טענה לאספקת והתקנת פרקט שלא בהתאם להזמנה באיכות ירודה

טענה כי הנתבעת סיפקה והתקינה בביתה פרקט שלא בהתאם להזמנה שנערכה, פרקט שאינו מעץ מלא, באיכות ירודה ותוך גביית יתר בגין חיוב כמות מעבר לזו שסופקה בפועל. התובעת צרפה לכתב התביעה חוות דעת מומחה של המהנדס משה מלכה. 2.בכתב התביעה עותרת התובעת לסעדים הכספיים הבאים: א. לחייב את הנתבעת בסך 27,000 ₪ עלות החלפת הפרקט לפרקט מעץ מלא. ב. לחייב את הנתבעת בסך 5,580 ₪, בגין גביית יתר על שטח התקנה של 100 מ"ר בעוד סופקה התקנה של 70 מ"ר. ג. לחייב את הנתבעת בסך 5,000 ₪ בגין הוצאות שאינן ממוניות, בזבוז זמן, שעות עבודה ועוגמת נפש. ד. לחייב את הנתבעת בסך 25,000 ₪ בגין פיצויי עונשין מכוח סעיפים 23א(1) ו- 23(ב)(1) לחוק הגנת הצרכן, בגין הטעיית התובעת ואי גילוי פרט מהותי הנוגע לפרקט. 3.הנתבעת הגישה כתב הגנה הדוחה את טענות התובעת, לו צורפה חוות דעת מומחה של האדריכל אבי גולדשטיין. 4.ע"פ הסכמת ב"כ הצדדים מונה בהחלטה מיום 3.3.13 מומחה מטעם בית המשפט, השמאי מר חיים אטקין, לצורך מתן חוות דעתו לגבי טענות התובעת בדבר פגמים בפרקט שסיפקה הנתבעת והותקן בביתה של התובעת. המומחה מטעם בימ"ש הגיש חוות דעתו מיום 23.3.13 וע"פ בקשת ב"כ הנתבעת התיר בימ"ש העברת שאלות הבהרה למומחה, אשר נתן תשובותיו ביום 18.4.13. רקע עובדתי: 5.ביום 29.12.10 הגיעה התובעת לסניף הנתבעת וקיבלה שלוש הצעות מחיר שונות להתקנת שלושה פרקטים שונים, אשר מתוכם בחרה התובעת פרקט מסוג "פרקט טבעי בוק מעושן".(הצעת המחיר - נספח ב' לכתב התביעה). 6.ע"פ כתב התביעה, התובעת העריכה את שטח חמשת החדרים שבביתה ב- 60 מ' ובהתאם לשטח זה נערכה הצעת המחיר, כאשר הוסכם כי הנתבעת תשלח מודד מטעמה שימדוד במדויק את שטח ההתקנה. 7.ע"פ כתב התביעה, לבקשת התובעת הגיע מודד מטעם הנתבעת כשהוא מצויד בשלוש דוגמאות פרקט על מנת שהתובעת תוכל לבחור את הפרקט המתאים ביותר לריהוט שבביתה. לאחר שהתובעת בחנה את הדוגמאות שהביא המודד, שינתה התובעת את סוג הפרקט שרכשה מהנתבעת, לפרקט מסוג "טבעי אלון". 8.ע"פ כתב התביעה, ע"פ מדידת המודד מטעם הנתבעת הסתבר כי שטח ההתקנה הינו בסך כולל של 100 מ"ר. בהתאם לכך, ניתנה לתובעת הצעת מחיר על סך 15,000 ₪ (כולל מע"מ ) עבור הפרקט (הצעת המחיר צורפה כנספח ד' לכתב התביעה). כמו כן, עבור התקנת הפרקט בשטח של 100 מ"ר נדרשה התובעת ושילמה למתקין עבור ההתקנה סך של 7500 ₪ .סה"כ שילמה התובעת עבור הפרקט וההתקנה סך כולל של 22,500 ₪. טענות התובעת: 9.