הרשעה על פי הודאה בעבירות נהיגה בפסילה, ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח תקפים

2. עפ"י כתב האישום, נהג הנאשם בתאריך 10.3.12 בשעה 08:45 או בסמוך לכך, במחסום 407 לכיוון טול כרם, ברכב פרטי שמס' 95-568-19, לאחר שנדון בנוכחותו בבית המשפט, בתיק 8761-03-11, לפסילה למשך 18 חודשים. הנאשם הפקיד רישיונו במזכירות ביהמ"ש ביום 21/06/2011. בנוסף, נהג הנאשם ללא רישיון נהיגה תקף וללא פוליסת ביטוח בת תוקף. 3. העבירות, שבהן הורשע הנאשם, הינן חמורות באופיין, ומשקפות זלזול מוחלט בחוק ובהכרעות שיפוטיות. הנאשם נהג ביודעו, כי הוא פסול לנהיגה, אין לו רישיון נהיגה תקף, וכי הוא ללא פוליסת ביטוח בת תוקף והתעלם מהעונשים שהוטלו עליו. 4. לחובת הנאשם הנוהג משנת 2010 , שתי הרשעות קודמות האחת בגין נהיגה כבלתי מורשה ואחת ב.מ. ברף הנמוך. לנאשם אין הרשעות בפלילים. בגין הרשעתו האחרונה בעבירה של נהיגה כבלתי מורשה, הוטל על הנאשם, בין היתר, מאסר מותנה למשך 7 חודשים ופסילה על תנאי למשך 10 חודשים, שהינם בני הפעלה. 5. לזכותו של הנאשם הודאתו. 6. לאור הסכמת הצדדים, ביום 18.4.13 הוריתי לשירות המבחן להגיש תסקיר בעניינו של הנאשם, תוך הדגשה, כי אין בכך כדי ליצור ציפייה אצל הנאשם או התחייבות כלשהי לעונש שייגזר עליו. בתסקיר מיום 29.9.13 סקרה קצינת המבחן את עברו של הנאשם, הרקע המשפחתי ונסיבותיו האישיות, אשר לא אפרטן מחמת צנעת הפרט, אך אציין כי הנאשם עבר משברים בחייו לרבות פטירת אביו בנסיבות טרגיות בהיותו בן 13 ומחלת אימו ואחיו. בהתייחסותו לביצוע העבירה, הודה הנאשם, לקח אחריות והביע חרטה כנה. עוד הדגיש את מחויבותו כלפי משפחתו להוות עבורם מקור פרנסה וחששו מהפעלת המאסר על תנאי, העלול לפגוע בתפקודו כיום . לצד זאת, בלט, כי הוא מתקשה לשלוט בדחפיו וכי הוא סובל מבעיית שימוש בסמים עקב אי יכולתו להתמודד עם קשיי החיים. שירות המבחן התרשם כי שליחתו למאסר בפועל תפגע בניסיונותיו לחזור למוטב וכי יתקשה להתמיד בתהליך הגמילה מסמים, מה שעלול לגרום להידרדרות במצבו. לפיכך, ממליץ שירות המבחן להעמיד את הנאשם בפיקוח למשך שנה ולהאריך את המאסר על תנאי התלוי ועומד כנגדו. 7. התביעה עתרה להטיל על הנאשם מאסר בפועל במצטבר להפעלת המאסר המותנה, מאסר על תנאי מרתיע של לפחות 9 חודשים, פסילה רבת שנים במצטבר להפעלת הפסילה על תנאי, לפחות 3 שנים, ופסילה על תנאי. התביעה עתרה גם להתחייבות במידה ולא יוטל עונש מאסר בפועל. ב"כ המשיב טען כי הנאשם הבין את חומרת העבירות, לקח אחריות מלאה, הפקיד רישיונו ביוזמתו לאחר שהוגש כתב האישום, ואף הודה בהזדמנות הראשונה. הנאשם חזר בו מדרכו הרעה ועתה הוא עובד לפרנסתו ומבקש להתמיד בדרך הישר ולהיטיב דרכיו ועל בית המשפט לסייע בידיו בתהליך השיקום ולא לשולחו למאסר, דבר שיביא קץ לניסיונו לחזור למוטב. עוד טען ב"כ הנאשם, כי התסקיר שניתן בעניינו של הנאשם על ידי שירות המבחן הינו חיובי, והמליץ להאריך המאסר המותנה. ב"כ הנאשם ביקש כי ביהמ"ש יקבל המלצות שירות המבחן. 