כתב אישום המייחס עבירה של אי ציות לאור אדום ברמזור

כתב אישום המייחס עבירה של אי ציות לאור אדום ברמזור בישיבת ההקראה כפר הנאשם באומרו (ללא מתורגמן): "נהגתי, כשנכנסתי לצומת, אחרי רכב אחר, אני התחלתי שהיה ירוק בסוף, אח"כ היה צהוב. לא הפרעתי לאף אחד". נוכח בקשתו של הנאשם, הוזמן מתורגמן לשפה הרוסית לישיבת ההוכחות. בפתח ישיבת ההוכחות הסברתי לנאשם שאיננו מיוצג את מהות ההליך ומהלכו. מטעם התביעה העיד השוטר אריק אביטל )להלן: "השוטר"), אשר ערך את הדוח שהוגש באמצעותו וסומן ת/1. בפרק נסיבות המקרה כתב השוטר כי עמד ברמזור אדום בנתיב השמאלי מבין שניים הפונים לאותו כיוון, כשמשמאלו נתיב לפונים שמאלה, עבורם היה הרמזור ירוק. הנאשם הגיע מימינו של השוטר והמשיך בנסיעה רצופה למרות האור האדום ברמזור. בשל כך, רכב שהגיע מהכיוון ההפוך ופנה שמאלה מכיוון נסיעתו, נאלץ לבלום עד לעצירה מוחלטת. השוטר יצא אחרי הנאשם, ותוך שמירת קשר עין רצוף, עצרו בהמשך הדרך. השוטר הסביר לנאשם את מהות העבירה והנאשם טען שלא שם לב, וכי טעה לחשוב כי הרמזור הירוק לפונים שמאלה היה מיועד לו, והוסיף "אני לא יודע על מה חשבתי אני אף פעם לא עשיתי טעות". השיחה בין השוטר לנאשם התנהלה בעברית. בחקירתו הנגדית חזר השוטר על עיקרי האמור בת/1, והשיב כי יכול להיות שלפני הנאשם חצו את הצומת באותו כיוון כלי רכב אחרים, כשהאור ברמזור היה עדיין ירוק, אך אחריו לא נסע איש. עוד הסביר שלקח זמן עד שהשוטר הבחין בעבירה ויצא אחרי הנאשם תוך שהוא מפעיל סירנה, משום כך נוצר פער של מרחק וזמן ביניהם. הנאשם הטיח בשוטר כי לא אפשר שהפריע לאיש משום שחצה את הצומת "ישר בלי הפרעה", והשוטר השיב: "אתה משכת ישר כי הטויוטה נעצר באמצע הצומת כדי לא לפגוע בך" (עמ' 2 ש' 13). השוטר העיד בצורה מהימנה ועניינית, חזר בחקירתו הנגדית על עיקרי האמור בת/1, ודבריו לא נסתרו. התרשמתי כי האירוע התרחש בדיוק כפי שתיאר השוטר בעדותו ובת/1, ועל כן אני מקבלת את עדותו כאמינה וקובעת כי כך אכן קרה. המתנדב כאמל גדעון (להלן: "המתנדב") היה עם השוטר בניידת, ראה את ביצוע העבירה וכתב על כך מזכר נלווה לדוח, אשר הוגש וסומן ת/2. האמור בת/2 עולה בקנה אחד עם האמור בפרק הנסיבות בת/1, אם כי פחות מפורט. בחקירתו הנגדית השיב כי הוא והשוטר היו בניידת, השוטר נהג והוא ישב לידו. עוד הסביר שלאחר שעצרו את הנאשם והשוטר ירד מהניידת כדי לדבר עם הנאשם, עבר המתנדב למושב הנהג. כשהשוטר חזר לרכב כדי לכתוב את הדוח, התיישב במושב שליד הנהג. הנאשם טען לפני המתנדב כי המתנדב היה מי שכתב את ת/1 ומסר אותו לחתימת הנאשם (עמ' 3 ש' 27), אך המתנדב שב והסביר כי הוא עצמו כתב את נ/2 בעוד השוטר כתב את ת/1 ומסרו לידי הנאשם. עוד טען לפניו כי הוא ממציא את האירוע, אך המתנדב חזר על האמור בת/2. התרשמתי כי דבריו של המתנדב משקפים נכונה את התרחשות הדברים