תאונת דרכים בצומת במהלך פניה שמאלה

הוגשה תביעת כספית ע"ס 3,436 ₪ בגין נזקי רכב-רכוש בתאונת דרכים מיום 16/07/11. התביעה הוגשה ונתבררה בסדר דין מהיר. התרחשה תאונת דרכים בצומת, במהלך פניה שמאלה מרחוב טאגור לרחוב חיים לבנון בתל אביב. הצדדים הציגו גרסות שונות לנסיבות התרחשות התאונה. המחלוקת בין הצדדים ממוקדת בשאלת אחריות הנתבעים בנזיקין לתאונה, כאשר במישור הנזק ושיעורו אין, למעשה, מחלוקת, והנתבעים גם לא הציגו חוות דעת שמאי נגדית לחוות דעת השמאי מטעם התובעת שצורפה לכתב התביעה ואף לא ביקשו לחקור את השמאי מטעם התובעת. שיעור הנזק הנתבע מוחזק אפוא להיות בלתי שנוי במחלוקת. גרסת התובעת באשר לנסיבות התרחשות התאונה הפולקסוואגן עמדה בנתיב הימני והשברולט בנתיב האמצעי (משמאלה), לפני רמזור. כשהתחלף האור ברמזור לירוק, החלו שני הרכבים בפניה שמאלה והשברולט חלפה על פני הפולקסוואגן וסטתה שמאלה לנתיב נסיעתה של הפולקסוואגן. נהגת הפולקסוואגן לא הספיקה לעצור ופגעה עם הפינה הימנית קדמית בחלקה האחורי שמאלי של השברולט. גרסת הנתבעים באשר לנסיבות התרחשות התאונה הפולקסוואגן והשברולט פנו שמאלה כשהתחלף האור ברמזור לירוק. כאשר השברולט החלה להתיישר בנתיבה, לאחר הפניה, הפולקסוואגן סטתה ימינה לנתיבה ופגעה בה. הראיות שהציגו הצדדים טפסי הודעה על תאונה מטעם שני הצדדים (מוצגים ת/1, נ/1). תמונות בצבע של נזקי הפולקסוואגן (מוצג ת/2). שרטוט של התאונה שאותו ערכה נהגת הפולקסוואגן לפני תחילת הדיון (מוצג ת/3). עדויות שתי הנהגות המעורבות בדיון בפניי. הכרעה לאחר שעיינתי בכל מסמכי וטענות הצדדים ולאחר שנתתי דעתי לממצאי חקירת העדים בפניי, אני מוצא לקבל את התביעה, באופן חלקי. מצאתי לקבוע כי נהגת השברולט אשמה בתאונה, אך מצאתי גם לקבוע שלנהגת הפולקסוואגן יש אשם עצמי תורם לקרות התאונה (עפ"י סעיף 68 לפקודת הנזיקין) בשיעור של % 50, כך שבסופו של יום תהיה התובעת זכאית לפיצוי חלקי בשיעור של % 50 בלבד מהנזק הנתבע. אנמק בקצרה את מסקנתי האחרונה: אין חולק שהתאונה התרחשה לאחר ששני הרכבים המעורבים פנו שמאלה מכביש חד סטרי בעל 3 נתיבים שבו ניתן לפנות שמאלה מהנתיב השמאלי ומהנתיב האמצעי, לתוך כביש חד סטרי בעל 2 נתיבים, כאשר הפולקסוואגן פנתה מהנתיב השמאלי אל הנתיב השמאלי והשברולט פנתה מהנתיב האמצעי אל הנתיב הימני. המחלוקת בענייננו היא בשאלה האם, במהלך פניית שני הרכבים שמאלה, השברולט סטתה לנתיב השמאלי שבו נסעה הפולקסוואגן או שהפולקסוואגן סטתה לנתיב הימני שבו נסעה השברולט. סביר להניח כי בנסיבות, נהגת השברולט הייתה צריכה לסטות שמאלה, לכיוון נתיב הפולקסוואגן. מעדותה של נהגת השברולט עולה כי בצד ימין של הנתיב הימני, אליו פנתה נהגת השברולט היו רכבים חונים וכתוצאה מכך היה עליה לסטות שמאלה (לאזור בו הייתה הפולקסוואגן) ולהתקרב לנתיב השמאלי כדי להימנע מפגיעה ברכבים החונים מימין. הנתבעים לא הגישו תמונות של הנזק שנגרם לרכבם ודבר זה פועל לחובתם. בעדותה של נהגת השברולט אמרה כי נגרם לרכבה נזק מזערי ולכן לא הוגשה תביעה בגינו, אך אין כל תיעוד לכך, ובנסיבות סביר להניח שהיה בתמונות נזק השברולט כדי ללמד על זוויות ומיקומי הפגיעה, דבר הרלוונטי לבחינת האחריות. יחד עם זאת, סבורני כי גם לנהגת הפולקסוואגן יש אשם עצמי תורם מאחר שנהגה מבלי להיזהר מספיק. לפי גרסות הצדדים ותמונות הנזק, לפולקסוואגן נגרם נזק בפינה הימנית קדמית ולשברולט נגרם נזק בפינה השמאלית אחורית. עולה כי השברולט נסעה בנתיב השמאלי המקביל לפולקסוואגן אך חלפה על פני הפולקסוואגן ומשכך סביר להניח כי נהגת הפולקסוואגן ראתה או חייבת הייתה לראות את השברולט והיה באפשרותה למנוע את התאונה אם הייתה נוסעת באופן זהיר ואיטי יותר בזמן ביצוע הפניה. סיכום התביעה מתקבלת באופן חלקי (כמידת אחריות נהגת השברולט). על הנתבעים לשלם לתובעת את הסכומים הבאים: סך של 1,718 ₪, שהינו סכום התביעה (בהפחתת שיעור האשם העצמי התורם), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 13/12/11 ועד יום התשלום המלא בפועל. סך של 355 ₪ בגין אגרת בית משפט ששולמה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 13/12/11 ועד יום התשלום המלא בפועל. סך של 350 ₪, בגין שכר העדה בו חויבה התובעת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום (יום מתן פסה"ד) ועד יום התשלום המלא בפועל. סך של 1,200 ₪ בגין שכ"ט עו"ד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום (יום מתן פסה"ד) ועד יום התשלום המלא בפועל. משפט תעבורהתאונת דרכיםפניהצומת