8. כפי שנפסק, בעבירת נהיגה בזמן פסילה כפל חומרה הן לאור הסכנה הגלומה בה לשלום הציבור בנהיגת מי שאינו כשיר או ראוי לכך, והן מחמת הזלזול בחוק הכרוך בה: ברע"פ 6155/26 מדינת ישראל נ' אבו לבן, ציין כב' השופט לוי : "נדמה כי אין צורך להרחיב אודות החומרה הכרוכה בנהיגה בזמן פסילה. בביצוע מעשה כזה מסכן הנהג, שכבר הוכיח בעבר כי חוקי התעבורה אינם נר לרגליו, את שלום הציבור נהגים - והולכי רגל כאחד; הוא מבטא זלזול בצווים של בית המשפט; הוא מוכיח, כי לא ניתן להרחיק אותו נהג מהכביש כל עוד הדבר תלוי ברצונו הטוב" ברע"פ 3878/25 בנגוזי נ' מד"י , ציינה כב' השופטת פרוקצ'יה כי: "נהיגה בכבישי הארץ בזמן פסילת רישיון טומנת בחובה סיכונים רבים לביטחונם של נוסעים ברכב והולכי רגל. יתר על כן, ולא פחות מכך, היא משקפת התייחסות של ביזוי החוק וצווי בית המשפט". עוד קבע בית המשפט העליון ברע"פ 665/11 אבו עאמר נ' מד"י מיום 12.12.12 מפי כב' השופט א' רובינשטיין, כי: "עבירות נהיגה בפסילה ללא ביטוח וללא רישיון, יש בהן לא רק דופי פלילי, אלא אף מוסרי כפול הסיכון המובהק לעוברי דרך (וגם לנוהג עצמו), וזו עיקר, וכן קשיים במימוש פיצויים בעקבות תאונות דרכים אם אלה יקרו חלילה בעת נהיגה כזאת; ראו למשל סעיפים 7 ו 12 לחוק -הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה 1275 ומכל מקום הטלתם על קופת הציבור". 9. בקביעת מתחם העונש ההולם בהתאם לסע' 40 ג' א לחוק העונשין התשל"ז 1977 , התחשבתי בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה, במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה, בנסיבות הקשורות לביצוע העבירה ובסיכויי שיקומו של הנאשם. מתחם הענישה בעבירה של נהיגה בפסילה נע בין מאסר מותנה מ רתיע ועד מאסר ממש מאחורי סורג ובריח, פסילה משמעותית, מאסר על תנאי, פסילה על תנאי וקנס. במקרה דנן, מצאתי כי הנסיבות האישיות של הנאשם יש בהן כדי להקל עימו וזאת לאור התסקיר החיובי שהוגש לביהמ"ש, גילו הצעיר ומאמציו של הנאשם לבצע שינוי בחייו, כפי שעולה מתסקיר שירות המבחן. לפיכך, לא אמצה עמו הדין במלוא חומרתו ולא אטיל מאסר בפועל. 10. לאור כל האמור לעיל, ולאחר ששקלתי טעוני הצדדים ובשים לב לתסקיר, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: ניתן בזאת צו מבחן לפיו הנאשם יהיה בפיקוח שירות המבחן למשך 12 חודשים. במסגרת צו המבחן הנאשם ימשיך בטיפול במסגרת שירות המבחן ובתום ביצוע הצו תדווח על כך קצינת המבחן לבית המשפט. הנאשם מוזהר כי באם לא יבצע צו המבחן לשביעות רצון קצינת המבחן, יגזר עונשו מחדש. על הנאשם לחתום על התחייבות להמנע מעבירות של נהיגה בזמן פסילה, ללא רישיון נהיגה תקף מעל שנה. סכום ההתחייבות 20,000 ₪. משך ההתחייבות שלוש שנים. יסרב לחתום ייאסר ל-60 ‏יום. ההתחייבות תחתם היום. הנני מורה על הארכת עונש של מאסר למשך 7 חודשים, כפי שנפסק על תנאי בבימ"ש השלום לתעבורה בפ"ת ביום 21.6.11 בתיק תת"ע 8761-03-11 בשנתיים נוספות. אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 5,000 ₪ או 50 ימי מאסר תמורתו. הקנס יחולט מהפיקדון והיתרה תשולם ב- 5 תשלומים שווים ורצופים, החל מ- 15.02.2014. לא ישולם איזה מן התשלומים במועדו, תעמוד מלוא יתרת הקנס לפירעון מיידי. הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה 14 חודשים. הנני מורה על הפעלת עונש של פסילה למשך 10 חודשים, כפי שנפסק על תנאי בבימ"ש השלום לתעבורה בפ"ת ביום 21.6.11 בתיק תת"ע 8761-03-11 לריצוי 6 חודשים בחופף ו-4 חודשים במצטבר. סה"כ 18 חודשי פסילה. הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים וזאת על תנאי למשך שלוש שנים. הנאשם יפקיד רישיונו עד ליום 29.12.2013. הפסילה תחל ממועד זה ומניינה מיום הפקדת הרישיון במזכירות. משפט פלילימשפט תעבורההודאה בעבירההרשעהנהיגה ללא ביטוחנהיגה ללא רישיון בתוקףנהיגה בשלילהרישיון נהיגה