ועדת הערר מצויה מעל הועדה המקומית בהיררכיה של מוסדות התכנון

ועדת הערר מצויה מעל הועדה המקומית בהיררכיה של מוסדות התכנון מבחינה משפטית, הרי אין ספק כי וועדת הערר הינה מוסד תכנון אשר מקומו בהיררכיה גבוה משל הועדה המקומית ואשר רשאי לקבל החלטות אחרות מאשר קיבלה הועדה המקומית . ר' עע"ם 4897/06 בוקבזה נ. וועדת הערר מחוז ירושלים ואח': "בהיררכיה של מוסדות התכנון מצויה ועדת הערר מעל הועדה המקומית, והיא רשאית להחליף את שיקול דעתה התכנוני של הוועדה המקומית בשיקול דעתה התכנוני שלה ולקבל החלטה תכנונית אחרת מזו שקיבלה הוועדה המקומית (השוו: " 402/03 402/03 עמותת העצמאים באילת (לשכת המסחר) נ' ועדת הערר לתכנון ולבנייה, מחוז דרום, פ"ד נח(3) 199, 215 (2004)). בניהמוסדות התכנוןעררועדת עררועדה מקומית לתכנון ובניה