נהיגה בשלוש הזדמנויות שונות תחת פסילה

נתפס נוהג בשלוש הזדמנויות שונות כאשר הוא נוהג תחת פסילה, וזאת כאשר רישיונו נשלל בהתאם לגזר דינה של כבוד השופטת לארי בבלי בבית המשפט לתעבורה ירושלים מיום 15.11.10 אשר השיתה על הנאשם 5 חודשי פסילה. הנאשם מעולם לא הפקיד את רישיונו. באחד האישומים, מיוחסת לנאשם נהיגה בשכרות כאשר על פי הנטען בכתב האישום, הנאשם נהג תחת השפעת סמים. בגין עבירות אלה, הנאשם עצור עד לתום ההליכים נגדו בתנאי מעצר בית מלא בפיקוח בני משפחתו. טענות הצדדים המאשימה מבקשת להשית על הנאשם עונש מאסר בפועל לתקופה של שנתיים, מאסר ע"ת של שנה למשך 3 שנים, פסילה 48 חודשים, פסילה ע"ת וקנס. ב"כ המאשימה הדגישה את העובדה שמדובר בנהיגה בזמן פסילה במספר הזדמנויות שונות כאשר באחת מהן התלוותה גם נהיגה תחת השפעת סמים. מנגד, הסניגור טוען, כי הנאשם נטל אחריות, אם כי טען טענות משפטיות ולא בזבז זמנו של בית המשפט. הנאשם נתון במעצר בית מזה 9 חודשים ועד היום ולא הפר את התנאים, זאת לאחר 13 ימי מעצר של ממש שריצה הנאשם החל מ- 20.09.13 ועד לשחרורו למעצר בית ביום 02.10.13. לטענת הסניגור, יש לאפשר לנאשם לרצות מאסר בדרך של עבודות שירות. הנאשם הטיב את דרכו ועושה כדי לנהל אורח חיים נורמטיבי. אין לנאשם עבר דומה ומעולם לא ריצה מאסר. חומרת העבירות אותן ביצע הנאשם? נהיגה בזמן פסילה העבירות אותן ביצע הנאשם הינם עבירות חמורות ומסוכנות. בית המשפט העליון התייחס לא פעם לחומרה המיוחדת אותה יש לייחס לעבירה של נהיגה בזמן פסילה, ולענישה המחמירה המתחייבת בעטיה. כך, למשל, באו הדברים לידי ביטוי ברע"פ 3878/05 בנגוזי נ' מ"י ( 26.05.05): "העבירה אותה עבר המבקש היא חמורה ויש לבטא את חומרתה בענישה מרתיעה. נהיגה בכבישי הארץ בזמן פסילת רישיון טומנת בחובה סיכונים רבים לביטחונם של נוסעים ברכב והולכי רגל. יתר על כן, ולא פחות מכך, היא משקפת התייחסות של ביזוי החוק וצווי בית המשפט". וגם ברע"פ 2221/11 הראל נ' מ"י ( 24.03.11) ציין בית המשפט, כי: "נהיגה בזמן פסילה אינה סטירת לחי לחוק בלבד, אלא סיכון לכולי עלמא, לנהגים ולהולכי הרגל מסביב, שהרי אם מצא בית המשפט כי פלוני אסור שיחזיק הגה בידו וינהג ברכב, מעיד הדבר על מסוכנותו בכביש". יש בעבירה של נהיגה בזמן פסילה לא רק דופי פלילי, אלא אף דופי מוסרי כפול: הסיכון לנהג עצמו ולעוברי הדרך, וכן קשיים במימוש פיצויים בעקבות תאונות הדרכים אם יתרחשו בעת הנהיגה (רע"פ 665/11 אבו עמאר נ' מדינת ישראל ( 24.01.11)). "מי שנוהג בזמן פסילה ראוי לעונש חמור שבין מרכיביו פסילה לאורך זמן ומאסר לתקופה הולמת"(רע"פ 1812/94 פרץ נ' מ"י ( 06.06.94). כך גם מי שמבצע את העבירה בפעם הראשונה. מתחם הענישה בעבירה של נהיגה בזמן פסילה כשהנאשם שב ומבצע את העבירה מתחם הענישה בעבירות בהן הורשע הנאשם נע בין מאסר בפועל למשך מספר חודשים לצד פסילה ארוכה וממושכת של שנים. במקרה דנן נודעת חומרה יתירה כאשר התלוותה גם עבירת שימוש בסמים. בתי המשפט במקרים דומים השיתו על נאשמים עונשי מאסר לתקופה משמעותית, להלן מספר דוגמאות: ברע"פ 2221/11 הראל נ' מ"י ( 24.03.11) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בגדרו נדחה ערעורו של הנאשם על גזר דינו של בית המשפט לתעבורה אשר גזר על הנאשם מאסר בפועל למשך שישה עשר חודשים (שנה בגין העבירה הנוכחית ו- 4 חודשים לאחר הפעלה במצטבר של מאסר על תנאי שנגזר עליו בתיק תעבורה קודם), פסילת רישיון נהיגה למשך 10 שנים, ומאסר על תנאי למשך 18 חודשים. זאת לאחר שהנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה, נהיגה ללא רישיון רכב ונהיגה ללא ביטוח. במקרה זה בית המשפט העליון סבר כי "העונש שהושת על המבקש הולם את חומרת העבירות בהן הורשע". ברע"פ 3878/05 בנגוזי נ' מ"י ( 26.05.05) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר דחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתעבורה אשר הרשיע את המבקש, על פי הודאתו, בגין נהיגה בזמן פסילה, וגזר עליו עונש מאסר בפועל לתקופה של 12 חודשים, הפעיל בחופף עונש מאסר על תנאי של 12 חודשים, וכן גזר עונש של 12 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים, פסל את רישיון הנהיגה שלו למשך 3 שנים והטיל עליו קנס כספי. במקרה זה בית המשפט העליון ציין כי "העונש שהוטל עליו אינו חמור כלל ועיקר". ברע"פ 6415/07 רחמן רחייל נ' מ"י ( ביום 04.09.07) דחה בית המשפט העליון רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר קיבל ערעור המדינה על גזה"ד של בימ"ש קמא והשית על הנאשם 10 חודשי מאסר בפועל בגין עבירת נהיגה בזמן פסילה חוזרת. בית המשפט ציין כי "עבירותיו החוזרות והנשנות של המבקש המחישו כי אין כל מקום להמשיך ולתת אמון או להקל בעונשו....". בעפ"ת 13-05 - 47709 עיסא נ' מ"י ( 25.06.13) דחה בית המשפט המחוזי, כב' השופט אמנון כהן, ערעור על חומרת העונש שהוגש על גזר דין בו השתתי על הנאשם, בין היתר, 12 חודשי מאסר בפועל ופסילה לתקופה של 24 חודשים, זאת לאחר שהנאשם הורשע בשני אישומים שונים הכוללים שתי עבירות של נהיגה בזמן פסילה, שתי עבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף וכן באחת ההזדמנויות התלוותה גם עבירת נהיגה בשכרות. העונש הראוי במקרה שלפנינו בית המשפט יגזור את העונש המתאים לנאשם, בהתחשב בנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה ובלבד שהעונש לא יחרוג ממתחם העונש ההולם (סעיף 40יא לחוק העונשין, התשל"ז- 1977). מעיון בגיליון הרשעותיו של הנאשם עולה כי הוא נוהג משנת 2006 וצבר לחובתו 18 הרשעות קודמות. אין לנאשם עבר פלילי. הנאשם שב ונוהג ברכב על אף הפסילה שהוטלה עליו, ואף הגדיל לעשות כאשר נהג ברכב בהיותו תחת השפעת סמים. לאמור, הנאשם מזלזל במעשיו הן בחוק, הן בהחלטות שיפוטיות והן בציבור בכללותו. במקרה דנן, אני לוקח בחשבון במסגרת גזר הדין שהנאשם היה במעצר בית מלא בתנאים מגבילים למשך תקופה ארוכה מאוד זאת לאחר ששוחרר ממעצר של ממש למשך 13 ימים. בנסיבות אלה, לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, בהתחשב בנסיבותיו של הנאשם שפורטו ע"י הסניגור, הגעתי למסקנה כי יש להורות על מאסרו של הנאשם לתקופה ממושכת, אך אין מניעה שחלק מתקופת המאסר תרוצה בדרך של עבודות שירות. גזר הדין על כן אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: לפסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 24 חודשים. לפסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים. אני מצווה על מאסרו של הנאשם למשך 10 חודשים בניכוי 13 ימי מעצר שריצה הנאשם. מתוך תקופת המאסר ירצה הנאשם 4 חודשים במאסר של ממש והיתרה תרוצה בדרך של עבודות שירות בהתאם לחוות דעת הממונה. על הנאשם להתייצב לריצוי עונש המאסר בימ"ר ניצן אזור התעשייה הצפוני, רמלה, ביום 20/8/2013 בשעה 08:30 כשברשותו תעודת זהות או דרכון. על הנאשם לתאם את הכניסה למאסר, כולל האפשרות למיון מוקדם, עם ענף אבחון ומיון של שב"ס, טלפונים 08-9787377 , 08-9787336 על מנת להבטיח התייצבותו של הנאשם במועד הנ"ל יחתום הנאשם על התחייבות עצמית על סך של 5,000 ₪ וערבות צד ג' בסך של 5,000 ₪. אני מצווה על מאסרו של הנאשם למשך 6 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים, אם יעבור על הוראות סעיף 10 (א) ו/או 67 ו/או 62(3) לפקודת התעבורה תשכ"א-1961, שעניינם נהיגה בזמן פסילת רישיון ו/או נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף ו/או נהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים. לא מצאתי להטיל קנס כספי לאור תקופת המאסר שעל הנאשם לרצות. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 45 יום מהיום. משפט תעבורהנהיגה בשלילה