בפועל. עדותו של המתנדב והאמור במזכרו מחזקים את דברי השוטר. הנאשם הטיח בפני המתנדב טענות הקשורות גם לשוטר, אשר כלל לא הועלו בחקירתו הנגדית של השוטר. הנאשם בחר להעיד וסיפר בעדותו הראשית כי נסע בכיוון המיוחס לו, ועמד כשהוא שני או שלישי בשיירה שהמתינה להתחלפות האור ברמזור לירוק. כשהתחלף האור נסע, כשלפניו נסעו כלי רכב וכן אחריו. בהמשך שמע את הניידת ועצר בתחנת הדלק הסמוכה. יצא קצין מהרכב, הסביר לו את מהות העבירה ונטל את רישיונו. לאחר מכן "נתנו" לו את הדוח ונסעו, הוא לא ראה את ת/2, איש לא תרגם לו את האמור בת/1 והוא הבין "שכאילו הודיתי באשמה" (עמ' 4 ש' 30). עוד ציין כי הוא בטוח שנסע באור ירוק, כמו הרכב לפניו והרכב שאחיו. בחקירתו הנגדית אישר כי עמד בנתיב הימני, כשהניידת בשמאלי, אך לא זכר כמה זמן המתין להתחלפות האור ברמזור. רכבו היה שלישי או רביעי בשיירה שהמתינה בצומת, ולא יכול להיות שהתבלבל בין הרמזורים בצומת. הנאשם אישר כי השוטר הסביר לו את מהות העבירה בעברית והוא הבינה, ואף השיב לשוטר כי נסע באור ירוק. הנאשם אישר את חתימתו לצד דברי הנהג, אך טען שהמקום היה חשוך, לא ניתן היה לראות את הכתוב ואיש לא תרגם לו. הוא חתם משום שהיה בלחץ. הוא התייצב לשימוע אצל קצין בתחנת עפולה, ושם "הייתה לנו שיחה יפה", והוא אמר לקצין שאם הקצין טוען שהוא אשם, אז יכול להיות שהוא אשם במשהו, אבל עבר באור ירוק. גם אצל הקצין חתם כי "הכל ברור, אני לא קראתי, הוא נתן לי לחתום, נתן לי את הרישיון שלי וזהו. אמר לי כל טוב והלכתי". נוכח טענותיו של הנאשם בדבר עברו הנקי, גם לאחר שהוסברו לו השלכות טענתו, טען לפניו התובע כי יש לו 3 הרשעות קודמות, אחת מהן הנאשם אישר ולגבי השתיים האחרות טען שאיננו זוכר דבר כזה. יצוין, כי במהלך ישיבת ההוכחות התרשמתי שהנאשם דובר עברית ברמה סבירה, מסוגל להבין את הנאמר ולהגיב עניינית. לא אחת הבין את תשובות השוטר על אתר ובטרם תורגמה תשובת השוטר לרוסית, שאל את השוטר את השאלה שהתבקשה מתוך תשובתו של האחרון. גם בעדותו שלו, תיקן את המתורגמנית, ובחקירתו הנגדית, עבר בשלב מסוים להשיב בעברית לשאלות התובע. הוא אישר כי הוא מורה לקרב מגע בבית ספר ומתקשר עם תלמידיו, לצד הדגמה פיזית, בשפה העברית (עמ' 5). גם עם הקצין הפוסל שוחח בעברית, תוך הבנה מלאה של הדברים (עמ' 7 ש' 13 ואילך). בסיכומיו טען כי הוא נמצא בארץ מזה 23 שנים. בנסיבות אלה, לא אוכל לקבל את טענותיו כי לא הבין את דברי השוטר או לא הצליח להבהיר את עמדתו שלו לפני השוטר. לא אוכל לתת אמון בעדות הנאשם, אשר ניסה להציג את עצמו כמי שאיננו דובר עברית, שעה שהתרשמתי כי הוא בהחלט מבין ודובר את השפה, גם אם לא ברמת שפת אימו. בחקירתו הנגדית העלה גרסה כבושה, לפיה עמד ברמזור אדום בטרם התחלף האור לירוק. בישיבת ההקראה טען, כזכור, כי חצה את הצומת "בסוף הירוק", ולאחר