הסדר נושים למען תכנית הבראה (להבדיל מהסדר שנועד לחיסול החברה)

הסדר נושים למען תכנית הבראה (להבדיל מהסדר שנועד לחיסול החברה) הסדר נושים הינו למעשה הסכם פשרה בין החברה לבין נושיה, אשר נועד להבריא את החברה ולגרום לה להמשיך לפעול באמצעות השקעת כספים נוספים, עריכת שינויים במבנה החברה, בחלוקת המניות ובאופן ניהולה (ע"ע 735/05 גבי מונדבלט - אי.אס.אי. יעוץ והכוונה בע"מ, 27.10.06). במקרה של הסדר שנועד למען תכנית הבראה (להבדיל מהסדר שנועד לחיסול החברה), קובעת תקנה 36 לתקנות החברות: "36. פשרה או הסדר שאישר בית המשפט, דינם כדין פסק דין ואולם ניתן לשנותם או לבטלם באישור בית המשפט." תכנית הבראההסדר נושיםנושה