מהי "עבודה פרטית" ומהי "פרקטיקה פרטית" ? (רופאים)

מהי "עבודה פרטית" ומהי "פרקטיקה פרטית" ? (רופאים) תנאי העבודה של הרופאים המועסקים בשירות המדינה לרבות העיסוק בפרקטיקה פרטית ובעבודה פרטית, מוסדרים בהוראות התקשי"ר ובהוראות נש"מ. כמו כן, בשורה ארוכה של הסכמים קיבוצים קיימת התייחסות לנושאים אלה. עבודה פרטית מתייחסת למכלול העיסוקים של הרופא כשכיר או עבור שכר במסגרת גופים חיצוניים לשירות המדינה. רופא המעוניין לעבוד בעבודה פרטית כפוף לנהלים הרגילים החלים על כל עובד מדינה ובכלל זה קבלת היתר לעסוק בעבודה פרטית, הגבלות שעות לעיסוק בעבודה פרטית, הגבלת סכום ההשתכרות ועוד. לעומת זאת, פרקטיקה פרטית מתייחסת למכלול העיסוקים של הרופא כעצמאי בקליניקה פרטית במסגרת אחת מקופות החולים או בכל מסגרת אחרת. עיסוק בפרקטיקה פרטית הוא הסדר מיוחד לרופאים ולא לעובדי מדינה אחרים. רופא המבקש לעבוד בפרקטיקה פרטית צריך לקבל אישור התקף לחמש שנים. לאחר קבלת האישור מנוכים 5% משכרו של הרופא אם הוא עובד במשרה מלאה בשירות המדינה. נציין כי קבלת אישור לעסוק בפרקטיקה פרטית אינו מהווה אישור לעסוק גם בעבודה פרטית ויש צורך בהגשת בקשה נפרדת בנוגע לכל אחד מסוגי העיסוקים. כמו כן, קיימות מגבלות שונות לכל אחד מסוגי העיסוקים, אלא שלא מצאנו לנכון לפרטן במסגרת החלטה זו משאין הן רלוונטיות לצורך הכרעה בסוגיה העומדת לפתחנו. כאמור, בהסכמים הקיבוציים השונים שנחתמו במהלך השנים בין המדינה לבין הר"י קיימת התייחסות לרופאים בשירות המדינה העוסקים בעבודה פרטית ובפרקטיקה פרטית (להלן: העבודות הנוספות) ונקבעו בהם הוראות שונות בנוגע לרופאים אלה. כמו כן, גם בהסכם הקיבוצי האחרון מיום 25.8.2011 קיימת התייחסות לרופאים העוסקים בעבודות הנוספות. רפואהפרקטסוגי אריחים (רצפה)רופאיםשאלות משפטיותריצוף / פרקט / חימום תת רצפתי (תביעות)