הסכם על יכולת לנצל נפח של 5 ג'יגה בגלישה סלולרית

בהתאם להסכם יכלה לנצל נפח של 5 Gigabyte בתמורה של 89 ₪ בחודש ומעבר לכך התחייבה לשלם לתובעת על פי התעריפים שנקבעו. על פי רישומי התובעת (סעיף 9 לתצהיר ת/1 וכן הפירוט של השימוש בנפח הגלישה ת/2) עלותם שלא נסתרו עמד 3,696.41 ₪. 7. טענתה היחידה של הנתבעת כפי שהושמעה גם בבקשת רשות להגן, שהוגדרה ע"י כב' הרשמת, כטענה חלשה, הייתה כי לא חרגה מהיקף הגלישה ולא יכלה לדעת כי היא חורגת בעוד שהתובעת יכולה הייתה להתריע בפניה בקלות יחסית על החריגה ומשמעותה הכספית. בית המשפט קבע כבר בדיון הראשון כי אין בטענה הנ"ל, משום התמודדות עם העובדה שהמבקשת חתמה על העסקה והתחייבה לשלם את הסכומים בהתאם לתעריפיה של התובעת. לאור האמור, חויבה המבקשת כתנאי למתן רשות להגן סכום של 2,000 ₪ בקופת בית המשפט. 8. יודגש כי גם בדיון שבפניי אישרה הנתבעת כי עשתה שימוש נרחב במודם הסלולרי אשר הונפק לה על ידי התובעת (עמוד 22שורות 12-13), וכן כי ידעה שחבילת הגלישה מוגבלת לנפח של 5 Gigabyte בלבד (עמוד 22 שורות 4-6 וכן עמוד 22 שורות 7-8). 9. לאור האמור הנני דוחה את טענותיה של הנתבעת כאמור בתצהירה (סעיפים 108-109) לפיה הוטעתה על ידי התובעת. למעשה טענתה של הנתבעת כי היא לא מבינה איך אפשר בעבודה שהיא עשתה באינטרנט בגלישה לעבור בכל כך הרבה מעבר ל 5 Gigabyte ואכן יש להביע תמיהה מסוימת לגבי כמות הנפח שנצרך על ידה (ראו: סעיף 18 לת/1 וכן נפחי הגלישה המתועדים בת/2), אולם טענות ותמיהות אלה אלא על הנתבעת להפנות לעצמה. מלבד העובדה כי הנתבעת היא אשת מקצוע בתחום המחשבים, לא הובהר מה היה סוג עבודתה ועד כמה היא השתמשה במודם הסלולרי. אם היו לנתבעת טענות ביחס למדידת נפחי הגלישה היה עליה להפנותם עוד בתחילת הסכסוך לתובעת דבר שהיא לא עשתה אלא בחרה לכפור בגובה החוב באופן כללי ולטעון טענות סותרות, בנוגע לזיוף מסמכים וחתימות. 10. למעשה הנתבעת לא הביאה כל ראיה לגבי מדידה בלתי נכונה של נפחי השימוש במודם הסלולרי או בפירוט החשבון שניתן לה וכל התשובות והתהיות לגבי השימוש (שיתכן והוא מופרז), והתשובות לשאלה כיצד היא השתמשה באופן חריג במודם הסלולרי, נמצאות אצלה. אין ספק שאדם שמשתמש באינטרנט לצרכי עבודתו או עיסוקו, עדיף שיעשה לעצמו מסגרת גלישה במחיר קבוע וזול יותר כמו השימוש דרך Wi-Fi ומודם רגיל (להבדיל ממודם סלולרי) ובכך ניתן להוזיל משמעותית את העלויות. אולם אדם, כמו הנתבעת במקרה שלפניי, אשר בחרה להשתמש במודם סלולרי לצרכי עיסוקה או עבודתה, אל לה להתפלא כי החשבון עשוי להיות גבוה כפי שקרה במקרה זה. 11. סיכומו של דבר, התובעת הוכיחה את דבר השימוש הנתבעת בגלישה סלולרית באמצעות מודם סלולרי בסכום הנקוב בחשבון דהיינו בסך של 3,696.41 ₪ וטענותיה של הנתבעת נדחות. תוצאה: 12. אשר על כן הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 3,696.41 ₪ כאשר בהתאם להחלטת כב' הרשמת יש להוסיף לסכום זה את הסך של 2,629 ₪ לגביהם לא ניתנה רשות להתגונן, (ראו החלטתי בפרוטוקול הדיון מיום 23.5.13 עמוד 14 שורה 22 ואילך). כמו כן הנני מחייבה בהוצאות המשפט ובר טרחת עו"ד בסך של 1,450₪ כולל. הסכומים ישולמו תוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. חוזהסלולר (תביעות)