תביעה למענק עבודה נדרשת/מועדפת

תביעה למענק עבודה נדרשת/מועדפת להלן עובדות המקרה: 1. התובעת, ילידת 1988, השתחררה משירות סדיר בצה"ל בתאריך 20/1/09. 2. התובעת עבדה מיום 1/7/09 ועד ליום 28/2/10 עבור חברת דנטק בע"מ (להלן: "החברה"), בשכר חודשי של 3,850 ₪. 3. החברה נמצאת בירושלים והתובעת ביצעה את העבודה במחשב שבביתה, בשדרות אבא חושי בחיפה. הבעלים של החברה הינו מר שמואל לבינוירד מירושלים, שהינו דודה של התובעת. 4. החברה הנ"ל קיימת משנת 1986 ועוסקת במערכות מולטימדיה וייצור מערכות תוכנה דיגיטליות על גבי DVD, CD ו-HD לייצור לחו"ל. החברה בעיקר עובדת עבור אוניברסיטת הרווארד והיא מייצרת עבורה חבילות תוכנה על חומרים שונים הנמצאים במדיה הדיגיטלית במדינת ישראל, כשהמטרה היא פעילות הצלה של חומרים שמתכלים ושיהיו נגישים לציבור הרחב בעתיד. 5. החברה מעסיקה 11 עובדים, כאשר 6 עובדים קבועים עובדים באולם ברחוב התעשייה 8 בירושלים. כן מבצעים העובדים עבודה במקומות ייעודיים, כגון הארכיון הציוני. בתוך הארכיון הציוני בוצעה סריקה של החומר האנלוגי, שהיה מונח בארגזים, כשמדובר בחומר שאסור היה להוציא מן הארכיון הציוני. 6. כל החומר מהארכיון הציוני, אשר העובדים סרקו, כלל תמונות, נגטיבים, שקופיות או פוסטרים, הועברו לאולם ברחוב התעשייה 8 בירושלים. את החומר האנלוגי שהתקבל סרקו העובדים והעלו למדיות אלקטרומגנטיות כמו: דיסקים קשיחים, DVD, וכן דיסק USB המתחברים לכל מחשב כמו דיסק רגיל. 7. בשלב הבא הועבר החומר הסרוק על גבי המדיות המגנטיות לביתה של התובעת, והתובעת עבדה על החומר הנ"ל במחשב בביתה, כמו עובדים נוספים אחרים שעבדו בביתם על המחשב וביצעו עבודה זהה לעבודת התובעת. 8. התובעת היתה צריכה לערוך חיפוש ומחקר באינטרנט אחר חומר היסטורי המתאר את התמונות שהועברו אליה, לתמלל קודם בשפה העברית כל תמונה ולתאר בפרוטרוט אילו מאורעות היסטוריים מופיעים בהן, מי האנשים המצולמים בתמונה, היכן צולמה התמונה ומאיזה תאריך. 9. התובעת בנתה ויצרה את כל העובדות ההיסטריות המסתתרות מאחורי כל תמונה ותמונה, לאחר עבודת מחקר שביצעה באינטרנט קודם בשפה העברית, לאחר מכן תרגמה את כל החומר לשפה האנגלית, השגורה בפיה כשפת אם, כי חבילות התוכנה היו מיועדות כאמור לאוניברסיטת הרווארד בארצות הברית. 10. בשלב הבא התובעת היתה צריכה לקטלג את כל החומר שקיבצה וערכה לפי מילות מפתח שנקבעו מראש, כגון: דת, פוליטיקה, תרבות, חברה, סוציאליזם, קיבוץ, חינוך, ילדים, וכל זאת על מנת לסייע באיתור החומר המבוקש מתוך חבילות התוכנה כולה. 11. יש לציין, כי החברה היתה מקבלת את הכונן הקשיח מוכן מאוניברסיטת הרווארד. התובעת, ועובדים נוספים כמותה, בנו את התוכן של התוכנה היוצר את חבילת התוכנה ששווקה לבסוף לאוניברסיטת הרווארד. 12. לאחר מכן, בחברה התבצע חלק קטן מאוד מעבודת הייצור הממשי של חבילות התוכנה, שכן שם רק סרקו חלק מהתמונות וצרבו על גבי הדיסקים והמדיות המגנטיות את כל התכנים שהתובעת ועובדים נוספים אספו ויצרו עבור החברה. 