נטל ההוכחה במשפט אזרחי שעילתו הטרדה מינית

מידת ההוכחה הדרושה להוכחת הטרדה מינית היא כהוכחה הדרושה בהליך אזרחי קרי, על בית הדין להשתכנע, כי אכן התקיימה הטרדה מינית (ע"ע (ארצי) 274/06 פלונית נ' אלמוני, 26.3.08, לא פורסם). עוד נפסק לעניין זה כי "במקרים של "הטרדה מינית", היות ומדובר במעשים שדרכם להיעשות בצנעה ואשר קיים קושי רב בהוכחתם, הרי שלשאלת מהימנות בעלי הדין משקל מכריע. כך, יש משקל רב לקיומן של עדויות או ראיות חיצוניות אשר הצדדים יכולים להביא בפני בית הדין לתמיכה בחלקים מטענותיהם, או לסיוע בהקניית סימני אמת לעדויות הצדדים עצמם." "יש והדרך שבה מנהל בעל דין את עניינו בבית המשפט הינה בעלת משמעות ראייתית: לאי הבאת ראייה, לאי השמעת עד...התנהגות כזו בהעדר הסבר אמין וסביר, פועלת לחובתו של הנוקט בה, באשר על פניה מתחייבת ממנה המסקנה, שאילו הובאה הראייה, או הושמע העד...היה בכך כדי לתמוך בגרסת היריב". (יעקב קדמי, על הראיות, חלק שלישי, עמ' 1391). "כמו כן, יש לשקול את העדויות, כמו כל עדות המובאת בפני בית הדין, בנוגע למניע האישי, אם קיים כזה, היכול להשפיע על תוכן העדות" "נטל ההוכחה במשפט אזרחי שעילתו הטרדה מינית, הוא כנטל ההוכחה הדרוש בתביעה אזרחית רגילה, ואין מוטל על התובע נטל מוגבר. עוד נקבע, כי בתביעות על פי החוק למניעת הטרדה מינית, על בית הדין האזורי לבחון את הראיות ראשית, על פי נטל הוכחה ראשוני המוטל על התובע, כבמשפט אזרחי. משעמד התובע בנטל הראשוני, מועבר הנטל לסתור את "ניצול יחסי המרות" לנתבע. " (ע"ע 697/09 ע"ע 54/10 פלונית נ' אלמוני, ניתן ביום 30/10/11) נטל ההוכחההטרדההטרדה מינית