סמכות בית הדין האזורי לעבודה בהליכי פשיטת רגל, פירוק חברה או פירוק אגודה שיתופית

סמכות בית הדין האזורי לעבודה בהליכי פשיטת רגל, פירוק חברה או פירוק אגודה שיתופית סמכות בית הדין האזורי לעבודה מעוגנת בסעיף 24 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק"), והיא מושתתת על מבחן העילה ולא על מבחן הצדדים, וכן על כך שמדובר בסכסוך עבודה. "… מסגרת הסמכויות הכלליות הורחבה במשך השנים, ונוספו עליהן אף סמכויות ספציפיות בחוקים שונים. מטרת ומדיניות המחוקק היו, והינם, לרכז בידי בית הדין לעבודה באופן ייחודי, בין השאר, את הסמכויות הנוגעות ליחסי העבודה האינדיבידואליים והקיבוציים וכן את נושא הביטחון הסוציאלי במובנו הרחב של המונח. ריכוז הסמכויות כאמור פירושו הפקעת סמכויות אלה ממערכת בתי המשפט האזרחיים. בשים לה לכך, קו הפרשנות של בית הדין לעבודה בפסקי דין רבים היה מאז ומתמיד כי יש לפרש את מסגרת הסמכות שלו באופן דווקני, כאשר שאלת המסכות מועלית אף על ידי בית הדין עצמו, גם כאשר הצדדים לא העלו אותה (דיון (ארצי) 3-254/נג הוצאת ספרים יבנה בע"מ - אמיר דוידזון, כז(1), 425, 433). בסעיף 24(א1) לחוק נקבע החריג לפיו סעיפים אלה המגדירים את סמכותו של בית הדין האזורי לעבודה אינם באים לגרוע מהוראות כל דין לעניין השיפוט בהליכי פשיטת רגל, פירוק חברה או פירוק אגודה שיתופית. הסמכות מוגבלת לתובענות בהן מתקיים המבחן הכפול של זהות הצדדים ושל מהות העילה, פרט לסמכות לפי סעיפים 24(א)(1א) ו- 24(א)(1ב) לחוק, בהם הסמכות מתוחמת לתחום העילה בלבד ולא לזהות הצדדים. פירוק חברהאגודה שיתופיתפשיטת רגל