עבירת סיוע לעריכה וארגון הגרלות והימורים לפי סעיף 225 לחוק העונשין

סיוע לעריכה וארגון הגרלות והימורים, לפי סעיף 225 לחוק העונשין התשל"ז-1977, סיוע לביצוע פעולה ברכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000, וקבלת הכנסה שלא נוכה ממנה מס, לפי סעיף 218 לפקודת מס הכנסה. המערער נדון לתשעה חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי בתנאים המפורטים בגזר הדין, וקנס בסך 10,000₪. 2. המדובר בעבירות שבוצעו במסגרת אתר אינטרנט אשר עסק בהימורי ספורט, אותו הקים אברהם שאולי (להלן: "שאולי"). אתר האינטרנט איפשר למהמרים רבים בארץ להמר הימורי ספורט 24 שעות ביממה. במהלך תקופת פעולת האתר, הסתכמו מחזורי הפעילות באתר בסכום כולל של 290 מיליון ש"ח. בהתאם לכתב האישום המתוקן, בשנת 2007 פנה שאולי למערער על מנת שיבנה ויקים עבורו את אתר ההימורים. המערער פנה לבעלי חברה העוסקת בבניית אתרי אינטרנט, דותן וגולדמן, בבקשה שיבנו את האתר, הם נענו לבקשה, ולאחר מכן סייעו לתפעולו השוטף של האתר, על ידי בעליו ומנהליו ועל ידי המפעילים הטכניים, עד לסגירתו ביום 15.11.2009. בכל תקופת הזמן הזו, שימש המערער יד ימינו של שאולי בכל הקשור לתיפעול השוטף של האתר. במסגרת זו הוא הדריך ולימד את שאולי, וכן את יתר השותפים וראשי הקבוצות כיצד להפעיל את אתר ההימורים. כמו כן, המערער הדריך את יתר המפעילים הטכניים ועמד בקשר ישיר עם דותן וגולדמן לצורך תיפעול ושידרוג האתר. במסגרת פעילותו, עדכן המערער את ההימורים באתר, וקיבל משאולי ויתר השותפים הוראות בדבר פתיחת קופסאות, מתן אשראי, ביטול הימורים וכד'. עבור עבודתו באתר קיבל המערער שכר בסך 2,000₪ לשבוע, וסך הכל קיבל שכר בסך של 252,000₪, שלא נוכה ממנו מס. 3. ביהמ"ש קמא ציין בגזר דינו כי מדובר בפרשה רחבה, שבמסגרתה נדונו בפניו נאשמים רבים. ביהמ"ש ציין כי הוא קבע סולם ענישה לנאשמים השונים, עפ"י מיקומו של כל נאשם ב"היררכיה" של אתר ההימורים: לגבי המפעילים הטכניים, רף הענישה הועמד ברף התחתון, "ראשי קבוצות" נדונו לעבודות שירות ואילו אריאל מרכוס, שהיה מבעלי האתר, נדון לשנת מאסר בפועל. ביהמ"ש קמא קבע כי מקומו של המערער, בסולם זה, הוא מעל ל"ראשי הקבוצות". המערער, כך קבע ביהמ"ש קמא, היה למעשה מנכ"ל האתר, המוציא והמביא באתר והוא אף הפיק הכנסה נכבדה מהאתר, עליה לא שילם מס. ביהמ"ש קמא הביא בחשבון גם את קולת העונש, את עברו הנקי של המערער ואת העובדה שמלבד שכרו הוא לא הפיק כל טובת הנאה ישירה מההימורים עצמם והטיל על המערער את העונש כפי שפורט לעיל. 4. נימוקי הערעור (א) הטענה המרכזית בערעור היא כי ביהמ"ש קמא סטה מעקרון אחידות הענישה. המערער מצביע על שורה של נאשמים אחרים בפרשה זו, ששימשו "ראשי קבוצות", ואשר נדונו לעונשי מאסר שירוצו בעבודות שירות. (ב) ביהמ"ש קמא שגה בקביעתו כי מעשיו של המערער חמורים ממעשיהם של "ראשי הקבוצות", והוא נמצא