תאונת דרכים - עגלה המחוברת לטרקטור פגעה ברכב

לאחר שהטרקטור עבר את הפרטית, העגלה המחוברת לטרקטור פגעה ברכב התובעת. גרסת הנתבעים באשר לנסיבות התרחשות התאונה הטרקטור נסע לכיוון דרום בעוד הפרטית נסעה לכיוון צפון. הטרקטור עלה על גבעה כדי לאפשר לפרטית לעבור, נהג הפרטית החל בנסיעה והחליק לכיוון העגלה המחוברת לטרקטור. הראיות שהציגו הצדדים טופס הודעה על תאונה מטעם התובעת (מסומן ת/1). טופס הודעה על תאונה + שרטוט מטעם הנתבעים (מסומן ת/2). תמונות נזקי רכב התובעת (מסומן ת/2). שרטוט של עד הנתבעים מיום הדיון (מסומן נ/2). עדויות נהג רכב התובעת ועובד של נתבע 1 שהיה ליד מקום התאונה בזמן התאונה (לא הנהג בטרקטור, שלפי אותו עד מדובר בעובד זר שלא מצוי עוד בישראל). הכרעה לאחר שעיינתי בכל מסמכי וטענות הצדדים ולאחר שנתתי דעתי לממצאי חקירת העדים בפניי, אני מוצא לקבל את התביעה. מצאתי להעדיף את גרסת התובעת על פני גרסת הנתבעים, וזאת לאחר ששוכנעתי כי עלה בידי התובעת להטות את מאזן ההסתברויות לטובתה, כלומר להוכיח כי גרסתה, העולה מן העובדות שהוכחו, מסתברת ומתקבלת יותר על הדעת וקרובה יותר לאמת מאשר גרסת הנתבעים [ע"א 8385/09 המועצה המקומית סאג'ור נ' סונול ישראל בע"מ (לא פורסם, 9.5.11)].מצאתי כי גרסת התובעת, שהתקבלה כאמור כמסתברת יותר, מבססת אחריות בנזיקין של הנתבעים בגין התאונה. אנמק בקצרה את מסקנתי האחרונה: לאחר שהתרשמתי מעדויות שני העדים, התרשמתי כי עדותו של נהג רכב התובעת מהימנה יותר מזו של עד הנתבעים ומתיישבת באופן מסתבר ומשכנע יותר עם הראיות האחרות שהוצגו בפניי, מה גם שעד הנתבעים לא נהג ולא היה בטרקטור בזמן התאונה ואין חולק כי עמד במרחק מה מזירת התאונה. מהשרטוט שערך עד הנתבעים ומעדותו עולה כי בזמן התאונה, הפרטית הייתה מוסתרת מעיניו של העד על ידי הטרקטור (בכיוון מבטו של העד, הטרקטור היה בינו לבין הפרטית, הנמוכה מן הטרקטור). לפיכך, עד הנתבעים לא יכול היה לראות אם הפרטית פגעה בטרקטור או להיפך. משכך, אין למעשה עד מטעם הנתבעת שראה ישירות את התנגשות הרכבים ואת מהלך התאונה. סביר יותר כי העגלה שהייתה מחוברת לטרקטור החליקה לצד שמאל, מאשר שהפרטית החליקה לכיוון הטרקטור. מעדויות הצדדים עולה כי הטרקטור עלה על גבעה בצד שמאל של הדרך והפרטית הייתה בצד ימין של הדרך. כך אמר עד התובעת בעדותו: "הוא עלה על השדה לימין שלו שמאל שלי" (שורה 2 בעמוד 2 לפרוטוקול) וכך לפי דברי עד הנתבעים: "הטרקטור עלה על הגבעה כדי לתת לפרטית לעבור" (שורה 7-8 בעמוד 5 לפרוטוקול), כאשר לפי דברי עד הנתבעים, מצב הטרקטור היה "חצי עגלה למעלה וחצי למטה כולל הטרקטור" (שורה 5 מהסוף בעמוד 7 לפרוטוקול). למעשה עולה כי הטרקטור והעגלה היו על גבעה, עם נטייה לצד שמאל, דבר שמחזק את הסבירות כי העגלה החליקה לצד שמאל, שאליו הייתה מוטה. כמו כן, מגרסות הצדדים עולה כי רכב התובעת היה במישור ולכן אין סיבה שיחליק לכיוון הטרקטור. מיקום הנזק בחלקה האחורי שמאלי של הפרטית, מתיישב עם גרסת נהג רכב התובעת. סביר להניח כי אם הפרטית הייתה מחליקה כשהיא מתחילה בנסיעה נגד כיוון הטרקטור כפי שאמר עד הנתבעים, החיכוך בין הפרטית לטרקטור היה נוצר גם בצד השמאלי קדמי של הפרטית ולא רק בצד שמאלי אחורי שלה. זאת ועוד, סביר כי העגלה שהייתה שמחוברת לטרקטור זזה, באופן פתאומי, לכיוון שאליו הייתה מוטה ומשכך פגעה רק בחלקה האחורי שמאלי של הפרטית. סיכום התביעה מתקבלת במלואה. על הנתבעים לשלם לתובעת את הסכומים הבאים: סך של 1,837 ₪, שהינו סכום התביעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 01/03/12 ועד יום התשלום המלא בפועל. סך של 365 ₪ בגין אגרת בית משפט ששולמה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 01/03/12 ועד יום התשלום המלא בפועל. סך של 350 ₪, בגין שכר העדים בו חויבו התובעים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום (יום מתן פסה"ד) ועד יום התשלום המלא בפועל. סך של 1,200 ₪ בגין שכ"ט עו"ד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום (יום מתן פסה"ד) ועד יום התשלום המלא בפועל. פגיעת רכברכבעגלהטרקטורתאונת דרכיםציוד מכני הנדסי (צמ"ה)נזק לרכב