13. לאחר מכן החברה צרבה את הדיסקים בתהליך פשוט שנעשה אף הוא על גבי המחשבים במפעל ומשם היה החומר נשלח לאוניברסיטת הרווארד. 14. התובעת הגישה לנתבע תביעה לתשלום מענק בגין עבודה נדרשת/מועדפת. ביום 13/6/11 הודיע הנתבע לתובעת על דחיית תביעתה לתשלום מענק חייל משוחרר בגין עבודתה בחברת "דנטק מ. תקשורת בע"מ" מ-1/7/09 עד 28/2/09. מכאן התביעה לבית הדין. לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן: 15. סעיף 174(א) לחוק קובע: "'עבודה מועדפת' - עבודה במקום עבודה או בסוג עבודה כמפורט בלוח ח', ובלבד שלגבי אדם פלוני העבודה אינה עבודה מתאימה כאמור בסעיף 165(א) ו-(ב); לוח ח' לחוק מגדיר בסעיף ו(3) עבודות בלתי מקצועיות כ"עבודה בלתי מקצועית בתעשיות הבנייה, המזון והטקסטיל ובתעשיות אחרות לרבות הפעלת מכונות ועבודת ניקיון ולמעט עבודה פקידותית". 16. תכלית נתינת מענק עבודה "מועדפת" או "נדרשת", כפי שהוגדרה בפסיקת בתי הדין לעבודה, הינה "הפניית חיילים משוחררים לעבוד בסוגי עבודה בלתי מקצועיות בעיקר, בשל נחיצותן למשק המדינה וכלכלתה, במקומות עבודה ובענפי עבודה הסובלים ממחסור כרוני בעובדים" (ראה: עב"ל 314/99 המוסד לביטוח לאומי נ' מיכל גוטמן (היימן), תקדים-ארצי 2000 (3) 414). 17. סוג העבודה וטיב העבודה שביצעה התובעת מביתה אינו תואם את תכלית החוק מבחינת עידוד חיילים משוחררים לעבוד בסוגי עבודות בלתי מקצועיות בתחומים בהם חסרים עובדים ואשר יש בהן לקדם את משק המדינה. 18. עבודתה של התובעת בוצעה מביתה דרך המחשב הפרטי, כאשר היה עליה לקבל את התוכנה שיוצרה במשרדי החברה בירושלים, קרי, החומר האנלוגי הכולל תמונות שנסרקו מהארכיון הציוני בירושלים על גבי תוכנה. התובעת תרגמה את הרשום בה מעברית לאנגלית, תוך איסוף מידע באינטרנט והתאמת המידע שאספה לתמונות שבתוכנה, הוספת מידע שאספה בעברית ותרגומו לשפה האנגלית, עריכת והדפסת כל החומר. 19. עבודת התובעת לא היתה, כטענתה, בגדר עבודת ייצור לצורך ייצור מוצר, אלא עבודתה היתה בבדיקה ופיתוח תוכנה, תרגום הכתוביות והוספת מידע מחומר מהאינטרנט שאספה. מדובר בעבודה מקצועית הדורשת מידע ושליטה במחשב ובאינטרנט, כמו גם ידע וניסיון בתרגום מסמכים מעברית לאנגלית ולהיפך. זאת אינה עבודה בלתי מקצועית, כנדרש בסעיף ו(3) ללוח ח' [ט2] לחוק, אלא להיפך, מדובר בעבודה מקצועית ברמה גבוהה בתחום הידע במחשבים ובאינטרנט. 20. בתיק עב"ל 5592-06-11 מורן טל נ' המוסד לביטוח לאומי מיום 6/9/12, נפסק מפורשות, כי עבודה שדורשת ידע טכני בתחום המחשוב ואופי העבודה דורש מקצועיות, כגון בענייננו, אינו מתאים להיכלל בהגדרת עבודה בלתי מקצועית בתעשייה, כדרישת סעיף 1(3) ללוח ח' לחוק, ואין לראות בעבודה מעין זו כעבודה מועדפת. 21. בנסיבות אלה אני קובעת, כי התובעת אינה זכאית למענק בגין עבודה מועדפת/נדרשת, מאחר ומדובר בעבודה מקצועית ברמה גבוהה. 22. על כן התביעה נדחית בזאת. 23. אין צו להוצאות. עבודה מועדפת / מענק שחרורמענק