אי החזקת רישיון נהיגה תקנה 9 א' לתקנות התעבורה

אי החזקת רישיון נהיגה תקנה 9 א' לתקנות התעבורה האישום כתב האישום שהוגש כנגד הנאשם מייחס לו עבירה של אי ציות להוראות שוטר עבירה בניגוד לסעיף 23(א)(1) לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961. אי הציות לשוטר התבטא, לטענת המאשימה, בכך שביום 4.11.12, בשעה 10:30 לערך, בשד' בן צבי - רוטשילד ביישוב קדימה, מצפון לדרום, נהג הנאשם ברכב מסוג קטנוע מ.ר 5371564 ולא ציית להוראות שוטר במדים בכך שלא הציג בפניו את רישיון הנהיגה שלו. התשובה לאישום בדיון הקראה הודה הנאשם בנהיגה, אולם כפר באי ציות לשוטר וציין, כי עצר בצד וביקש לגשת למשרדו, הנמצא במרחק של כ 200 מטר, ולהציג את רישיונותיו, התפתחה עוגמת נפש אך הוא ציית. פרשת התביעה עת/1, רס"ב בוסי אבישי, שוטר תנועה, ערך הזמנה לדין ת/1 ומזכר ת/2 תיאר את נסיבות האירוע ואת תגובת הנאשם לדו"ח וציין, כי לאחר שמסר את הדו"ח לנאשם הוסיף בשלב מאוחר יותר את פרטי עד ראייה (עת/2) ותיעד נימוק לכך בת/2. בחקירתו הנגדית העיד, כי לא נכח באירוע, וכי הגיע לאירוע בעקבות קריאה שקיבל מטעם השוטר אייל אלגביש אשר ביקש את עזרתו בכתיבת דו"ח תנועה, כיוון שמדובר בשוטר המשמש כטכנאי מז"פ שהרקע שלו בתנועה בסיסי. לאחר שקיבל את האינפורמציה מהשוטר לגבי קרות האירוע ערך עבורו את דו"ח ההזמנה כשהעבירה סווגה כאי ציות להוראות שוטר. העד העיד בנוסף, כי הנאשם הציג בפניו את רישיון הנהיגה. וסיכם כי בפועל הוא לא ראה את העבירה, כי רק ערך הדו"ח ולמעשה כלפיו לא נעברה כל עבירה. אין ספק שעדות זו אינה מסייעת לגרסת המאשימה שכן עת/1 לא ניתקל אישית בכל עבירה שביצע הנאשם. עת/2, רס"מ אייל אלגביש, ערך מזכר ת/3 ובו רשם הנאשם סירב להציג בפניו רישיונות או ת"ז. בעדותו מסר, כי במועד האירוע הבחין בנאשם נוסע בקטנוע, חוצה את הצומת בכוון הנגדי מצפון לדרום תוך נסיעה נגד כיוון התנועה וסיכון העוברים ושבים בדרך (עמ' 5 ש' 8) ואולם ציין כי אינו בקיא בסעיפי האישום לעניין העבירה - אציין מיד שהנאשם כלל לא הואשם בעבירה זו אלא רק באי ציות להוראות שוטר. העד ציין, כי הנאשם עצר לבסוף, בהמשך להוראתו, אולם סירב להציג רישיונותיו. לשאלה מדוע לא צוין בדו"ח הזמנה את העבירה המהותית בה הבחין, שעניינה סיכון חיי אדם השיב, כי מאחר ואינו מתעסק בתחום התנועה ביקש סיוע משוטר אחר, המכיר את התחום בצורה טובה יותר. העד ציין, כי ראה במו עיניו את הדברים שנרשמו על ידי השוטר עת/1 בדו"ח ולעניין סעיף האישום, אישר כי הבחין שכי לא נרשמה בדו"ח העבירה המהותית. אולם לעניין אי הציות, טען עת/2: "ש. בזמן שביקשת ממנו להציג את הרישיונות הוא הציג? ת. לא, הוא אמר כולם מכירים אותי פה אין לי רישיונות ואם אתה רוצה אני אלך למועצה להביא אותם. הוא אמר שהוא יתקשר אמרתי לו שיתקשר למי שרוצה שיביא את מי שהוא רוצה אבל מפה הוא לא זז". ולשאלה "אז למה לא אפשרת לו להביא את הרישיונות?" לא מסר העד תשובה ישירה אך ענה: "אני לא מכיר את האדם הזה אין לי איתו כלום ראיתי עבירת תנועה מסוכנת ביותר מול עיני, כל הסיפור הוא על דרך האזרח כנגד השוטר זה שהוא אומר שכולם מכירים אותו זה לא משנה אם הבן שלי היה עובר שם והוא היה נוהג כך זה לא משנה אם כולם מכירים אותו, ביקשתי ממנו תעודה מזהה אני באמת לא בקיא בחוקי התנועה אך ביקשתי תעודה מזהה, אני יודע שעל פי חוק כל אזרח צריך לשאת תעודה מזהה ואם שוטר בתפקיד מבקש אז בטח ההתנהגות שלו לא מכבדת לא אותו ובטח לא אותי". פרשת ההגנה הנאשם אשר בחר להעיד תיאר את תפקידו כדמות מוכרת במסגרת המועצה המקומית 'קדימה צורן', וכי נעצר ע"י שוטר בשל עבירת תנועה, שכביכול ביצע, אולם הסביר לשוטר שלא ביצע את העבירה. כשנתבקש להציג רישיונותיו פתח את