תביעה לדמי לידה

תביעה לדמי לידה להלן עובדות המקרה: 1. התובעת עבדה כפקידה בחברת "הרמה כנעאן לעבודות קבלניות בע"מ", הנמצאת בטמרה (להלן: "החברה"), מיום 1/1/09 ועד ליום 10/1/10. 2. החברה הנ"ל נמצאת בבעלות מר ראמי כנעאן מטמרה (להלן: "המעסיק"). 3. בתאריך 12/1/10 התובעת ילדה ויצאה לחופשת לידה. 4. התובעת הגישה לנתבע תביעה לתשלום דמי לידה, אך נדחתה על ידי הנתבע בנימוק, כי המעסיק שלה לא שיתף פעולה והתחמק מלמסור עדות לחוקרי המוסד לביטוח לאומי על תקופת העסקתה אצלו. 5. התובעת הגישה את תביעתה לבית הדין, על דחיית תביעתה לדמי הלידה, וזאת בחודש נובמבר 2011. רק בתאריך 8/2/13 מסר המעסיק עדות לחוקר של הנתבע (ראה מסמך נ/3). בתאריך 17/4/13 מסר הנ"ל עדות בבית הדין. 6. ב"כ הנתבע ביקשה להעביר את תיקה של התובעת לבדיקה מחדש לפקיד התביעות. ביום 17/6/13 הודיעה ב"כ הנתבע, כי הנתבע עומד על דחיית התביעה ועל כן הורינו על הגשת סיכומים לאחר שמיעת העדים בתיק והתיק נדחה למתן פסק דין. לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן: 7. מר ראמי כנעאן היה בעלים של חברה, אשר סיפקה עובדים למפעלים שונים באזור חיפה והצפון, לביצוע עבודות קבלנות כגון: פירוק מכולות, ניקוי סילוסים, פריקת צ'קים במפעל חיפה כימיקלים ועוד (להלן: "מר כנעאן"). 8. במהלך שנת 2009 העסיק מר כנעאן בין 30 ל-70 פועלים בחודש, תלוי בהזמנות ובכמות העבודה שהיתה לחברה, והיו בבעלות החברה כ-15 כלי רכב. יש לציין, כי במהלך שנת 2010 החברה של המעסיק התמוטטה כלכלית. 9. במהלך כל תקופת עבודתה של התובעת, מר כנעאן העסיק רואה חשבון ששמו פואד כחשב החברה, ואשר משרדו היה ממוקם בטמרה. פואד דרש ממר כנעאן, כי ישכור פקידה שתטפל בענייני החברה ותערוך מעקב יומי על ביצוע העבודות השונות, הכספים שנכנסו, רווח והפסד, פקסים, טלפונים, רישום צ'קים, רישום בקשות של עובדיו, טיפול בדואר - קבלתו ושליחתו, וכו'. 10. פואד ראיין את התובעת ובחר להעסיקה מבין מועמדות אחדות שהגיעו למשרדו. התובעת עבדה במשרד וביצעה את כל העבודות המפורטות בסעיף 9 לעיל, ואף נהגה גם לנקות את המשרד. 11. התובעת עבדה שישה ימים בשבוע, מהשעה 08:00 ועד השעה 16:00. במשרדו של מר פואד היה גם שעון החתמה באצבע. התובעת טענה שלא החתימה את שעון הנוכחות, אך מר כנעאן סבר, כי יתכן והתובעת כן החתימה את שעון הנוכחות מבלי לדעת את משמעותו. 12. אין מחלוקת, כי אין קירבה משפחתית כלשהי בין התובעת לבין מר פואד, וגם לא בין התובעת למר כנעאן. 13. פואד קבע לתובעת את שכרה ואף שילם לה בפועל את שכרה, שהיה בדרך כלל 4,888 ₪ נטו בחודש. השכר שולם בכל חודש (ראה מסמכי נ/2), מחשבון החברה. השכר שולם לעיתים במזומן ולעיתים בצ'ק. 14. על פי עדותו של מר כנעאן, הוא נהג לחתום אצל רואה החשבון על הצ'קים, כשכל החשבונות ושכר העובדים טופלו על ידי מר פואד עצמו והוא לא היה מעורב בכך וגם לא נכח במשרד. 15. על פי תלושי השכר של התובעת, מוצגים ת/2, לתובעת שולם במשכורת 12/09 תשלום בגין שלושה ימי חופש, בסך של 658 ₪, ובחודש 1/10 שולמו לה דמי הבראה בגין 5 ימים, בסך של 1,705 ₪ וכן פדיון חופשה שנתית בגין 9 ימים, בסך של 1,794 ₪, כך שבפועל קיבלה התובעת את זכויותיה הסוציאליות מהחברה. 16. מן הראוי לציין ולהדגיש, כי החוקר מטעם הנתבע לא טרח לגבות עדות מרואה חשבון פואד, אשר במשרדו עבדה בפועל התובעת ושם טיפלה בענייני החברה של מר כנעאן. מדובר כאן בחקירה שטחית שבוצעה על ידי חוקר הנתבע... 17. ב"כ הנתבע טענה בסיכומיה, כי התובעת לא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכיח, כי התקיימו יחסי עובד מעביד בינה לבין החברה בבעלות מר כנעאן והסתמכה על סתירות קלות בעדויות שמצאה. 18. בנסיבות המקרה אנו קובעים, כי בין התובעת לבין מר כנעאן התקיימו יחסי עובד מעביד, וכי הוא העסיק את התובעת באמצעות חשב החברה, מר פואד, שבמשרדו בוצעה העבודה בפועל. הנתבע לא הביא ראיה כלשהי, כי מדובר כאן בהעסקה פיקטיבית. צר לנו להיווכח על הקלות הרבה שבה נשללו זכויות לדמי לידה מיולדת, מבלי שבוצעה חקירה יסודית במקרה הנוכחי על ידי חוקרי הנתבע, גם לאחר שגבו את העדות ממר כנעאן ומהתובעת, העדות של רואה החשבון פואד היתה חשובה ביותר לחקירה, אך כאמור הוא לא נחקר כלל. 19. לאור האמור לעיל, אנו מקבלים את התביעה ומחייבים את הנתבע לשלם לתובעת דמי לידה כחוק וזאת תוך 30 יום מהיום. 20. כן ישלם הנתבע לתובעת הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 4,000 ₪ תוך 30 יום מהיום. לידהדמי לידה