היפרדות רשתית בעין השמאלית - הוא תוצאה של פגיעה בעבודה

1. האם היפרדות רשתית בעין השמאלית - הוא תוצאה של פגיעה בעבודה ? 2. במכתבו מיום 29/6/11 הודיע הנתבע לתובע כי הוא דוחה את תביעתו לתשלום דמי פגיעה בגין הפגיעה הנטענת, וזאת - בטענה שלא הוכח שנגרם ארוע תאונתי ובטענה שלא הוכחו ארועים תאונתיים זעירים תוך כדי עבודתו של התובע ועקב עבודתו, אשר גרמו להיפרדות הרשתית. 3. כנגד כך - הוגשה התובענה שבפני. התובענה טופלה במשך מספר חודשים בידי העוזר המשפטי במחלקת המנ"ת, ובהתאם ל"החלטה" שניתנה על ידיו - הוגש תצהיר עדות ראשית של התובע. לאחר מכן, הועבר התיק אלי לשם קביעתו לישיבת הוכחות, ואכן, קבעתי ישיבת הוכחות. בפועל, התברר כי כלל לא היה צורך בשמיעת עדויות, שכן עובדות המקרה לא היו שנויות במחלוקת. המחלוקת בתובענה היא רפואית בלבד. בעת הדיון שהתעתד להיות ישיבת הוכחות, הודיעו באי כחם של הצדדים כי הם מסכימים שהעובדות תיקבענה על בסיס מוסכם (הודעת התובע לחוקר הנתבע) וכי ימונה מומחה רפואי מטעם בית הדין, שיתבקש לחוות את דעתו בשאלה הרפואית השנויה במחלוקת. לאחר מכן, החלו הליכים מייגעים של השלמת קבלת החומר הרפואי הרלוונטי, ומשאלה הסתיימו - ניתנת כעת החלטה זו. אלה העובדות 4. התובע, יליד שנת 1949, עלה לישראל מאוקראינה בסוף שנת 1994. התובע שירת בעבר (בשנים 1972-1974) בצבא בריה"מ, כטכנאי מחשבים. הוא לא נפגע בעיניו באותה עת, אך היה לו קוצר ראיה בשתי עיניו. 5. ביום 3/8/95, החל התובע לעבוד במפעל "גלטרוניקס" בטבריה, כעובד ייצור וכמבקר איכות. 6. התובע עבד בדרך כלל 5 ימים בשבוע, במשך 9:15 שעות ביום, אך לעתים הוא עבד גם בשעות נוספות - כך שיום עבודתו היה בן 12 שעות. לעתים, שבוע העבודה של התובע היה בן 6 ימים. 7. בערך משנת 2009, עבודתו של התובע היתה בתחנת עבודה שבה יוצרו רכיבים אלקטרוניים. הרכיבים האמורים יוצרו במכונה, ויצאו משם על גבי פלטות. מדובר ברכיבים זעירים ששטחם המרובע הוא 0.08 מילימטר (0.4 מ"מ X 0.2 מ"מ). 8. תפקידו של התובע היה לקחת את הרכיבים האמורים מהפלטות, אחרי ייצורם, ולבדוק אותם אחד אחד, כשהוא בוחן כל אחד מהם תחת מנורה, באמצעות זכוכית מגדלת. 9. העבודה האמורה נמשכה באופן זה במשך כשנה וחצי, אך לא תמיד ברציפות. היו מקרים שהתובע עסק באופן זה במשך חודש שלם רצוף, כולל גם שעות נוספות, והיו מקרים שבהם היתה הפסקה במלאכה זו, אשר נמשכה שבוע או שבועיים. (בזמן ההפסקה בבדיקת אותם רכיבים אלקטרוניים, עבד התובע בעבודות ייצור או בעבודת ביקורת של חלקים שמגיעים למפעל). 