הצגת רישיון נהיגה מזויף לשוטרים

הנאשם הורשע בשתי עבירות של נהיגה תחת פסילה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"א -1961 (להלן: "הפקודה"); שתי עבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף לפי סעיף 10(א) לפקודה; שתי עבירות של שימוש ללא ביטוח בתוקף לפי סעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התשכ"א -1961; שתי עבירות של שימוש במסמך מזויף לפי סעיף 418 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 (להלן: "חוק העונשין") ושתי עבירות של הכשלת שוטר לפי סעיף 275 לחוק העונשין. באותו מעמד ביקש הנאשם לצרף שני תיקים נוספים. הנאשם הודה והורשע בעבירות המיוחסות לו בשני תיקים אלה. בת"פ 2871/08 הורשע הנאשם בעבירת גניבת רכב לפי סעיף 413ב לחוק העונשין ובת"פ 56450-04-13 הורשע בעבירות נהיגה תחת פסילה, לפי סעיף 67 לפקודה; הכשלת שוטר, לפי סעיף 275 לחוק העונשין; השארת ילד בלא השגחה, לפי סעיף 361 לחוק העונשין; נהיגה בלא זהירות, לפי תקנה 21(ג) לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961 (להלן: "תקנות התעבורה") וסעיף 62(2) לפקודה והפרת חובת חגירת ילדים ברכב, לפי תקנה 83א(ב)(1) לתקנות התעבורה. בהתאם לסעיף 40יג לחוק העונשין, אני קובע ששני האישומים בתיק זה הם חלק מאירוע אחד, וכן כל אחד מכתבי האישום שצורפו מהווה אירוע בפני בעצמו. לפיכך אקבע להלן מתחם ענישה לכל אחד משלושת האירועים ואגזור עונש לגבי כל אירוע. טיעוני הצדדים לעונש ב"כ המאשימה הדגיש כי לנאשם עבר תעבורתי עשיר ולמעשה מדובר בעבריין תעבורה רצידיביסטי שאינו לומד לקח. נטען כי הסיכון לציבור רב ויש להטיל עליו מאסר בפועל לתקופה ארוכה ומאסר על תנאי מרתיע. כמו כן נטען כי לפי סעיף 40(א)(1) יש להטיל על הנאשם פסילה לתקופה שלא תפחת מ-10 שנים. ב"כ הנאשם הצביע על גילו הצעיר של הנאשם וטען כי למרות ניסיונותיו, הנאשם לא הצליח לצאת מן התסבוכת אליה נקלע בגין רשיונו. לטענתו, כל התסבוכת החלה אך ורק בשל כך שהנאשם איבד רישיונו ולא הצליח להתמודד עם כך. כן טען כי יש להתחשב בהודאתו של הנאשם. מתחם העונש ההולם - פ"ל 8784-01-13 הערך החברתי באירוע זה פגע הנאשם בערך החברתי בדבר שמירה על ביטחון ציבור הנהגים ובפעילות התקינה של רשויות אכיפת החוק. השימוש ברשיון נהיגה מזויף מהווה פגיעה במידה חמורה בפעילות אכיפת החוק. מדיניות הענישה הענישה בעבירות נהיגה תחת פסילה יכולה להגיע עד 12 חודשי מאסר בפועל (ראה לדוג' רע"פ 2221/11 הראל נ' מדינת ישראל). מדיניות הענישה לגבי שאר העבירות באירוע זה נעות בין מאסר על תנאי למס' חודשי מאסר שיכול להיות גם בעבודות שירות. נסיבות ביצוע העבירה הנאשם ביצע את אותן עבירות בשתי פעמים שונות, כאשר בשתי הפעמים השתמש במסמך מזויף כדי להתחמק מהדין. השימוש במסמך מזויף מלמד על תכנון מראש ועל עזות מצח לעומת מערכת אכיפת החוק. לאור האמור אני קובע כי מתחם הענישה ההולם לגבי אירוע זה הוא בין 4 ל- 10 חודשי מאסר בפועל. מתחם העונש ההולם - ת"פ 2871/08 הערך החברתי הנפגע בגניבת הרכב פגע הנאשם בזכות הקניין של בעלי הרכב. כמו כן משליכה מכת גניבות הרכב על כלל הציבור באמצעות פרמיות הביטוח. מדיניות הענישה בעבירת גניבת רכב שאינה מלווה בשהייה לא חוקית בישראל נהוגה ענישה הנעה בין 6 ל- 18 חודשי מאסר בפועל (ראה לדוג' ת"פ 55134-05-11 מדינת ישראל נ' אדריס). נסיבות ביצוע העבירה על פי עובדות כתב האישום הנאשם ביצע את