טענת מבקש ההיתר לא קיים את תנאי ההיתר הקודם - טופס 4

העוררים טענו כי מבקש ההיתר לא קיים את ההיתר הקודם. קיום תנאי ההיתר נבחן בדרך סטטוטורית של טופס המכונה בחוק התכנון והבניה "טופס 4" ולאחריו תעודת גמר בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות). בדיון בפני ועדת הערר הוצג הן טופס 4 והן תעודת גמר לבניין וזאת משנת 2009. אנו סבורים כי למסמכים אלו עומדת "חזקת כשרות המעשה המינהלי" כך שהנטל על העוררים להוכיח כי אלו ניתנו שלא כדין וכי הבניין אינו עומד בתנאי ההיתר. על חזקה זו עמד בית המשפט העליון ב"3483/05 די.בי.אס. שרותי לווין (1998) בע"מ ואח' נ. שר התקשורת ואח'): "ככלל, מעשיה של הרשות מוחזקים כמעשים שנעשו באופן חוקי ותקין. זו חזקת החוקיות הידועה גם כחזקת התקינות וכחזקת הכשרות (ראו משפט וממשל א 295, 297 (1985)." 6. נטל זה יהיה קשה במיוחד על העוררים בענייננו, כאשר מדובר בטענות הנטענות שנים רבות לאחר שמסמכים אלו הונפקו. 7. נציין, כי על טופס 4 ועל תעודת גמר הסתמכו מלבד המשיב 2 גם צדדי ג' רבים והן הציבור, ולכן ספק גדול אם ניתן בכלל לשמוע טענות כנגדם היום. 8. בכל מקרה, לא מצאנו כל טענה מוצקה בנושא זה, אלא רק טענות כלליות בדבר חדר אשפה וכדומה. בניהמסמכיםטופס 4