בעיות חוזרות בהגה ובגלגלים ברכב חדש מסוג טויוטה אוונסיס

רכש רכב מסוג טויוטה אוונסיס לדבריו, נתקל בבעיות חוזרות ונשנות בהגה ובגלגלים, אשר לא באו על פתרונן חרף ביקוריו החוזרים במוסך המורשה. זאת ועוד, לדבריו, קיימת בעיה בצבע הרכב בשל שריטות שהופיעו עליו, דבר אשר נבדק על ידי נציג "דני גלס" שהציע לתובע לבצע ניקוי פוליש. כל אלה הביאו את התובע, לדבריו, לחוש אכזבה גדולה לאחר שהשקיע את מיטב כספו ברכב חדש שנועד לשרת אותו רבות מחמת היותו נכה צה"ל. לטענת התובע פנה אל הנתבעת באמצעות בא כוחו על מנת לבטל את עסקת רכישת הרכב ולחילופין להחליפו בחדש, אך משנדחו דרישותיו, הגיש התביעה דנא. יוער כי, התביעה הוגשה תחילה כנגד סוכנות "דני גלס" וכנגד הנתבעת, אולם, בהסכמת הצדדים, נמחקה התביעה נגד "דני גלס". טענות התובע נוגעות, אם כן, לקיומה של חוסר התאמה בין הרכב אותו הזמין לבין מה שקיבל בפועל שהרי הובטח לו, לדבריו, במסגרת הסכם הרכישה, כי יקבל רכב חדש וללא כל פגם. התובע טוען כי, אחריות הנתבעת חלה מכוח היותה יבואנית הרכב, כאשר אין הוא יודע ואין באפשרותו לדעת את הנסיבות הממשיות שהביאו לידי הנזק, וכי הנזקים נגרמו ברשלנות הנתבעת כאשר סיפקה מוצר פגום. לאור כל זאת, עותר התובע לקבלת פיצויים בשל הנזקים שנגרמו לו בסך של 25,640 ש"ח הכוללים פיצוי בסך 9,940 ש"ח בגין נזק ישיר שנגרם לרכב לרבות ירידת ערך (בהתאם לחוות דעת שמאי שצירף) בתוספת שכ"ט שמאי ע"ס 700 ש"ח. כמו כן, פיצוי ע"ס 5,000 ש"ח עבור הימים בהם היה הרכב מושבת במוסך, וסכום נוסף של 10,000 ש"ח בגין עוגמת נפש, טרחה והוצאות שונות. לחילופין, עותר התובע לביטול העסקה והשבת כספו כנגד החזרת הרכב לנתבעת, לחילופי חילופין עותר להורות לנתבעת להחליף את הרכב שרכש ברכב אחר תקין ללא כל תוספת תשלום. הנתבעת טוענת בכתב הגנתה כי, דין התביעה להידחות מאחר והיא נעדרת כל בסיס, כאשר כל מטרתה הוא ניסיון התובע להתעשר שלא כדין על חשבונה. על פי גרסתה, הרכב נמסר לתובע כשהוא במצב תקין, ראיה לכך ניתן לראות בהצהרת התובע בהסכם הרכישה לפיה, קיבל את הרכב במצב תקין ולשביעות רצונו. לדבריה, טענות התובע ביחס לתקלות חוזרות ונשנות ברכב שרכש לא הוכחו על ידו, שכן הטיפולים שנדרש הרכב לעבור הם כאלה שמתחייבים באופן שוטף כתוצאה מבלאי ומנסיעת הרכב, ואינם תוצאה של פגם ו/או ליקוי בייצור. בכל אופן, כך טוענת הנתבעת, כל ה"תקלות" טופלו על ידי מורשה מטעמה ולכן אין מקום לטענות אלה. עוד מוסיפה הנתבעת וטוענת כי, אין היא אחראית ל"בעיית הצבע" שנתגלתה ברכבו של התובע, ראשית לנוכח העובדה שחלפו כ-3 חודשים מיום שנמסר הרכב לידיו, לאחר שהצהיר, כאמור, כי בדק את הרכב ומצא את תקינותו, שנית מאחר והתובע לא הוכיח כי מקור