העבירה באמצעות מפתח מותאם. משמע שלפעולת הנאשם קדמו תכנון והצטיידות. כמו כן הפריצה נעשתה לאור יום בשעה 16:00 מה שמצביע על תעוזתו של הנאשם. לאור האמור אני קובע את מתחם הענישה באירוע זה בין 8 ל-14 חודשי מאסר בפועל. מתחם העונש ההולם - ת"פ 56450-04-13 הערך החברתי הנפגע במעשיו באירוע זה פגע הנאשם בערכים החברתיים בדבר ביטחון ציבור הנהגים, פעילותה התקינה של מערכת אכיפת החוק ואף בשמירה על בטחונם של ילדים קטנים ופעוטות. מדיניות הענישה כאמור לעיל מדיניות הענישה במקרי נהיגה פרועה תחת פסילה בניסיון להתחמק מרשויות החוק יכולה להגיע עד ל-12 חודשי מאסר בפועל. הענישה בשאר העבירות מגיעה עד מספר חודשי עבודות שירות. נסיבות ביצוע העבירה הנאשם ביצע את העבירות תוך שהוא נוסע בצורה פרועה ומסכן את שאר הנהגים. הילדים אותם השאיר ברכב היו מתחת לגיל 3 והשארתם ברכב יכלה לגרום להם לנזק משמעותי. לאור האמור אני קובע את מתחם הענישה בגין אירוע זה בין 6 ל-12 חודשי מאסר בפועל. גזירת העונש נסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה לנאשם עבר תעבורתי עשיר מאוד. באמתחתו 28 הרשעות תעבורתיות קודמות ביניהם מספר פעמים רב של נהיגה תחת פסילה. הנאשם נתפס פעם אחר פעם, רשיונו נפסל לתקופות הולכות ומתארכות, הוטלו עליו עונשי מאסר על תנאי ומאסר בפועל וכן הפעלת מאסרים על תנאי. אך הנאשם שב לסורו. גם את העבירות בתיקים דנן ביצע הנאשם כשמעל ראשו תלוי ועומד מאסר על תנאי בגין עבירת נהיגה תחת פסילה שהטיל מותב זה בפ"ל 1902-01-11. לקולא יש לשקול את העובדה שהנאשם הודה בכלל התיקים וחסך מזמנו של בית המשפט. על מעשיו בתיק פ"ל 8784-01-13 אני גוזר על הנאשם 10 חודשי מאסר בפועל. על מעשיו בתיק ת"פ 2871/08 אני גוזר על הנאשם 12 חודשי מאסר בפועל. על מעשיו בתיק ת"פ 56450-04-13 אני גוזר על הנאשם 10 חודשי מאסר בפועל. סיכום הענישה אכן, עבירותיו של המשיב חמורות, אך לאור הודאתו וגילו, מן הראוי כי לא כולם יצטברו. אשר לכן, בינם לבין עצמם ינשאו העונשים חלק בחופף וחלק במצטבר כך שיוטל על הנאשם עונש כולל של 18 חודשים מאסר בפועל. כמו כן אני מורה על הפעלת מאסר מותנה של שנה שהוטל על הנאשם בפ"ל 1902-01-11. המאסר ירוצה במצטבר לעונש המאסר בפועל. אציין כי לא זכרתי את הנאשם, אך התברר שאני הטלתי את המאסר על תנאי בזמנו ואף טרחתי וכתבתי כי מדובר במאסר על תנאי ארוך, אך אם לא יעמוד בכך, אין לו להלין על עצמו. צר לי על הנאשם שלא עמד בהתחיבויותיו, אך לא אוסיף בכך. סך הכל ירצה הנאשם שנתיים וחצי מאסר בפועל. המאסר ירוצה במצטבר לכל עונש מאסר שהוא מרצה כעת בנוסף אני מטיל על הנאשם מאסר על תנאי של שנה למשך שנתיים שלא יעבור עבירת של גניבת רכב בניגוד לסעיף 413ב' לחוק העונשין, או נהיגה תחת פסילה בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה.. בהתאם לסעיף 40(א)(1) לפקודת התעבורה אני מטיל על הנאשם פסילה מהחזקת רשיון נהיגה ל-10 שנים מהיום בחופף לכל פסילה אחרת. אין צורך בהפקדה. ניתנה היום, י"א תשרי תשע"ד, 15 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים ובהסכמתם. זאת משום שהנאשם ביקש שלא יוזמן עקב הקושי והזמן הרב שלוקחת הגעה לבית המשפט. אציין כי אני ער לכך שאין זו דרך המלך שלא לזמן את הנאשם אך בית המשפט העליון, ובתי המשפט המחוזיים נוהגים באופן קבע לשלוח גזרי דין בדואר במקרים דומים, כך שדרך זו הוכרה בפסיקה. משטרהמשפט תעבורהזיוףשוטררישיון נהיגה