מעליהם מבחינת ההיררכיה באתר ההימורים. (ג) המערער מצביע על ארבעה פרמטרים המראים שמעשיו חמורים פחות ממעשיהם של ראשי הקבוצות: ראשית, בניגוד ל"ראשי הקבוצות", שכרו של המערער לא נגזר מהפסדיהם של המהמרים באתר, אלא ממשכורת ששולמה לו כעובד שכיר, בדומה למשכורת ששולמה לכל עובדי האתר, לרבות לטכנאים, שנדונו לעונשי מאסר על תנאי בלבד. שנית, בעוד "ראשי הקבוצות" עסקו בשיווק ושידול מהמרים לשים כספם על קרן הצבי, הרי המערער עסק בהקמת האתר ותיפעולו מבחינה טכנית. שלישית, "ראשי הקבוצות" הורשעו כמבצעים עיקריים, ואילו המערער הורשע בעבירות של סיוע (מלבד העבירה של קבלת הכנסה שלא נוכה ממנה מס). ורביעית, רווחיהם של "ראשי הקבוצות", שהתעשרו מאחוזים שניתנו להם, פרי הפסדיהם של המהמרים, היו גבוהים פי כמה משכרו של המערער, שהיה 2,000₪ לשבוע, בדומה לשכרם של טכנאים זוטרים באתר. (ד) ביהמ"ש שגה בקביעתו כי המערער היה למעשה מנכ"ל האתר. בכתב האישום לא נטען כי המערער היה מנכ"ל האתר. המערער לא הודה ולא הורשע בכך, ואין כל מקום לייחס לו דברים שלא יוחסו לו בכתב האישום. הקביעה כי הוא היה מנכ"ל גם איננה מתיישבת עם העובדה, שהוא הואשם בעבירות של סיוע, ולא כמבצע עיקרי. גם משכורתו הנמוכה, כשל הטכנאים הזוטרים באתר, אינה מתיישבת עם היותו מנכ"ל. (ה) הטענה היא, אם כן, כי אם "ראשי הקבוצות" נדונו לעונשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, הרי זה גם צריך להיות עונשו של המערער, מה גם שמדובר במערער בן 59, ללא כל עבר פלילי, שלקח אחריות, הודה וחסך זמן שיפוטי יקר. 5. נימוקי המשיבה (א) אתר ההימורים פעל משך תקופה של למעלה משנתיים, היקף ההימורים הגיע ל- 290 מיליון ש"ח, בוצעו פעולות ברכוש אסור בהיקף של 290 מיליון ש"ח, והמערער קיבל שכר ללא ניכוי מס בסך כולל של 252,000₪. (ב) חלקו של המערער היה מרכזי ביותר, הוא היה יד ימינו של בעל האתר (שאולי). מעורבותו היתה מאד גבוהה והוא היה בורג מרכזי במערכת. (ג) העובדה שהמערער הואשם בעבירות של סיוע איננה מפחיתה מחומרת מעשיו. שכן, הוא הואשם בסיוע לכלל הפעולות באתר, במשך למעלה משנתיים, בעוד שמעורבים אחרים הואשמו בביצוע עבירה מושלמת רק לגבי חלקים מסוימים מהפעילות. (ד) בפס"ד אלירן עובד נקבע כי בעבירות אלה יש לגזור מאסר בפועל, וכן נקבע שנסיבות אישיות, במקרים כאלה, אין בהן כדי להטות את הכף. דיון והכרעה 6. אנו מקבלים את הטענה כי בעוד "ראשי הקבוצות" עסקו בשיווק ושידול מהמרים לשים כספם על קרן הצבי, הרי המערער עסק בהקמת האתר ותיפעולו מבחינה טכנית. עיון בכתב האישום המתוקן מלמד, כי פעילותו של המערער באתר ההימורים היתה פעילות של מפעיל טכני. כך, בסעיף 9 בחלק הכללי לכתב האישום, נאמר כי בעלי האתר העסיקו, במשמרות של 24 שעות ביממה, מפעילים טכניים (נאשמים 5 - 6 ומספר אנשים נוספים), שתפקידם היה לתפעל את האתר (המערער הוא הנאשם 5). באישום החמישי, המתייחס