תקנה 45 לתקנות התעבורה - נסיעה אחורה

תקנה 45 לתקנות התעבורה - נסיעה אחורה "נוהג רכב לא יסיעו אחורנית אלא אם יש צורך בכך, ובמידת הצורך, ולאחר שנקט באמצעים הדרושים בנסיבות הקיימות כדי למנוע - (1) סיכון או פגיעה; (2) הטרדה או הפרעה". משפט תעבורהנסיעה לאחורתקנות התעבורה