ערר שלא לאשר סגירת חניה כפולה בחניון תת קרקעי על ידי לוחות צמנטבורד ושער חשמלי

ערר שלא לאשר סגירת חניה כפולה בחניון תת קרקעי על ידי לוחות צמנטבורד ושער חשמלי מתרומם, במקרקעין הידועים חלקה 55 גוש 6578 רחוב הכלנית 22 ברעננה (להלן: "המקרקעין"). וכך החליטה הועדה המקומית: "לא לאשר את הבקשה. הועדה אינה מאפשרת סגירת חניות במרתף חניה סגור ומקורה של כלל הבית המשותף, במיוחד במקרה זו בו נעשה שימוש בשטח הנחיה שנסגרה לצורך מחסן, תוך הפרעה לרכב החונה בצד השטח הבנוי." עסקינן בקומפלקס בן 3 בתים בבניה רוויה ובהם 75 יח"ד הכולל חניון תת קרקעי ובו חללים בלתי ברורים, מחסנים וחניות. הסגירה המבוקשת בוצעה בפועל וכתוצאה מכך הועמדו העוררים לדין והורשעו. סמוך לסגירה המבוקשת מדרום קיים חלל ומחסן כאמור, לדברי ב"כ העורר אלה אינם משמשים את העוררים, ואולם יש לדון כי קיים פתח מהחניות שסגירתן מבוקשת לכיוון אותו מחסן. העילה המתבקשת לסגירה הינה היותו של רכב העוררים משמש בעסקם .שיווק דברי מתיקה וככזה, משמש מטרה לפריצות. העוררים הביאו דוגמה לאישור דומה מדצמבר 2000. הועדה המקומית מצידה הבהירה כי אישור הבקשה עלול לשמש תקדים לבקשות נוספות כנגד מדיניותה. לעניין הדוגמא שהובאה טענה הועדה המקומית כי אף לפני 11 שנה דובר בחריג ומכל מקום מאז נערכו חילופי גברי ברשות והמדיניות היום הינה שלא לאפשר סגירות כאמור למעט במקרים חריגים ויוצאי דופן בלבד. עוד יש לציין כי שני דיירים בקומפלקס האמור התנגדו לסגירה מטעמי בטיחות, כיבוי אש ועוד. דיון והכרעה איננו רואים מקום לשנות מהחלטת הועדה המקומית. טענות העוררים בדבר פריצת לרכבים נטענו בעלמא מבלי להדגים מקום הפריצה, המועדים הנטענים וכיו"ב. המדובר בקומות תת קרקעיות אשר אומרות לשמש בעיקרון לחניות. לא השתכנענו כי עניינם של העוררים שונה מעניינם של דיירים אחרים. בהיבט הבטיחותי נותנת תכנית ההיתר המקורי מענה בדמות מחסום לחניון בכללו ולא הובאו בפנינו טעמים יוצאי דופן או עובדות חריגות המחייבים נקיטת אמצעים נוספים במקרה זה. במצב דברים זה, צודקת הועדה המקומית כי לא ניתן לאבחן מקרה זה מבקשות עתידיות אחרות. גזרה שווה עבור כל הדיירים פותחת פתח לפגיעה בבטיחות החניון, בנוחות השימוש בו ויתכן אף בפגיעה במספר החניות התקניות האפשריות בו. אשר על כן ולאור כל האמור הערר נדחה חניהחניוןחניון תת קרקעיערר