השריטות בפגם בחומר ו/או בייצור. לשיטת הנתבעת חוות הדעת שצורפה להגנתה, תומכת בטענותיה שכן, היא קובעת כי מדובר בשריטות מקרוניות שנוצרו, ככל הנראה, עקב שטיפת הרכב במכונת שטיפה, כאשר אותן שריטות ניתנות להסרה בנקל באמצעות ליטוש מעטה הצבע אשר אינו פוגע כלל בצבע ואינו מביא לכדי ירידת ערך. עוד מוסיפה הנתבעת ומציינת כי, גם אם ייקבע שמדובר בפגם בייצור הרכב הרי שיש לדחות את טענת התובע ביחס לירידת הערך, לאור העובדה שהרכב עבר תאונת דרכים, בטרם הוגשה התביעה, במסגרתה ניזוק הרכב והיא היא אשר הביאה לירידת ערכו. התקיים בפניי דיון ביום 11.7.13 בו נשמעו עדויות הצדדים והעדים מטעמם. התובע העיד בעצמו, ואילו מטעם הנתבעת העיד מר אילן לוי, מנהל שירות אזורי אצל הנתבעת, וכן מר דני גורביץ, מומחה מטעמו בתחום השמאות. ב"כ הצדדים הגישו סיכומיהם בכתב. דיון: כלל בהליך אזרחי כי, המוציא מחברו עליו הראיה, היינו- התובע נושא בנטל השכנוע לגבי כל יסודותיה העובדתיים של עילת תביעתו. חובת ההוכחה המוטלת על בעל דין הנושא בנטל השכנוע היא עמידה ברמה של מאזן הסתברויות, על בעל דין להוכיח כי גרסתו סבירה יותר ומתקבלת יותר על הדעת מן הגרסה שכנגד. בענייננו, לאחר שעיינתי בטענות הצדדים והתרשמתי באופן בלתי אמצעי מעדויותיהם, הגעתי לכלל מסקנה לפיה, דין התביעה להידחות מהטעם שהתובע לא הוכיח את עילת תביעתו. לא שוכנעתי כי, בענייננו יש תחולה לסעיף 11 לחוק המכר לעניין אי ההתאמה, אף לא הוכח כי הנתבעת אחראית כלפי התובע מכוח עוולת הרשלנות ו/או מכוח דין אחר. טענות התובע נוגעות למעשה לפגם בייצור הרכב שרכש מהנתבעת הן בשל תקלות חוזרות ונשנות שהחלו, לטענתו, מיד לאחר שנמסר לידיו, והן בשל פגם בצבע הרכב אשר התבטא בשריטות. במסגרת החקירה הנגדית כאשר נשאל התובע לגבי השריטות ברכב השיב כי אין מדובר בשריטה במובנה הפשוט אלא הכוונה לצבע עצמו שאינו תקין, לדבריו "אחרי חודשיים הצבע ירד לי" (שורה 9 עמ' 3 לפרוטוקול מיום 11.7.13). כשנשאל התובע כיצד הגיע למסקנה לפיה מדובר בפגם בייצור מבלי לתמוך זאת בחוות דעת שמאית, השיב- "...זה הרכב שלי ואני רואה בעיניים אם הצבע תקין או לא תקין" (שורה 1 עמ' 3 לפרוטוקול). התובע נשאל בהמשך אם ידוע לו ממה נגרמו השריטות והשיב: "מדובר בפגם ביוצר הטויוטה", ובהמשך- "אני יודע כי ראיתי צבעים שחורים....... "היו רכבים דומים של טויוטה, ועשיתי הגבלה עם רכבים באותו צבע, והצבע של הרכב שלי שונה" (שורה 1 עמ' 4 לפרוטוקול). לא התרשמתי מגרסת התובע ומעדותו כי מקור השריטות ו/או הסימנים ו/או צבעו של הרכב בפגם בייצור. עדות התובע הינה עדות יחידה של בעל דין ואינה נתמכת בראיה חיצונית כלשהי שכן, חוות הדעת השמאית שצורפה על ידי התובע קובעת כי ברכב קיימים