לטענת התובעת כשבוע לאחר התקנת הפרקט החל הפרקט משנה גוון ומאבד מהברק עד כי נדמה היה כי מדובר בסוגים שונים של פרקט בעלי צבע שונה, ונתגלו בו חורים. לטענת התובעת פנתה לנתבעת מידית בתלונה על איכותו הירודה של הפרקט אשר מחוויר ודוהה. לטענת התובעת רק לאחר שיחות טלפון רבות, נאותה הנתבעת לשלוח לביתה את מתקין הפרקט על מנת לבצע טיפול "פוליש" להבריק את הפרקט בניסיון להשיב לו את הברק. 10. ע"פ כתב התביעה, טיפול הפוליש לא פתר את בעיית הדהייה ושינוי הגוונים, ובעקבות פניותיה של התובעת בחלוף שלושה שבועות הגיע נציג הנתבעת לביתה של התובעת אשר נוכח כי צבעי הפרקט אכן דוהים, והציע כפתרון לשייף את הפרקט ולצבוע אותו מחדש, דבר לא נעשה ע"י הנתבעת בפועל. טענות הנתבעת: 11. ע"פ כתב ההגנה, התובעת רכשה מהנתבעת חומר פרקט בלבד מסוג "אלון טבעי מורלו 120 מ"מ" בעלות בסך 15,000 ₪. התובעת הזמינה 100 מ"ר מהפרקט שבחרה.הנתבעת סיפקה לתובעת 100 מ"ר פרקט ע"פ ההזמנה. את התקנת הפרקט ביצע עבורה מתקין עצמאי לו שילמה ישירות עבור ההתקנה. 12. לטענת הנתבעת, כל הדוגמאות בהן הביעה הנתבעת עניין היו מפרקט טבעי רב שכבתי, ואף לא אחד מהם היה מעץ מלא (גושני). 13. לטענת הנתבעת, זמן קצר לאחר ההתקנה יצרה התובעת קשר טלפוני עם נציג הנתבעת וטענה כי הותקן בביתה פרקט סינטטי זול, והוסבר לה כי הפרקט שהוזמן והותקן הינו פרקט טבעי איכותי העשוי מעץ. 14. לטענת הנתבעת לאחר מס' ימים, יצרה התובעת קשר טלפוני בשנית בטענה כי הפרקט שהותקן לא עשוי עץ מלא. לטענת הנתבעת הוסבר לתובעת בשנית כפי שהוסבר במעמד מתן הצעת המחיר כי פרקט הטבעי אינו מקשה אחת אלא בנוי ממספר שכבות, וכי כלל לא הזמינה עץ גושני- מלא. 15.לאחר מס' ימים פנתה בשלישית, והלינה כי הפרקט אינו מבריק מספיק לטעמה. הנתבעת שלחה לביתה של התובעת נציג מטעמה ע"מ לתת מענה לטענותיה, וכן, שלחה חומר תחזוקה (פוליש) ללא חיוב. 16. לטענת הנתבעת, נציג הנתבעת מר אבישי ירקוני אשר הגיע לביתה של הנתבעת בדק ומצא כי הפרקט שהותקן אינו פגום כלל. במענה לתלונת התובעת כי אינה מרוצה מצבע הפרקט, הציע לה נציג הנתבעת מר ירקוני, לשנות את גון הפרקט ע"י שיוף וגיוון מחדש תמורת תשלום. 17.הנתבעת טוענת, כי נציגה מר ירקוני, אשר ביקר בביתה של התובעת, מצא שאין כל פגם בפרקט, וכי הפגיעות המינוריות בלבד נגרמו כתוצאה מגרירת חפצים כבדים ללא אמצעי מיגון נאותים אשר גרמו לשריטות והנחת פרטי ריהוט כבדים אשר גרמו לשקעים. דיון ומסקנות: סוג הפרקט שהוזמן: 18. בכתב התביעה טוענת התובעת כי רכשה מאת הנתבעת פרקט מעץ מלא מסוג "טבעי אלון" ע"פ טופס הצעת מחיר מס' 1766 נספח ג'' לתצהיר עדות התבעת. הנתבעת בכתב ההגנה דוחה ומכישה טענה זו, וטוענת כי התובעת רכשה פרקט מעץ טבעי רב שכבתי מסוג "אלון טבעי מורלו" ולא פרקט מעץ מלא הידוע גם בשם פרקט מעץ גושני. 