1). רכב הנתבעת נפגע בעיקרו באזור הכנף השמאלית קדמית כאשר הפנס הקדמי שמאלי יצא ממקומו (ר' נ/2). ז. מיקום הנזקים בשני הרכבים מתיישב עם גרסת הנתבעת ועדותו של מר זינגר שהעיד והדגים עם הרכבים שרכב הנתבעת סטה מעט ימינה, החל בפנייה שמאלה ואז רכב התובעת ביקש לעבור/לעקוף אותו מצד שמאל ופגע עם הכנף ברכב הנתבעת והמשיך להשתפשף לאורך הדלת הקדמית. מיקום הנזקים בשני הרכבים אינו מתיישב עם גרסת התובעת באופן שאין המדובר בנזק חזיתי של מכה ברכב הנתבעת, כפי שהיה אמור להיות מקום בו רכבה של הנתבעת היה נכנס לרח' מזיא ומשם חוזר לרח' השומר. ח. לא זו אף זו, בהודעת התובעת לחברת הביטוח אין כל התייחסות לגרסה שנמסרה בעדותה בבית המשפט לכך שרכב הנתבעת סטה ימינה ואז חזר לרחוב השומר ופגע ברכבה (ר' נ/3). ט. מחד גיסא, הנתבעת לא החלה את פנייתה שמאלה מצד שמאל של הנתיב וכתוצאה מכך גרמה לסיכון לעוברי דרך. מאידך גיסא, התובעת לא שמרה על ריווח מרכב הנתבעת המאפשר עצירה או מניעת תאונה וכן ביצעה עקיפה תוך סיכון רכב אחר. י. לא נעלמה מעיני העובדה שהתובעת אינה זוכרת אם רכב הנתבעת אותת אם לאו (ר' עמ' 1 ש' 20 לפרוטוקול) וכן עדותה של הנתבעת שניתן להבחין בנ/2 באיתות שמאלה. יא. בנסיבות אלו הנני רואה בתובעת כאחראית לתאונה בשיעור של 60% ובנתבעת כאחראית לתאונה בשיעור של 40%. 7. לסיכומו של דבר, הנני מקבל את תביעתה של התובעת בחלקה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 3,498 ₪. הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת כתב התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל. 8. בהתחשב בתוצאה אליה הגעתי הנני מחייב את הנתבעת אך בהוצאות האגרה של התובעת בסך של 100 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום. במידה והסכום לא ישולם במועד הנקוב לעיל, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל. 9. הנני מיידע את הצדדים בדבר זכותם להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד וזאת תוך 15 יום. משפט תעבורהתקנות התעבורהפניהכביש