סטיה מנתיב נסיעה תוך גרימת הפרעה וסיכון

הודתה בבית המשפט לתעבורה בכך שסטתה מנתיב נסיעתה תוך גרימת הפרעה וסיכון, ובכך גרמה לתאונה, הרי השמיטה מתחת לרגליה את הטיעון לפיו איננה אשמה לנוכח " "הכלב או השועל שפרץ לכביש". בעוד שבבית המשפט לתעבורה קיבלה על עצמה את האחריות לגרימת התאונה, והכירה ברשלנותה, ניסתה למעשה בבית משפט זה להיבנות מגרסה שונה, שבמידה והייתה מתקבלת - המשמעות הייתה כי אין מצידה כל אשמה לסטייתה אל נתיב נסיעתו של התובע. ראוי לשים לב כי בעת הטיעונים לעונש, לאחר שהנתבעת הורשעה בבית המשפט לתעבורה, לא העלה בא-כוחה את גרסת "הכלב או השועל שפרץ לכביש" כנימוק להקלה בעונשה. הוא הסתפק באמירה כי הנתבעת שומרת לעצמה את הזכות להעלות כל טענה כנגד אחריות בנזיקין. * בעוד שבכתב ההגנה צוין כי החיה אשר קפצה לנתיב נסיעתה של הנתבעת אילצה אותה לסטות ימינה, טענה הנתבעת מעל דוכן העדים כי נאלצה לסטות שמאלה. * הסתירה לכאורה בדברי התובע, כנטען על-ידי בא-כוח הנתבעת בסיכומיו, בין אמירתו של התובע בבית המשפט כי נסע לאט לבין אמירתו במשטרה כי האט והגיע למצב עצירה, אינה מהותית ואינה פוגמת בבסיס גרסתו העובדתית של התובע. * באשר לתיאור התובע את העקיפה שבוצעה על-ידי הנתבעת: בא-כוח הנתבעת לא חקר את התובע בחקירה נגדית אודות גרסתו כי המיצובישי עקפה שלושה כלי רכב ולא רכב אחד בלבד, ודי בכך כדי לאמץ את גרסת התובע אף בנקודה זו. * לא מצאתי אי התאמה, לה טען בא-כוח הנתבעת, בין רישומו של בוחן התנועה (נספח ד' לכתב התביעה) לבין שאר הראיות שהציג התובע, לרבות חוות דעת השמאי. * אף המסקנה אותה ביקש בא-כוח הנתבעת לאמץ, לפיה התובע כבר פוצה על-ידי המבטחת שלו, אינה מעוגנת בראיות, והינה בגדר השערה בלתי מבוססת. 11. בא-כוח הנתבעת וויתר על חקירה נגדית של השמאי ובסיכומיו בכתב לא העלה השגות באשר לגובה הנזקים שנתבעו. נזקים אלו הינם 29,700 ₪ - אובדן כללי בהפחתת ערך השרידים, 2,000 ₪ - שכר טרחת השמאי ו-510 ₪ - הוצאות הגרירה. נזקים אחרים לא הוכחו. 12. אשר על כן, הנני מקבל את התביעה בחלקה הגדול, ומורה לנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים: (א) 32,210 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל ממועד הגשת כתב התביעה ועד לתשלום המלא בפועל; (ב) אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל ממועד הגשת כתב התביעה ועד לתשלום המלא בפועל; (ג) שכר טרחת עורך-דין בסך 6,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל; משפט תעבורהסטיה מנתיב