סעיף 8(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות

סעיף 8(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות המדגיש כי אחד מהתנאים לאישור התובענה כייצוגית הינו כי "יש אפשרות סבירה" שהשאלות המהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה תוכרענה בתובענה לטובת הקבוצה, תוך שהוא נזקק להלכה הנוהגת בבית משפט זה, כפי שהיא עולה מפסק הדין ברע"א 2128/09 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' עמוסי (5.7.2012) (סעיפים 50 ו-51 להחלטה), השמה דגש על כך שמדובר ב"בחינה מקדמית של סיכויי התובענה", בהדגישו כי השאלה שלפניו היא: "האם בענייננו הורם הנטל כי קיימת אפשרות סבירה שהשאלה המהותית המתעוררת בתובענה תוכרע לטובת הקבוצות" (סעיף 52 להחלטה). 4. לאורך כל החלטתו הקפיד בית המשפט קמא להבהיר כי מדובר בהכרעה לכאורית, ודי אם נפנה בהקשר זה לסעיפים שלהלן מתוך ההחלטה: סעיף 70 סיפא [בעמ' 26 להחלטה]; הכותרת לסעיף 71; הסיפא לסעיף 71 [בעמ' 27 להחלטה] וסעיף 72 [בעמ' 28 להחלטה]. 5. עוד הבהיר בית המשפט קמא כי טענות שונות לא התבררו לפניו וממילא לא הוכרעו עדיין על ידו. לעניין זה די אם נזכיר את שאלת "עילת התביעה האישית" (ראו סעיף 81 בעמ' 31-30 להחלטה). 6. אנו סמוכים ובטוחים כי בית המשפט קמא ימשיך ויעשה את המוטל עליו גם בשלב בירור התובענות בהתאם להוראות הדין וההלכה הפסוקה. תביעה ייצוגית