למערער, הסעיפים המפרטים מה היתה פעילותו באתר (סע' 5 - 7) מתארים פעילות של מפעיל טכני (והשווה לאישום השישי, סעיף 2, שם מצוין כי הנאשמת 6 היתה מפעילה טכנית, ופעילותה היא בדיוק אותה פעילות המיוחסת למערער באישום החמישי, סעיף 7). המערער, בפגישותיו עם שירות המבחן, תיאר את תפקידו באתר כמפעיל טכני ומתאם מול מתכנתי האתר (ר' תסקיר מיום 13/8/12). ב"כ המאשימה בטיעוניו לעונש בביהמ"ש קמא (פרו', עמ' 302, ש' 4 - 5) טען כי המערער "היה אמון על תיפעולו של האתר, הדרכת בעלי האתר ושותפיו, ובנוגע לטיפול השוטף של האתר, הוא עמד בקשר עם המתכנתים, תיפעולו ושידרוגו". מכל האמור עולה כי המערער אכן היה מפעיל טכני, גם אם הבכיר ביותר מבין המפעילים. 7. מן העובדה שהמערער שימש יד ימינו של בעל האתר, בכל הקשור לתיפעול השוטף של האתר (סעיף 4 לכתב האישום), לא נובעת המסקנה כי הוא היה למעשה מנכ"ל האתר, כפי שקבע ביהמ"ש קמא. עוזרו הזוטר ביותר של המנהל הוא, לעיתים, יד ימינו. המזכירה, למשל, היא במקרים רבים יד ימינו של המנהל. המונח "יד ימינו" מוגדר במילון אבן שושן כעוזרו הנאמן, עושה דברו. מהגדרה זו לא משתמע מעמד בכיר, או מעמד ניהולי. בכתב האישום לא נטען כי המערער היה מנכ"ל האתר, ואין מקום לייחס לו בגזר הדין דברים שכתב האישום לא ייחס לו, ואשר הוא לא הודה ולא הורשע בהם. אנו מקבלים גם את הטענה, כי הקביעה שהוא היה למעשה מנכ"ל האתר, איננה מתיישבת עם העובדה שהוא הואשם והורשע בעבירות של סיוע, ולא כמבצע עיקרי. כמו כן, משכורת נמוכה של 8,000₪ לחודש, כשל הטכנאים באתר, אף היא אינה מתיישבת עם טענת היותו המנכ"ל. 8. אנו מקבלים את טענת הסניגור כי מעשיו של המערער נבדלים ממעשיהם של "ראשי הקבוצות" בארבעה פרמטרים: (א) שלא כראשי הקבוצות, שכרו של המערער לא נגזר מהפסדיהם של המהמרים באתר. הוא לא הפיק כל טובת הנאה ישירה מההימורים עצמם, אלא קיבל משכורת, כעובד שכיר, בדומה למשכורת ששולמה לעובדים השכירים האחרים באתר, לרבות לטכנאים, שנדונו לעונשי מאסר על תנאי בלבד. (ב) המערער לא עסק בעצמו בהימורים ובשידול מהמרים לשים כספם על קרן הצבי, אלא עסק רק בהקמת האתר ותיפעולו מבחינה טכנית. (ג) ראשי הקבוצות הורשעו כמבצעים עיקריים, בעוד שהמערער הורשע כמסייע (מלבד בעבירת המס). (ד) רווחיהם של ראשי הקבוצות, שקיבלו אחוזים, פרי הפסדיהם של המהמרים, היו גבוהים פי כמה משכרו של המערער שהיה 8,000₪ לחודש, כשכרם של הטכנאים הזוטרים באתר. 9. אנו סבורים, אפוא, לאור כל האמור לעיל, כי מעמדו של המערער, ב"היררכיה" של האתר, בוודאי איננו גבוה ממעמדם של "ראשי הקבוצות", ואם אלה נדונו לעבודות שירות, כך צריך להיות גם דינו של המערער. 