ליקויים ושריטות רבות בגוון הצבע בכל חלקי הרכב - הא ותו לא. אין בחוות הדעת כל התייחסות באשר לסיבה בגינה נגרמו השריטות, על כן, אין בחוות הדעת כדי לתמוך בטענת התובע לנזק ו/או פגם בייצור שיש בו כדי להטיל אחריות על הנתבעת. מנגד, חוות הדעת שהגישה הנתבעת מתייחסת, מלבד לממצאים העובדתיים, גם למקור הפגמים האפשרי. מר דני גורביץ (להלן: "המומחה"), לאחר שבדק את הרכב באמצעות מכשיר אלקומטר, גילה כי מדובר בשריטות מקרוניות במעטה העליון של הצבע אשר אינן עמוקות ואינן עוברות את מעטה הצבע העליון, כאשר צורתן היא מעגלית או חלק ממעגל, מטעם זה הגיע לידי מסקנה כי השריטות נגרמו כתוצאה מניקוי הרכב במכונת שטיפה בעלת מברשת עם זיפים קשים מידי. להערכתו, הדבר קיים בכלי רכב רבים ובייחד באלה שצבעם שחור אשר כל שריטה ניכרת בהם. לדבריו, לאור אי האחידות של השריטות, ברור כי, אין מדובר בפגם בצביעה המקורית של הרכב אצל היצרן מאחר ואם היה כך, הפגם היה נצפה באופן אחיד על כל מעטה הצבע. עוד הוסיף המומחה והסביר כי, הפרקטיקה המקובלת לפתרון בעיה מעין זו הינה ליטוש מעטה הצבע באמצעות משחה מיוחדת ומכונת פוליש המסירה שכבה דקיקה ממעטה הצבע העליון, כאשר אין בכך כדי לפגוע באפיצות הצבע המוגדרת על ידי היצרן ובוודאי שלא לגרום לירידת ערך הרכב. היות ושוכנעתי כי, חוות הדעת מטעם הנתבעת מפורטת, מנומקת ומתיישבת עם ההיגיון, כאשר עורכה נחקר עליה בחקירה נגדית, אני רואה לנכון לקבל את האמור בה ולקבוע כי אין מדובר בפגם בייצור ברכב וכי הנתבעת אינה אחראית לכך. אשר לטענת התובע ביחס לתקלות חוזרות ונשנות שנתגלו ברכב, נוכחתי לגלות כי גם בנקודה זו לא עלה בידי התובע להוכיח כי המדובר בפגם בייצור, הגם שהתובע לא פירט דיו את אותן תקלות בגינן נגרמו לו הפסדים, לא בכתב התביעה ולא במסגרת החקירה הנגדית. הדו"ח שצירף התובע לכתב תביעתו, המפרט את היסטוריית הטיפולים שבוצעו ברכב, אין בו לטעמי כדי לתמוך בטענות אלה, שכן עיון בו מגלה כי מרבית הפעמים בהם הובא רכבו של התובע למוסך המורשה מטעם הנתבעת היו בשל הצורך לבצע טיפולים כאלה או אחרים אשר אינם מעידים בהכרח על פגם בייצור הרכב, טיפולים כגון- איזון גלגלים, כיוון פרונט, החלפת צמיגים. פניות נוספות של התובע ביחס לתקלות כאלה או אחרות, גם הן נמצאו תקינות ו/או טופלו בהתאם, במספר מקרים אף כמחווה של רצון טוב, כפי שנרשם על גבי הדו"ח עצמו. התובע נמנע מלצרף חוות דעת שמאית ו/או כל ראיה אחרת מכאן, שגם ביחס לטענות אלה לא שוכנעתי כי מדובר בפגם בייצור הרכב. אשר על כן, התביעה נדחית. אני מורה לתובע לשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 3,500 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. רכב חדשגלגל רכברכב