תא המטען ומשלא מצא אותם התקשר לחברו, (עה/1) וביקש ממנו שייגש למשרד, הנמצא במרחק של כ 200 מטר ממקום העבירה, שיביא לו את רישיונותיו אותם הציג בפני השוטר השני, והוסיף, כי לא מדובר בעבירה של אי ציות להוראות שוטר אלא בעבירה אחרת שעניינה אי החזקת רישיון נהיגה. בחקירתו הנגדית שלל הנאשם היכרות מוקדמת עם השוטר ואישר, כי לא הציג בפני השוטר את הרישיונות, כפי שהורה לו, אולם טען, כי הסביר לשוטר שרישיונותיו נמצאים במשרד. הנאשם שלל, כי סירב להציג רישיון לשוטר הראשון וטען כי הציע פתרונות נוספים ונוצרה המולה. בעדותו הסביר, כי עת מסר לשוטר הראשון את הרישיונות, השוטר השני לא נכח בשטח, אולם משהבין, כי אין באפשרות השוטר הראשון לכתוב את הדו"ח פנה ומסרם לשוטר השני. לטענת הנאשם עת/1 הלהיט את האווירה כשהגיע, אך לבסוף העניינים נרגעו. בחקירה הנגדית שב הנאשם על גרסתו, כי מסר לעת/2 כי הרישיונות במשרד, מסר הרישיונות לשוטרים לאחר שקיבלם, והשוטרים לא הפסיקו לצעוק עליו. ע"ה 1, מר ג'קי זכריה, הינו חברו של הנאשם, היה בדרכו לפגישה עם הנאשם והתבקש טלפונית להגיע למשרדו ולהביא לנאשם ארנק וכך עשה. בחקירה הנגדית אשיר כי הינו חבר ילדות של הנאשם ואף קשורים בפרויקט עסקי וכן כי "צ'יק צ'ק" מרגע שהנאשם צלצל אליו הגיע. ע"ה 2 גברת כנרת שמאור קולני, שחשוב לציין ולהביא לעניין משקל עדותה, שהינה אשת הנאשם שנכחה באולם הדיונים בכל פרשת התביעה, נקראה למקום ע"י בעלה, הגיע 5 דקות קודם לבואו של עת/1, טענה שעת/2 טען שאין מדובר באי ציות אלא בעבירה אחרת, אך אי הציות נרשם בעקבות שיחה בין השוטרים, ועת/1 טען לאי ציות בזמן שעת/2 אחז את ת"ז של הנאשם. דיון והכרעה אין ספק שהנאשם ציית להוראת השוטר לעצור מיד כשהבחין בו. ובמהלך האירוע הרישיונות הוצגו בפני השוטרים. הנאשם טען בעדותו שהרישיונות לא היו עליו, הם במשרד וביקש להביאם, חיזוק לכך מתקבל גם מעדותו של עת/2, שהודה שהנאשם מסר לו שהרישיונות במועצה וביקש להביאם, עת/2 עצמו מסר לו כי יתקשר למי שהוא רוצה על מנת להביאם ואכן כך העיד הנאשם שצלצל לעה/1 וביקש אותם וכך גם העיד עד ההגנה מר זכריה שהביא לרישיונות לנאשם. עדותו של הנאשם נשמעת אמינה ומהימנה. ומצאתי לנכון לקבלה הגם שנתמכת ישירות על ידי דברי עת/2 ועה/1. עת/2 תיאר במזכר ת/3 שביקש מספר פעמים לקבל הרישיונות והנאשם סירב, ואילו בעדותו בבית המשפט מסר עת/2 שהנאשם אמר לו שהם לא עליו והוא אף אישר לו לפעול לקבלתם. אם אכן נכון הדבר, ולאור הראיות אין לי כל סיבה לפקפק בכך, הרי לא ניתן לראות בכך אי ציות לשוטר. מה אמור נהג לעשות שהמסמכים לא עליו והוא אומר זאת לשוטר, שהרי הוא פעל שאחר יביא אותם במידית למקום עצירתו. וגם אם הוסיף שכולם מכירים אותו אין בכך על מנת לשנות דבר מקביעתי זו. לא נעלמו מעיני טענותיו של עת/2 לגבי דרך התנהלות השיחה בינו לבין הנאשם והדברים שנאמרו בה ומעשי הנאשם, אולם אין ספק שלכל הפחות קיימת סתירה חמורה ביותר שמעיבה על גרסת המאשימה ולאור זאת הריני מזכה הנאשם. חשוב לציין כי עת/1 אישר, כי הגורם שתיעד את העבירה (עת/2) הוא שוטר המשמש כטכנאי מז"פ שהרקע שלו בתנועה הוא בסיסי. עת/2 עצמו מודה, כי אינו בקיא בתחום התעבורה ואינו מתעסק בתנועה (עמ' 5 ש' 25). ויתכן שיש בכך להסביר את השתלשלות האירוע בבחינת "מהומה רבה על לא מאומה". אולם, מרשיע אני את הנאשם באי נשיאת מסמכים, תקנה 9 א' לתקנות התעבורה וזאת על פי הודאתו המפורשת באשמתו בעבירה זו כפי שנמסרה בפני. ואציין כי על פי הנסיבות שהוצגו לפני זו העבירה אותה היה צריך ליחס לנאשם כבר במועד האירוע. סוף דבר, הריני מזכה הנאשם מאי ציות להוראת שוטר ומרשיע אותו באי נשיאת רישיון עבירה על תקנה 9 א' לתקנות התעבורה. משפט תעבורהתקנות התעבורהרישיון נהיגה