דוח על אי ציות לאור אדום ברמזור

נרשם דוח המייחס אי ציות לאור אדום ברמזור. המבקש בקש להישפט בגין הדוח, ולאחר שניתן פסק דין בהעדרו ובוטל, כפר בעובדות כתב האישום וטען: "אני עברתי באור ירוק". מאחר שהנאשם לא היה מיוצג הסברתי לו את מהות ההליך ומהלכו. פרשת התביעה מטעם התביעה העיד המתנדב מר רפאל סלע (להלן: "סלע"), באמצעותו הוגש הדוח שערך, אשר סומן ת/1. סלע העיד כי איננו זוכר את המקרה, ויכול להעיד רק על סמך הדוח. מעיון בת/1 עולה כי בתאריך 7.7.11 עמדו המתנדבים ברמזור בצומת גולני, והבחינו בנאשם נוסע ממערב למזרח, אחרי משאית גדולה, שעברה באור צהוב, ואילו הנאשם נכנס לצומת כשהאור ברמזור היה אדום. המתנדבים שמרו על קשר עין רצוף עם הרכבו ועצרוהו בבטחה כק"מ לפני צומת אבני. בפרק דברי הנהג נרשם: "אין לי מה לומר". בחקירתו הנגדית השיב כי המתין ברמזור עד שהיה אור ירוק לכיוון נסיעתו ורק אח"כ יצא בעקבות הנאשם, תוך הפעלת סירנה ושמירת קשר עין, אך לא ידע להגיד באיזה משני הנתיבים לאותו כיוון נסע. המתנדב לא ידע לאמר אם פעלה מצלמה בצומת בזמן הרלוונטי. הנאשם טען כי המועד הרשום בדוח שגוי, אך סלע לא ידע להשיב על כך. המתנדב מר עמי הברפלד (להלן: "הברפלד") ערך מזכר, אשר הוגש באמצעותו וסומן ת/2. גם הוא ציין כי איננו זוכר את האירוע, ולא זכר אם בזמן הרלוונטי היו מופעלות מצלמות בצומת. האמור בת/2 עולה בקנה אחד עם האמור בת/1, למעט התאריך, שבת/2 מצויין כ-7.8.11. בחקירתו הנגדית אישר כי ישב ליד סלע, אשר נהג ברכב. הברפלד לא זכר אם, כטענת הנאשם, הוציא את ידו מהחלון על מנת להניח את המנורה המהבהבת על גג הרכב, ולא זכר מדוע לקח כ-3 ק"מ עד לעצירת הנאשם, אך הניח שזה משום שהמתינו לאור ירוק לכיוון נסיעתם. לדבריו, הם עמדו ראשונים ברמזור מכיוון כביש 77 לכביש 65. משם ראה את ביצוע העבירה. פרשת ההגנה הנאשם בחר להעיד וסיפר כי בהגיעו לצומת ראה אור ירוק, לא הבחין במשאית כלשהי, ואחרי 3 ק"מ הורו לו לעצור. הוא לא הבין מדוע נעצר, עד שהוסבר לו שעבר באור אדום ולכן השיב שאין לו מה לאמר. למיטב ידיעתו קיימות בצומת מצלמות, ולו עבר באדום, היו המצלמות מצלמות אותו. בחקירתו הנגדית השיב היה בדרכו לפגוש לקוח. הראות היתה מצויינת וניתן להבחין ברכב למרחק של 3 ק"מ קדימה. לא היה כל רכב לפניו כשהתקרב לצומת, הוא ראה את הרמזור בבירור ולא יכול להיות שהתבלבל בין הרמזור שלו לרמזור המכווין לפנייה שמאלה. הוא לא הבחין בשוטרים בצומת, אלא רק כשדלקו אחריו עם סירנה ואורות כחולים. כנשאל ביחס לתגובתו שנרשמה, אמר: "נכון, כי כל מה שאגיד בדוח מול שופט, והגעתי לבית משפט זה משמש ראיה נגדי, אז אין לי מה לומר בפניו בשטח, ומה שיש לי לומר אומר בבית המשפט" (עמ' 6 ש' 16). לפיכך נשאל: "אם היית אומר עברתי באור ירוק, איך זה היה משמש נגדך?" וענה: "כל מה שלא אומר דוח, אנו למדים אותו. מה שיש לי מקורסים שאנו למדים. כך מלמדים אותנו בקורסים, עוצר אותך שוטר, תן לו לעשות את עבודתו נאמנה, מה שהחליט, טעה או לא, מפה מתקדמים הלאה". הנאשם חזר על טענתו כי בצומת קיימות מצלמות, הצומת מוכר לו היטב משום שעובר בו 3 פעמים בשבוע. לדבריו פנה למפנ"א, ובקש לבטל את הדוח, אך לנושא המצלמות לא קיבל התייחסות, אלא רק לכך