עצמאי הטוען לפעילות כשכיר הנפרדת מעסקו כעצמאי בעיסוק זהה

עצמאי הטוען לפעילות כשכיר הנפרדת מעסקו כעצמאי בעיסוק זהה, צריך להצביע על סימנים מובהקים המצביעים על העסקה נפרדת בלתי תלויה בעסקו כעצמאי. בענייננו, יפים הדברים שנקבעו על ידי כב' השופט רבינוביץ בע"ע 300064/96 פלאי קרני נ' איתן אביבי ואח', פד"ע לו 241, במקרה שנסיבותיו דומות לנסיבות שבפנינו וכדלקמן: "בנסיבות אלה, יש לשקול את כל הנתונים והנסיבות ובהם הנתון שלפיו הצדדים עצמם ראו ביחסים ביניהם כיחסים שבין מזמין לנותן שירותים עצמאי, ואת הנתון שלפיו מנהל המערער משנת 1974 משרד עורכי-דין כאשר הכנסותיו מפעילותו במשיבה מוצגות כלפי כולי עלמא כהכנסתו של עצמאי, קרי ההכנסות נכללות במסגרת שאר הכנסות המערער מלקוחות אחרים של משרדו. התמונה הכוללת מטה את הכף למסקנה שאכן פעל המערער במשיבה כעצמאי (דב"ע מד /3-25 רוזנפלד - עירית קרית מוצקין [5]). גם אם קיים ספק במקרה זה, הרי הוא פועל לרעת המערער שהוא "המוציא מחברו" והוא זה שהציג את עצמו כלפי כל העולם כעצמאי, ולכן נטל הראיה עליו (דב"ע שנ/3-147 חברת מלונות דן-ברנט [6], בעמ' 181; בג"ץ 319/78 שמן תעשיות בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים [7]). מסקנת הדברים היא שהמערער לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכיח כי היה עובד המשיבה, ולכן דין הערעור להידחות". וראו באותו עניין, גם את דברי כב' השופט פליטמן (כתוארו אז): "מאחר שתכלית קיומם של יחסי עובד-מעביד הינה תכלית סוציאלית כאמור, ברור כי ככל שקשה יותר במקרה גבולי קונקרטי לאבחן ולקבוע אם מדובר ביחס עובד-מעביד או מזמין-קבלן נותן שירות, כך במקביל פוחת הצידוק לקבוע את מעמדו של התובע כעובד הזכאי לזכויות משפט העבודה המגן, ופוחת גם הצידוק לכפות על צדו השני ליחס את חובת המעביד על פי אותו המשפט. ככל שפוחת הצידוק כאמור לקבוע את קיומם של יחסי עובד-מעביד, כך יש ליתן יותר משקל במקרה הגבולי לאומד-דעתם הסובייקטיבי של הצדדים לגבי טיבו של היחס שביניהם אף מעבר להעברת נטל הראיה לטוען ליחס שונה מן היחס למראית עין שעטו הצדדים על הקשר שביניהם. המקרה שלפנינו הינו מקרה גבולי. השאלה שהוא מעלה הינה אם המערער הועסק על ידי המשיבה כעורך דין שכיר, או שהמשיבה הייתה לקוחתו כעורך -דין עצמאי. לעניין זה אני מצטרף לדעתו של חברי השופט רבינוביץ, כי "התמונה הכוללת מטה את הכף למסקנה שאכן המערער פעל במשיבה כעצמאי". מסקנה זו מתחזקת, לדעתי, נוכח ראיית הצדדים בממדו של המערער ככזה בכל תקופת הקשר שביניהם". עצמאים