10. נציין כי הנאשמת 6 (שהיא בתו של המערער) הורשעה בעבירות דומות לשלו: סיוע לעריכה ואירגון הגרלות והימורים, בהיקף כולל של 290 מיליון ש"ח, וקבלת הכנסה שלא נוכה ממנה מס, בסכום כולל של 252,000₪. אמנם, בשונה מהמערער, לנאשמת 6 לא יוחסה עבירה על חוק איסור הלבנת הון, אך יוחסו לה שתי עבירות אחרות - שלא יוחסו למערער - והן עבירות של איסור עריכת הגרלות והימורים (כמבצעת עיקרית, לא כמסייעת), בכך שניהלה וערכה, בשתי הזדמנויות, משחק אסור מסוג פירמידה. הנאשמת 6 נדונה לחודשיים מאסר בעבודות שירות, וכן למאסר על תנאי וקנס. 11. השוואה נוספת היא לעניינו של הנאשם 2 (אליעזר וסטל) בת"פ (מחוזי ת"א) 6740-11-11 (פרשת שי רביב). הנאשם 2 באותה פרשה הקים את האתרים (שם היה מדובר בשבעה אתרים), ושימש אחראי על המיחשוב והטכנולוגיה באתרים, ומנהל התמיכה הטכנית של האתרים. הוא נדון עפ"י הסדר טיעון לשלשה חודשי מאסר בעבודות שירות, למאסר על תנאי, ועונשים כספיים. 12. לכל האמור לעיל יש לצרף גם את נסיבותיו האישיות של המערער: היותו אדם בן 59, נעדר כל עבר פלילי, אשר הודה וחסך זמן שיפוטי, ובייחוד את העובדה שמאז שנת 2012 הוא החל בטיפול, בעמותת אפש"ר, לצורך גמילה מהימורים. מהתסקיר המשלים של שירות המבחן, שלא היה בפני ביהמ"ש קמא, עולה כי המערער מגלה שיתוף פעולה מלא בהליך הטיפולי בעמותת אפש"ר, ולוקח אחריות מלאה למצבו, ומגלה מוטיבציה כנה לעריכת שינוי באורח חייו. בעזרת הטיפול הוא הצליח לשמור על הפסקה מוחלטת מהימורים מזה כחצי שנה. המטפלת בעמותת אפש"ר מציינת את הצורך בהמשך קשר טיפולי עם המערער, במטרה לשמר את הפסקת ההימורים, ולחזק את השינוי שהוא מבקש לערוך בחייו. בסיכומו של דבר, המלצת שירות המבחן היא להטיל על המערער עונש מאסר, שירוצה בעבודות שירות, דבר שיאפשר לו להמשיך בהליך הטיפולי; וכן להעמידו במבחן למשך שנה. מונח בפנינו גם מכתב מעמותת אפש"ר, שאף הוא לא היה בפני בימ"ש קמא, ממנו עולה כי המערער משתף פעולה בטיפול, מביע מוטיבציה גבוהה לגמילה ושיקום, ועושה שינוי אותנטי באורח חייו. הוא זקוק להמשך טיפול פרטני בעמותה, על מנת לאפשר את העמקת הטיפול, למניעת חזרה לשימוש בהימורים. עוד נציין כי המערער כיום עובד באופן מסודר ורציף בחברת הראל מערכות חשמל, והוצגו בפנינו תלושי משכורת, ומכתב המלצה חיובי ביותר ממעסיקו. 13. לאור מכלול האמור לעיל הגענו למסקנה, שהעונש הראוי למערער הוא מאסר שירוצה בעבודות שירות לפי חוות דעת של הממונה, שהמערער מתאים לבצע עבודות שירות. 14. לאור כל האמור לעיל, אנו מקבלים את הערעור וגוזרים על המערער שישה חודשי מאסר, אשר ירוצו בעבודות שירות. המערער יתייצב בפני הממונה על עבודות שירות ביום 6.11.13 בשעה 08:00 על מנת שיקבע מקום ומועד תחילת ביצוע עבודות השירות, ללא צורך בהחלטה שיפוטית נוספת. אנו מעמידים את המערער בפיקוח קצין מבחן למשך שנה החל מיום 15.10.13. המערער יתייצב באותו יום בשעה 09:00 בפני קצינת המבחן, יציג בפניה את פסק הדין ויחתום על צו המבחן. יתר חלקי גזר הדין שניתן נגד המערער (הנאשם 5) בת"פ 6791-03-10 (בימ"ש שלום בראשל"צ) ביום 11/10/12 יעמדו בתוקפם. משפט פליליחוק העונשיןהימורים