שבטעויות הטכניות אליהן הפנה, אין עילה לבטול הדוח. כשנאל מפורשות האם ציין קיומן של מצלמות במכתבו השיב בחיוב: "ציינתי בפניהם שיש מצלמות בצומת" (עמ' 7 ש' 4), כשהתבקש להציג את המכתב אמר: "לא רשמתי את זה. לא ציינתי את זה בפניהם" (ש' 6). כשנאמר לו שזוהי למעשה טענתו העיקרית, הסכים. כשנשאל מדוע לא העלה נקודה זו במכתבו השיב: "אני רשמתי את זה בכל מיני סקיצות. אני לא עו"ד בקיא שאני נכנס לעניינים. עשיתי כל מיני סקיצות איך לנסח את המכתב והגעתי למסקנה שהגעתי ושלחתי..." (ש' 10). לאחר סיום עדותו בקש הנאשם ארכה על מנת לגבש ולהגיש ראיות ביחס למצלמות בצומת. נוכח העובדה שלא היה מיוצג, אפשרתי את הדחייה. בישיבה שלאחר מכן, טען כי פנה לרשויות שונות, נעזר בחברו השוטר, אך לא הצליח לקבל את המידע שביקש. סיכומי הצדדים התובע בקש בסיכומיו להרשיע את הנאשם לאור מהימנות עדיו ובשל סתירות ותהיות בעדות הנאשם. הנאשם בקש לזכותו משום שלא הוכח כי גלגליו הקדמיים חצו את קו העצירה, והמתנדבים לא היו בעמדה נכונה לזיהוי הצומת במדויק. עוד ביקש לזכותו נוכח הטעויות ברישום הדוח. דיון והכרעה צודק הנאשם בטענתו כי קיים שינוי בדוח ת/1, במקום רישום יישוב מגוריו של הנאשם, שעה שנרשם דבר מה (ככל הנראה שם הרחוב), ועליו נרשמו המילים ק. אתא. אינני רואה בכך פגם שיש בו כדי להביא לבטול כתב האישום. טעות אחרת בדוח הינה ברישום התאריך. סלע רשם בדוח 7.7.11, שעה שמעדות הנאשם וכן מעדותו של הברפלד עולה כי מועד האירוע הינו 7.8.11. יחד עם זאת, הנאשם מאשר את הימצאותו ביום 7.8.11 במקום הנטען, ומאשר כי קיבל לידיו את הדוח, עליו אף חתם לאישור מסירת הדוח לידיו ביום 7.7.11. בנסיבות אלה, אין גם בטעות זו כדי להביא לבטול כתב האישום. מעדויות המתנדבים לפניי, התרשמתי כי אלה עשו את עבודתם נאמנה, ראו את העבירה מתבצעת מול עיניהם, שעה שעמדו בצומת והמתינו לאור ירוק, קרי, היו פנויים להתבונן היטב במה שהתרחש ממש מול עיניהם. עדויותיהם עולות בקנה אחד זו עם זו, ולא התרשמתי מסתירות כלשהן בחקירותיהם הנגדיות. לפיכך, אני מקבלת את האמור בת/1 ובת/2 כמתאר את התרחשות הדברים בפועל ביום האירוע. עדותו של הנאשם מחזקת את ראיות התביעה ביחס לנסיבות רישום הדוח ועצירתו של הנאשם תוך אפשרות של שדה ראייה רחב במיוחד. הנאשם לא הצליח להסביר את תגובתו, כפי שנרשמה בת/1. לעצם העובדה שזו תגובתו, הוא איננו מתכחש. הטענה שכל מה שיגיד ישמש נגדו, שעה שיכול היה פשוט להגיד לשוטר כי לא חצה את הצומת באור אדום, כפי שעושים נהגים השכם והערב, איננה הגיונית ואיננה מתקבלת על הדעת. טענתו כי קיימות בצומת מצלמות שפעלו בעת ביצוע העבירה לא הוכחה בבדל ראייה, למרות ארכה שניתנה במיוחד לשם כך. מכתבו למפנ"א אמנם לא הוגש כראייה אך הנאשם סתר את עצמו ביחס לשאלה אם כתב על נושא המצלמות במכתבו, שעה שבתחילה אמר שכן ולאחר מכן אישר שלא ציין זאת. נוכח האמור לעיל, לא אוכל לסמוך ממצאים כלשהם על עדותו של הנאשם. לאור ממצאי המהימנות והעובדה שקבעתי לעיל, אני סבורה כי המאשימה הרימה את הנטל המוטל עליה, והוכיחה את עובדות כתב האישום מעבר לכל ספק סביר. אשר על כן, אני מרשיעה את הנאשם בעבירה שיוחסה לו בכתב האישום. משפט תעבורהרמזורנסיעה באור אדוםאי ציות לתמרור