10. במהלך דצמבר 2010, היתה הרבה עבודה במלאכה האמורה של בדיקת הרכיבים האלקטרוניים הזעירים, כמתואר לעיל. כמעט בכל אחד מימי העבודה של דצמבר 2010, עבד התובע גם בשעות נוספות - 12 שעות עבודה ביום. בשבועיים האחרונים של אותו חודש, בדק התובע, באופן המתואר לעיל, רכיבים אלקטרוניים שהיו על 8,000 פלטות. מדובר בכמות רבה במיוחד (בתקופות הקודמות היה התובע בודק כל יום רכיבים שהיו על גבי 120-130 פלטות, כלומר - בשבועיים בני 12 ימי עבודה היה התובע בודק רכיבים שהיו על כ-1,500 פלטות, שיעור קטן מאד לעומת ה-8,000 שהיו בשבועיים האחרונים של דצמבר 2010). בתום כל יום עבודה כזה, היה התובע עייף מאד. 11. בסביבות ה-29/12/10 חש התובע כי יש לו ליקוי בראיה בעינו השמאלית. חלק משדה הראיה שלו - אבד. התובע לא ראה בחלק משדה הראיה. תחילה השטח שהתובע לא ראה היה שטח קטן, ובהדרגה - השטח הלך וגדל. התובע סבר שמדובר בתוצאה של עייפות; הוא לא ייחס לכך, תחילה, חשיבות מיוחדת. היתה לו עבודה רבה והוא המשיך בעבודתו. 12. בהמשך, עם ההחמרה במצב הראיה בעין השמאלית, פנה התובע לטיפול רפואי ביום 6/1/11. התובע הגיע אל רופא המשפחה שלו, שהפנה אותו לחדר המיון של בית החולים "פוריה". התובע נבדק בבית החולים ואובחן כמי שסובל ממצב של היפרדות רשתית בעינו השמאלית. המשך הטיפול בתובע היה בבית החולים "שיבא", שם עבר התובע ניתוח לתיקון היפרדות הרשתית, ביום 9/1/11. 13. כתוצאה ממצב עינו השמאלית, היה התובע חסר כושר לעבוד מיום 7/1/11 עד יום 13/2/11. 14. ביום 13/2/11, נבדק התובע על ידי רופאה תעסוקתית, שאישרה כי הוא יכול לחזור לעבודה, אך זאת - תוך הימנעות מעבודות שכרוכות במאמץ ראייתי, למשך שנה. 15. התובע חזר לעבודה ביום 14/2/11, והוצב לעבודה במחסן, שאותו היה עליו לסדר. לשם כך, היה על התובע, בניגוד להרגלו בשנים שלפני כן, התאמץ מאמץ פיזי, מאחר שהיה עליו גם להזיז מוצרים במשקלים שונים, עד 25 ק"ג, כדי לקטלג אותם ולרשום אותם. לאחר מספר ימי עבודה כזו עם מאמץ פיזי, ביום 23/2/11, חש התובע החמרה בראיה בעינו השמאלית. התובע פנה שוב לבית החולים "שיבא", ושוב אושפז שם לצורך ניתוח נוסף, שאותו עבר ביום 27/2/11. 16. בשל מצב עינו השמאלית לאחר מכן, היה התובע מחוסר כושר לעבודתו במשך מספר חודשים נוספים (מעבר לתקופה המרבית לדמי פגיעה). המומחה 17. אני ממנה בזאת את ד"ר גבריאל כרמון, לשמש מומחה-יועץ רפואי מטעם בית הדין (ד"ר כרמון ייקרא להלן: "המומחה"). 18. המזכירות מתבקשת להעביר אל המומחה, ביחד עם העתק החלטה זו, את המסמכים הבאים, או את העתקיהם: א. מסמכים רפואיים שצורפו לכתב התביעה (עמ' 7-52 לקובץ שנסרק לתיק ככתב התביעה). ב. מסמכים מביה"ח "פוריה" (עמ' 2-8 למוצג שנסרק לתיק ביום 1/8/12). ג. תיק רפואי מקופ"ח מאוחדת (עמ' 2-43 למוצג שנסרק לתיק ביום 2/8/12). ד. מסמכים מביה"ח "שיבא" (עמ' 3-22 למוצג שנסרק לתיק ביום 7/8/12). ה. מסמכים מהמרפאה התעסוקתית של שרותי בריאות כללית (המוצג שנסרק לתיק ביום 8/1/13). ו. מסמכים מקופ"ח לאומית (עמ' 2-32 למוצג שנסרק לתיק ביום 1/5/13). 