19. מהעדויות והראיות שהובאו לפני בית המשפט עולה כי בניגוד לטענת התובעת, התובעת לא הזמינה ולא רכשה מהנתבעת פרקט עץ מלא(גושני), אלא רכשה פרקט רב שכבתי מעץ טבעי מסוג" אלון מורלו". 20.ע"פ תצהיר עדות הראשית שניתן ע"י מנהל המכירות של הנתבעת, מר אבישי ירקוני, בעת שביקרה התובעת באולם התצוגה של הנתבעת ניתנו לה שלוש הצעות מחיר לשלושה סוגי פרקט שבחרה: פרקט אלון טבעי, בוק ומיפל. (ס' 6 לתצהיר). ע"פ ס' 12 לתצהיר עדות הנתבעת, כל הדוגמאות בהם הביעה התובעת עניין היו מפרקט טבעי רב שכבתי ואף לא אחת מהם מעץ מלא. עדותו של מנהל הנתבעת בענין זה לא נסתרה. 21. התובעת בתצהירה מאשרת כי קיבלה מהנתבעת שלוש הצעות מחיר לגבי שלושה פרקטים שונים. תחילה בחרה התובעת בפרקט מסוג "פרקט טבעי בוק מעושן", כמפורט בהצעת מחיר מס' 1767 שצורפה כנספח א' לתצהיר התובעת. ובהמשך שינתה בחירתה ורכשה פרקט מסוג "פרקט טבעי אלון מורלו", ע"פ הצעת מחיר מס' 1766, שצורפה כנספח ג' לתצהיר התובעת. מעיון בשתי הצעות המחיר שצרפה התובעת לתצהיר עדותה הראשית עולה כי אין המדובר בהצעות מחיר לפרקט מעץ מלא-גושני, אלא הצעות המחיר מתייחסות לפרקט עץ טבעי רב שכבתי. 22.בחקירתה הנגדית בבימ"ש נשאלה התובעת איזה פרקט הזמינה, עץ טבעי או עץ מלא. בתשובתה ציינה התובעת כי אינה מתמצת בהבדל שבין השניים, אישרה כי אינה זוכרת כי דובר על עץ מלא אלא זוכרת שדובר על עץ טבעי כפי שרשום בהצעת המחיר.(עמ' 4 לפרוטוקול ש'20-24). 23.בניגוד לטענת התובעת בכתב התביעה כי רכשה פרקט עץ מלא/גושני, מעיון בעמוד 4 לחוות דעת המומחה מטעם התובעת (נספח ו' לתצהירה), מציין המומחה כי נמסר לו ע"י התובעת כי "הובטח לה פרקט עץ טבעי". קרי, בדיוק הפרקט שנרכש וסופק. 24. בסעיף 28 לתצהירה של התובעת, טוענת התובעת כי פנתה לקבל שלוש הצעות מחיר שונות להחלפת הפרקט הקיים לפרקט מעץ מלא, ומצרפת הצעת מחברת גאלרי דיזיין, מחברת ס.מ. (סלע) בע"מ, ומשטיחי כרמל. מעיון בהצעות אלה עולה כי הינן מתייחסות לפרקט רב שכבתי ולא לעץ מלא, ומאששות את הטענה שהתובעת הזמינה פרקט טבעי שכבתי ולא מעץ מלא. 25. ע"פ חוו"ד המומחה שמונה מטעם בימ"ש, השמאי חיים אטקין, "...