האם ניתן למקם מכלי דלק ומשאבה מחוץ לקווי הבניין ?

תקנה 4.09 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970, קובעת: "ועדה מקומית תהא רשאית להתיר את בנייתם של המפורטים להלן במרווח: "(6) מיתקני תשתית תת קרקעיים כולל מכלי מים או דלק, גז בצובר, ולרבות מיתקנים עיליים הקשורים בהן, שגובהם אינו עולה על 1.5 מטרים;" משאבותשאלות משפטיותדלקבניין