אי התייצבות שלישית לדיונים בבית הדין לעבודה

אי התייצבות שלישית לדיונים בבית הדין לעבודה 9. בנסיבות אלה, ישנה הצדקה למתן פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבעת. זאת, בהתאם לסמכותי שבתקנה 49(ב)(2) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991. 10. הנתבעת תשלם לתובעת בתוך 30 יום סכומים כדלקמן: א. הפרשי שכר בסך 1,822.21 ש"ח. סכום זה ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 15.1.2009 ועד התשלום המלא בפועל ובצירוף פיצוי הלנת שכר בסך 3,000 ש"ח. ב. פדיון חופשה בסך 800 ש"ח. סכום זה ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.3.2009 ועד התשלום המלא בפועל. ג. בונוסים בסך 1,696 ש"ח. סכום זה ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.3.2009 ועד התשלום המלא בפועל ובצירוף פיצוי הלנת שכר בסך 3,000 ש"ח. ד. גמול בגין עבודה ביום הבחירות בסך 225 ש"ח. סכום זה ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.3.2009 ועד התשלום המלא בפועל. ה. החזר ניכוי דמי חבר בסך 179 ש"ח. סכום זה ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.3.2009 ועד התשלום המלא בפועל. 11. יוטעם, כי בקביעת שיעור פיצוי ההלנה בפסק דין זה, הובאו בכלל חשבון כלל נסיבותיו המיוחדות של המקרה, לרבות, תקופת עבודתה הקצרה של הנתבעת, פרק הזמן הארוך שחלף מאז סיום העבודה ועד מתן פסק דין זה - שהיה רצוף הליכים משפטיים, מחדליה של הנתבעת בניהול ההליך, ויתר השיקולים שנקבעו בהלכה הפסוקה בכל הנוגע לשיקול הדעת המסור לבית הדין בפסיקת פיצויי הלנה (ראו למשל: ע"ע 473/09 מוטור אפ בע"מ - יניב ורד, 1.11.2011). 12. נוכח ריבוי ההליכים בתיק זה, ונוכח מחדליה החוזרים ונשנים של הנתבעת בניהול ההליך, תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט בסך 3,000 ש"ח. 13. מובהר, כי כל סכום שנגבה מהנתבעת במסגרת הליכי ההוצאה לפועל על פי פסק הדין בתיק ד"מ 5309/09, יש לראות בו כסכום ששולם על פי פסק דין זה. 14. טרם חתימה, נתייחס לבקשתה של התובעת להורות על ביטול ההוצאות שהותשו עליה במסגרת החלטה מיום 12.12.2013. לאחר ששקלתי את הבקשה, באתי לכלל מסקנה, כי אין להורות על ביטול ההוצאות שהושתו על התובעת בהחלטת בית הדין מיום 12.12.2013. זאת מן הטעם, שההוצאות הושתו על התובעת בשל הגשת בקשה לזימון עד נוסף יום אחד בלבד טרם שמיעת ההוכחות בהליך, באופן שלא אפשר את שמיעת ההוכחות ביום 17.10.2013, והצריך קביעת ישיבה נוספת. 15. התובעת תישא בשכרו של העד מר אילן רזינובסקי, שהתייצב לדיון ביום 26.1.2014, בסך 300 ש"ח. בית הדין לעבודה