הפרקט שנבדק והורכב בבית הנו פרקט עץ דו שכבתי...." (סעיף 6 בעמ' 4 לחוות הדעת). אף בחוות הדעת שניתנה מטעמה של התובעת , ע"י המהנדס משה מלכה עולה כי המומחה בדק את הפרקט שהותקן ומצא כי הינו פרקט דו שכבתי מעץ טבעי. בחו"ד מציין, כי פרקט מורכב משתי שכבות עץ, חלק תחתון מעץ לבן רך ולוח עליון מעץ יותר איכותי.(ראה : עמ' 6 לחוו"ד תחת הכותרת "תאור הפרקט"). 26. במסגרת שאלות ההבהרה שהועברו למומחה מטעם בימ"ש, נשאל המומחה (שאלה - 1א') "האם הנך מאשר שהפרקט שהותקן הוא אינו עץ מלא אך הנו עץ טבעי"? השיב המומחה מטעם בימ"ש : "נכון". לאור כל המפורט לעיל, המסקנה היא כי הוזמן וסופק ע"י הנתבעת פרקט עץ טבעי, וטענת התובעת להטעיה בענין זה דינה להדחות. כמות הפרקט שסופקה - 100 מ"ר: 27. בכתב התביעה טוענת התובעת כי חויבה ביתר בתשלום עבור התקנת פרקט בשטח של 100 מ"ר בעוד שהותקן בפועל פרקט בשטח של 74.5 מ"ר. 28.המומחה המוסכם שמונה מטעם בית המשפט, השמאי חיים אטקין, קבע בסעיף 6 לחוות הדעת שניתנה על ידו מיום 23.3.13, כי במדידת שטח החיפוי שערך נמצא כי שטח החיפוי הינו של 85 מ"ר. עוד קובע המומחה מטעם בית המשפט בסעיף 6 לחוות דעתו, כי "חיוב בגין שטח של 100 מ"ר סביר בשל "נפל" רב הנובע ממורכבות ההתקנה בשל צורת החדרים החריג והמיוחדת.". לאור ממצאי בדיקתו של המומחה מטעם בית המשפט, אני דוחה את טענת התובעת לפיה חוייבה ביתר בגין התקנה של 100 מ"ר. לפיכך, התביעה להשבת תשלום 5580 ₪ שנגבו ביתר נדחית. שינוי גוון ודהיית צבע הפרקט : 29.בסעיף 14 לתצהירה של התובעת טוענת התובעת כנגד איכותו הירודה של הפרקט אשר כבר לאחר שבוע מהתקנתו פנתה לנתבעת בתלונה לאחר שהחל משנה גוון,נתגלו בו חורים, צבעי הפרקט דהו עד כי נדמה שמדובר בסוגים שונים של פרקט בעלי צבע שונה לחלוטין, אשר אינו אמור להראות כך , לא כל שכן לאחר זמן כה קצר. ע"פ הנטען בס' 16 לתצהירה, הנתבעת שלחה עובד על מנת להבריק את הפרקט אולם טיפול זה לא הועיל. לטענתה, כשלושה שבועות לאחר ההתקנה, הגיע לביתה נציג הנתבעת מר אבישי ירקוני, שאישר לפניה כי צבעי הפרקט דוהים. 30. התובעת לא נחקרה במסגרת חקירתה הנגדית בבית המשפט על עדותה לפיה החל צבעו של הפרקט לדהות כבר לאחר כשבוע ממועד התקנתו, ועדותה בענין זה לא נסתרה. 31. מנהל המכירות של הנתבעת מר ירקוני, העיד בחקירתו הנגדית בבימ"ש כי התובעת אכן פנתה לנתבעת מספר ימים לאחר ההתקנה בתלונה, אולם לטענתו התלונה נגעה לטענה כי הפרקט שהותקן הינו לימנציה ולא טבעי. מר ירקוני אישר בחקירתו כי התובעת התלוננה בפעם השניה כשבועיים שלושה או חודש לאחר ההתקנה בטענה כי הפרקט אינו חלק למגע ואינו מבריק מספיק, ובעקבות תלונה זו הגיע לביתה ע"מ לבדוק תלונתה. מר ירקוני