מכן התחלף האור לצהוב. במהלך חקירת השוטר והמתנדב לא עלתה הגרסה הכבושה, ובחקירתו לפניי לא הזכיר את גרסתו הראשונה מיום ההקראה, אלא טען בנחישות כי חצה את הצומת באור ירוק. משלא ניתן כל הסבר לכבישת הגרסה, לא אוכל לתת לה משקל של ממש, ומכל מקום גרסה זו עומדת בסתירה לתשובתו לכתב האישום. בחקירתו הראשית מיקם את עצמו שני או שלישי בשיירה, ובחקירתו הנגדית הרחיק עצמו אף למקום שלישי או רביעי. לקחתי בחשבון גם את ראשית ההודיה בדבריו לשוטר, לגביהם השוטר לא נחקר כלל. נוכח ממצאי המהימנות והעובדה שקבעתי לעיל, אני סבורה כי המאשימה הרימה את הנטל המוטל עליה והוכיחה מעבר לכל ספק סביר את עובדות כתב האישום, ועל כן, אני מרשיעה את הנאשם בעבירה שיוחסה לו בכתב האישום. #4# ניתנה והודעה היום כ"א כסלו תשע"ד, 24/11/2013 במעמד הנוכחים. דלית שרון-גרין, שופטת ב"כ המאשימה טוען לעונש: הנאשם הורשע לאחר שמיעת הראיות בעבירה של אי ציות לאור אדום. מדובר בעבירה חמורה שמגבירה את הסיכוי לתאונות דרכים. כזו אף כמעט התרחשה עם טנדר שנכנס לצומת ונאלץ לבלום על מנת שתאונה כזו לא תתרחש. הנאשם נוהג משנת 1991 ולחובתו 3 הרשעות קודמות. אבקש להטיל עליו לאור חומרת העבירה פסילה בפועל, פסילה על תנאי וקנס. הנאשם טוען לעונש: קנס אני מבין אבל למה לפסול לי את הרישיון אפילו שאני חושב שלא ביצעתי את העבירה. לא היה טנדר ולא היה שום דבר. גם אם עשיתי את העבירה הזו זו פעם ראשונה שאני מבצע את העבירה הזאת. אני לא עבריין תנועה. אני נוהג בארץ 20 שנה ויש לי רק 3 הרשעות קודמות. #5# גזר דין הנאשם הורשע לאחר שמיעת הראיות באי ציות לאור אדום ברמזור, בנסיבות מחמירות, כמתואר בהכרעת הדין. הנאשם נוהג משנת 1991 ולחובתו 3 הרשעות קודמות, האחרונה שבהן משנת 2004. בהתחשב בחומרת המעשה, בנסיבותיו, במידת אשמו של הנאשם, בערך החברתי שנפגע, במידת הפגיעה בו ובמדיניות הענישה הנוהגת, מתחם העונש ההולם למעשה העבירה שביצע הנאשם הינו: * פסילה בפועל לתקופה שבין 0 לבין 3 חודשים * קנס שינוע בין 1,000 ₪ לבין 2,000 ₪. לאחר ששקלתי את נסיבות המקרה ואת טיעוני הצדדים אני מטילה בזה על הנאשם את העונשים הבאים: אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה בפועל לתקופה של חודש ימים. הפקדת רשיון הנהיגה תיעשה לאלתר במזכירות בית משפט השלום בנצרת. אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה על תנאי לתקופה של 3 חודשים למשך 3 שנים. אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 1,500 ₪ או 15 ימי מאסר שישא בנוסף לכל מאסר אחר שהוטל עליו. הקנס ישולם ב- 4 תשלומים שווים ורצופים החל מיום 15.01.14 ואילך. איחור בתשלום אחד יעמיד את הקרן לפירעון מידי. הודע על זכות ערעור בבית משפט המחוזי בנצרת תוך 45 יום מיום הודעת גזר הדין. משפט פלילימשפט תעבורהרמזורנסיעה באור אדוםאי ציות לתמרור