תאונת דרכים - ניסיון לטעון כי היתה חתונה במקום והכביש היה חסום

ניסיון הנתבע לטעון כי היתה חתונה במקום והכביש היה חסום לא הוכחה וגם אילו היתה חתונה הרי נהגת התובע הסבירה בעדותה שאין לה מה להמשיך ישר וכי היא התכוונה לפנות בפניה שמאלה ולא להמשיך ישר כך שהחתונה לא הפריעה לה ויכול להיות שדווקא הנתבע הופתע מהחתונה שנטענה על ידו ורצה בפתאומיות לשנות את מסלול נסיעתו ולנסוע שמאלה ובכך הוא פגע ברכב התובע. חיזוק לעדותה של נהגת התובע ניתן למצוא בעדותו של מר נג'יב שגר בסמוך למקום התאונה ובעת התרחשות התאונה הוא עמד בחצר ביתו וראה את התאונה. העד אמר במפורש כי ראה את רכב הנתבע, רכב הסעות, נכנס ברכב שחור שהוא רכב התובע מאחור. העד שלל אפשרות של רוורס שעשה רכב התובע וטען שלא ראה רוורס כזה, כן הוא לא זוכר שהיתה חתונה שבעטיה הרחוב היה חסום לתנועה. העד נג'יב הינו עד ניטרלי שסיפר מה שעיניו ראו ועדותו הינה מהימנה בעיניי. לאחר שקבעתי את הממצאים הנ"ל ומצאתי כי הנתבע אחראי בגין אירוע התאונה ושלא מצאתי כל אשם תורם מצידה של נהגת התובע שפעלה לפי הכללים, האטה, אותתה שמאלה והחלה בפניה שמאלה, אני מגיע לשאלה אם הנזקים הוכחו. התובע צירף חוות דעת. הנתבע לא צירף חוות דעת נגדית ואף לא ביקש לזמן את השמאי מטעם התובע לחקירה על חוות דעתו ומשכך אני מקבל את המסקנות של חוות הדעת למעט חישוב ירידת הערך מאחר ולא צורף "עבר ביטוחי" של רכב התובע. ראה הערה 4 בחוות דעת השמאי ששיעור של 9.5% שקבע בגין ירידת ערך כפוף למקוריות ועבר ביטוחי, מצאתי לנכון להתערב בקביעה ולהעמיד את ירידת הערך על סך של 3,600 ₪, דהיינו, מחצית הסכום שקבע השמאי. כן מצאתי לנכון להתערב בסכום שכ"ט שמאי שנתבע ע"ס 2,400 ₪, מסמך שהשמאי כינה אותו "חיוב בשכ"ט", זו לא חשבונית מס או קבלה או אפילו לא חשבון. בנסיבות אלו מצאתי לנכון להעמיד את שכ"ט שמאי ע"ס של 1,500 ₪ כולל מע"מ. אם כן הנזקים התאונתיים הישירים הינם סך של 24,672 ₪, ירידת ערך סך של 3,600 ₪ ושכ"ט שמאי - סך של 1,500 ₪ ובסה"כ - 29,772 ₪. 5. סוף דבר, אני מחייב את הנתבעים יחד ולחוד לשלם לתובע את הסך שקבעתי לעיל, דהיינו סך של 29,772 ₪ וכן הוצאו משפט סך של 1,000 ₪ ושכ"ט עו"ד סך של 5,250 ₪ ובסה"כ - 36,022 ₪. הסכום של 36,022 ש"ח ישולם ע"י הנתבעים לתובע בתוך 30 יום ממועד קבלתם העתק פסק דין זה, שאם לא כן הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום עד יום תשלומו המלא בפועל. כבישנישואין / חתונהתאונת דרכים