הודה בחקירתו כי הציע לתובעת אפשרות ללטש את הפרקט בליטוש עדין וליישם לקה מבריקה בלא צבע, ע"מ להגיע לפתרון של הברק כאשר בעלות הטיפול נושאת התובעת במחירי עלות. מר ירקוני העיד בחקירתו הנגדית כי התובעת לא התלוננה באותה עת על בעיית דהיית הצבע ושוני גוון אלא רק בענין מרקם והעדר ברק מספיק( עמ' 8 לפרוטוקול ש' 1-26). מר ירקוני העיד בחקירתו, כי תלונת התובעת על דהיית צבע הפרקט עלתה אחרי מספר חודשים ממועד ההתקנה. (עמ' 9 לפרוטוקול ש' 6-8). 32. המומחה המוסכם מטעם בית המשפט קבע בסעיף 6 לחוות דעתו הדן "בממצאי הבדיקה" בין היתר כדלקמן: " בדיקה ויזואלית של משטחי החיפוי חשפה הבדלי גוון שיכולים לנבוע ממספר גורמים בכללם התחמצנות החומר ו/או חשיפה לתאורה שונה ו/או שמש. סיבות לשינוי הגוון נובעות ממספר סיבות אך העיקרית היא טבעית לחלוטין ונובעת מהתחמצנות העץ באויר הפתוח, לכך תורם מזג האוויר בישראל, חום,לחות, אבק,גשם,שמש,וגורמים אחרים כך שכל עץ משנה גוון במהלך חייו. " 33.המומחה מטעם בימ"ש מאשר בחוות דעתו את טענת התובעת לענין קיומם של הבדלי גוון של צבע הפרקט. 34. המומחה מטעם בימ"ש קובע בחוות דעתו כי "...השינויים המדווחים היו מהירים ו/או אולי בולטים יותר שכן מדיווח התובעת ההבדלים בגוונים החלו "לצוץ" כבר לאחר שבוע מיום ההתקנה וכן הבדלי הגוון נצפו כנטען, הבדלי גוון החורגים מהבדלים "רגילים". 35. לנוכח קביעות אלה של המומחה מטעם בית המשפט, לפיה אין המדובר בהבדלי גוון "רגילים" אלא החורגים מהבדלים "רגילים", יש לדחות את טענת הנתבעת לפיה, מדובר בהבדלי גוון סבירים ומקובלים הקיימים בעץ טבעי כנזכר בסעיף 8 להצעות המחיר שנמסרו לתובעת טרם ההתקשרות. 36. מסקנה זו מתחדדת אף לנוכח העובדה כי הבדלי הגוון שנמצאו ע"י המומחה מטעם בית המשפט, התרחשו זמן קצר בלבד לאחר התקנת הפרקט, אשר ע"פ גרסת התובעת אשר לא נסתרה הופיעו כבר כשבוע לאחר ההתקנה וע"פ גרסת הנתבעת לכל המאוחר דווחו לה מספר חדשים בודדים לאחר ההתקנה. 37.למומחה מטעם בית המשפט הועברו שאלות הבהרה מטעם ב"כ הנתבעת, כאשר מעיון בתשובותיו עולה כי ממצאי בדיקתו ומסקנות שפורטו בחוות הדעת שנתן נותרו בעינן. במענה לשאלות ההבהרה, ובכלל, לשאלה האם התחמצנות הפרקט הינה "טבעית" לאחר שנתיים שהותקן, השיב המומחה בשלילה (הבהרה מס'3א). במענה לשאלת הבהרה 6א ו-6ב, השיב המומחה כי שינוי הגוון בפרקט חורג ממסגרת "הסביר" וכי לא היה צריך להתרחש בצורה בולטת כפי שנמצא על ידו על פני משטח הפרקט שהותקן. 38.