הכרה בבעיה של רדימות ברגליים כ"תאונת עבודה"

1. הכרה בבעיה של רדימות ברגליים כ"תאונת עבודה". הנימוק לדחיה כמפורט במכתב הדחיה מתאריך 11.4.11, היה העדר הוכחה, כי נגרם לתובע אירוע תאונתי תוך כדי ועקב עבודתו, וכן הנמקה, כי מצבו הרפואי של התובע, כמפורט בתעודה הרפואית, אינו תוצאת אירוע תאונתי כלשהו. 2. כנגד החלטה זו הוגשה התביעה בתיק שלפנינו. בכתב התביעה טוען התובע, כי הינו עובד כנהג אוטובוס מזה כ-30 שנה, ונוהג בקווי הקריות של "אגד". לטענת התובע בתאריך 7.2.11, בעת שנהג באוטובוס מקרית אתא לכיוון מרכזית המפרץ, נכנס האוטובוס לתוך מהמורה גדולה, ולאחר הקפיצה של האוטובוס, הוא חש דקירות ברגל ותחושת נימול לאורך רגלו הימנית. התובע טען כי פונה לבית החולים רמב"ם, נבדק בחדר המיון, ושוחרר. לטענתו, מצבו הרפואי הינו תוצאת אותה קפיצה של האוטובוס בעת הכניסה למהמורה. הנתבע בכתב הגנתו חזר על האמור במכתב הדחיה וטען, כי התובע לא תיאר אירוע תאונתי לפני הרופאים שטיפלו בו, ואף לא בטופס התביעה שהוגש למוסד לביטוח לאומי, ולחילופין, אין כל קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של התובע לבין הפגיעה הנטענת. אלה העובדות הצריכות לענייננו: 3. התובע יליד 1956, עובד כנהג אוטובוס בחברת "אגד", מזה כ-30 שנה. עבודתו של התובע הינה בקווי הקריות, במשרה מלאה. 4. בתאריך 22.2.11 הגיש התובע לנתבע הודעה על פגיעה בעבודה, אשר בה צוין, כי במהלך נסיעה ב-7.2.11, בשעות הבוקר, בקו 63 מקרית אתא למרכזית המפרץ, במהלך הנסיעה, נרדמה רגלו הימנית והוא איבד תחושה ברגל, ופונה לבית החולים. 5. בתעודת חדר המיון בבית חולים רמב"ם צוין, כי התובע מיוםפנייתו למיון חש נימול לאורך רגל ימין, וכן צוין "שולל אירוע חבלתי". בצילום עמוד שידרה מותני שנעשה לתובע, נרשם: "שינויים ניווניים ללא עדות לחבלה גרמית חריפה". כמו כן צוין, כי לא נמצא בבדיקה חסר נוירולוגי בגפיים התחתונות, וכי התובע מתהלך בצורה טובה. התובע קיבל משככי כאבים ואטופן ושוחרר לביתו. 6. בתאריך 9.2.11 היה התובע במרפאת זבולון במחלקת הטראומה והתלונן על כאבים ברגל ימין ותחושת רדימות, וקיבל הפניה למיון. אין איזכור לאירוע תאונתי ברישום מחלקת הטראומה. 7. התובע הגיע לחדר המיון בבית חולים כרמל בתאריך 9.2.11, אולם גם שם אין איזכור של חבלה כלשהי. 8. בכרטיסיו הרפואיים של התובע (אורטופדי וכללי), מתועדים רישומים על כאבי גב, לרבות רדימות של רגל ימין עוד בשנת 1991; ברישום מתאריך 8.2.11, נרשם כי הרגל נרדמה לתובע, אולם אין הוא סובל מכאבי גב; גם ברישומים מאוחרים יותר, אין איזכור של חבלה כלשהי ובתאריך 13.3.11, נרשם: "לפני שלושה שבועות תוך כדי נהיגה הרגיש לפתע חוסר תחושה של הרגל הימנית - מלווה בחוסר יכולת לתפקד עם הרגל ... בבדיקתC.T - בקע פריצת דיסק בגובה 5L - 4L". 