19. המומחה מתבקש לעיין בעובדות המקרה (סעיפים 4-16 לעיל) ובחומר הרפואי המצורף, ולהשיב על השאלות הבאות: (א) מהי המחלה או מהו הליקוי שהתובע סבל מהם בעינו השמאלית ואשר הביאו לכך שהתובע יעבור את הניתוחים שהוא עבר ביום 9/1/11 וביום 27/2/11 ולאי-כושרו לעבודה ? (למצב שהביא לניתוח שהתובע עבר ביום 9/1/11 ייקרא להלן: "הליקוי הראשון", למצב שהביא לניתוח שהתובע עבר ביום 27/2/11 ייקרא להלן: "הליקוי השני", לשניהם ביחד ייקרא להלן: "הליקויים"). (ב) האם יש קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של התובע כפי שהם תוארו לעיל, בין באופן כללי, בין בשנה וחצי האחרונות, ובין בשבועיים האחרונים של חודש דצמבר 2010 לבין הליקויים או אחד מהם, בדרך של מיקרוטראומה, באופן שכל מאמץ שהתובע עשה בעיניו גרם לנזק זעיר בעינו השמאלית, נזק בלתי ניתן לאבחון לכשעצמו, אך הוא היה לפחות בחלקו בלתי הפיך, והצטברותם של נזקים אלה היא שהביאה לליקויים או לאחד מהם ? (ג) האם יש קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של התובע בתקופה שמיום 14/2/11 עד יום 23/2/11 לבין הליקוי השני, באופן שכל מאמץ גופני שהתובע עשה באותה עת גרם לנזק גרם לנזק זעיר בעינו השמאלית במצב שבו היתה באותה עת, נזק בלתי ניתן לאבחון לכשעצמו, אך הוא היה לפחות בחלקו בלתי הפיך, והצטברותם של נזקים אלה היא שהביאה לליקוי השני ? (ד) אם התשובות הן על שאלה (ב) והן על שאלה (ג) שליליות - מה הגורם לליקויים, ככל שהמומחה יכול להעריך ? (במקרה כזה - אין צורך להשיב על השאלות הבאות). (ה) אם התשובה על שאלה (ב) שלילית ועל שאלה (ג) חיובית - מה הגורם לליקוי הראשון, ככל שהמומחה יכול להעריך ? (ו) אם התשובה לפחות על אחת מהשאלות (ב) או (ג) חיובית - האם היו גם גורמים אחרים שהשפיעו על הופעת הליקויים מלבד תנאי העבודה ? (ז) אם התשובה על שאלה (ו) חיובית - מה הם אותם גורמים אחרים ? (ח) אם התשובה על שאלה (ו) חיובית - האם ניתן לומר שבהערכת יחסיות השפעת תנאי העבודה על היווצרות הליקויים אל מול השפעת הגורמים האחרים, השפעת תנאי העבודה היתה משמעותית ? (לענין זה מתבקש המומחה להניח שהשפעה נחשבת כ"משמעותית" אם היא בשיעור יחסי של לפחות 20% אל מול השפעת הגורמים האחרים). 20. המומחה מתבקש להחזיר לבית הדין, ביחד עם תשובותיו, גם את החומר הרפואי המצורף. 21. שכר טרחתו של המומחה ישולם מקופת בית הדין. עינייםרשתית (עין)תאונת עבודה