9. בהודעה לחוקר, אשר נגבתה מהתובע בתאריך 27.3.11, עוד בטרם פנה התובע לקבלת ייצוג משפטי, מסר התובע שנהג באוטובוס בתאריך 7.2.11, לכיוון מרכזית המפרץ, כי הכביש היה משובש (עמ' 1, ש' 12 לנ/2), כאשר נשאל התובע, האם קיבל מכה ברגל, השיב, כי לא קיבל מכה, והבעיה היא "או שזה מהזעזוע של המכה של האוטובוס בכביש או מהזעזוע הזה". התובע הסביר בעדותו לפנינו, כי במלים "מהזעזוע הזה", כוונתו היתה לקפיצה של הכיסא כתוצאה ממהמורה בכביש המשובש. יחד עם זאת, אין המדובר במהמורה יוצאת דופן, והתובע נשאל בהודעה לחוקר, האם נכון שאין זה המקום היחיד שבו הכביש היה משובש, ואישר שאכן כך, ולא היה לו הסבר, מדוע דווקא בעקבות קפיצה זו של האוטובוס, החלו הכאבים ברגלו. 10. הגם שברור שבתאריך 7.2.11, לא אירע לתובע אירוע חריג כלשהו, שכן התובע נוהג באותם כבישים משובשים במשך שנים, ובהתחשב באמור בהודעה לחוקר המצביעה על נסיעה בכביש משובש ועל זעזוע של הגוף בעקבות - מכה/קפיצה של האוטובוס, אם כי המדובר בקפיצה שאיננה שונה מקפיצות על מהמורות אחרות במהלך הנסיעה, הננו מוצאים לנכון למנות מומחה יועץ רפואי. ככל שהמדובר בפגיעה אורטופדית, די באירוע תאונתי, גם אם אינו אירוע חריג. 11. הננו מחליטים על כן למנות את ד"ר דוד אנגל, מומחה לאורטופדיה כמומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין. כבוד המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות: א. מהי המחלה ממנה סובל התובע בתאריך 7.2.11, כעולה מהתעודות הרפואיות ומהרישומים מחדרי המיון בבתי החולים? ב. הקיים קשר סיבתי בין המחלה ממנה סובל התובע לבין האירוע בעבודה בתאריך 7.2.11, כפי שתואר בעובדות שלעיל? ג. האם אי הכושר לעבודה על פי התעודות הרפואיות לנפגע בעבודה המצורפות להחלטה זו, כולו או חלקו נגרם עקב האירוע הנ"ל? באם המומחה יקבע, כי רק חלק מאי הכושר נגרם עקב האירוע וחלק מקורו במצב רפואי קודם, ישיב המומחה מה משך הזמן שבו נגרם לתובע אי כושר אותו ניתן לייחס לאירוע מ- 7.2.11? 12. המומחה מתבקש לבסס את חוות דעתו על העובדות שנקבעו בהחלטה זו ועל המסמכים הרפואיים המצורפים, מהם ניתן ללמוד על מצב בריאותו של התובע והם: א. חוות דעת של ד"ר יוסף וייס וד"ר עמוס חנני מטעם התובע - ת/2 ו-ת/3); ב. תעודות רפואיות לנפגע בעבודה - נ/6; ג. תעודות חדר המיון מביה"ח רמב"ם ומבי"ח כרמל - נ/3 ו-נ/5. ד. סיכום ביקור אצל ד"ר חולמצקי - נ/4; ה. כרטיסיו הרפואיים של התובע מקופ"ח כללית; ו. תיק רפואי מביה"ח רמב"ם. 13. המומחה מתבקש להכין את חוות דעתו ולהעבירה לבית הדין, במידת האפשר, תוך 30 יום. 14. שכר טרחתו של המומחה ישולם מתקציב המדינה באמצעות קופת בית הדין, כמקובל. הכרה בתאונת עבודהרגלייםתאונת עבודה