ממצאי ומסקנות חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט לא נסתרו, הן לענין קיומם של הבדלי גוון שנצפו בפרקט שהותקן בביתה של הנתבעת אשר מתיישבים ותומכים בטענת התובעת כי הפרקט שהותקן סובל מבעיה של הבדלי גוון ודהיית צבע, ואין המדובר בשוני גוון וטקסטורה רגיל ומקובל אלא הבדלים החורגים ממסגרת הסביר. לנוכח ממצאי ומסקנת המומחה מטעם בימ"ש, אני סבור כי הבדלי גוון ודהיית צבע הפרקט הינם ליקויים שלא היו אמורים להתרחש בפרקט עץ טבעי איכותי ותקין כחלוף תקופה קצרה יחסית ממועד התקנתו. בנסיבות אלה על הנתבעת החובה לפצות את התובעת בגין עלות תיקון הליקוי של שינויי הגוון ודהיית צבע הפרקט. 39. בסעיף 7 לחוות דעת המומחה מטעם בימ"ש נקבע : "...שעקירת הפרקט והחלפתו הוא צעד קיצוני ודרמטי מדי שיחייב את התובעת לסבול שוב את אי הנוחות הרבה הנובעת מהעבודות, ואת הנתבעת בעבודות שאין בהן הכרח." ע"פ חוות דעת המומחה מטעם בימ"ש, על מנת לתקן את הליקויים אין הכרח לבצע החלפת הפרקט שהותקן בחדש, אלא הפתרון הסביר והנכון בנסיבות העניין הינו ליטוש הפרקט וצביעתו מחדש, אשר עלות התיקון הכוללת הוערכה ע"י המומחה מטעם בית המשפט בסך של 10,000 ₪. 40. בנסיבות הענין, אני סבור כי יש לחייב את הנתבעת לשאת בעלות תיקון הליקויים של הבדלי הגוון ודהיית צבע בפרקט שהותקן בביתה של התובעת. מקובלת עלי מסקנת המומחה מטעם בית המשפט כי לנוכח קיומה של אפשרות סבירה לבצע תיקון הליקוי בלא צורך לבצע עקירה והחלפת הפרקט , כי הפתרון הנכון והסביר בנסיבות הענין, הינו פיצוי כספי בגובה עלות ביצוע עבודת ליטוש וצביעה של הפרקט שהותקן בביתה של התובעת, ע"פ הערכה הכספית שבחוו"ד בסך 10,000 ₪. לפיכך, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בגין עלות תיקון ליקוי הבדלי גוון ודהיית צבע בסך 10,000 ₪ בצירוף הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל. 41. בכתב התביעה נטען כי מלבד בעיית שינוי גוון הפרקט, נתגלו בפרקט חורים (ס' 13 לכתב התביעה). מעיון בסיכומי ב"כ התובעת עולה כי הטענה לענין החורים נזנחה ולא נזכרה בסיכומי ב"כ התובעת. נציג הנתבעת מר ירקוני בס' 21 ו-22 לתצהירו, מאשר כי בביקור בבית נוכח בפגיעות ושריטות מינוריות בלבד שנגרמו כתוצאה מגרירת חפציםוהנחת ריהוט כבד ללא אמצעי מיגון נאותים. מעדותו עולה כי הפגיעות המינוריות, הינן תוצאה של שימוש רשלני וגרירת ריהוט ע"י התובעת ולא מחמת איכות ירודה של הפרקט. מר ירקוני לא נחקר בענין זה בחקירתו הנגדית ועדותו בענין זה לא נסתרה. 42. התובעת עותר לפיצוייה בגין ראש נזק של הוצאות לא ממוניות ובכללן, בזבוז שעות עבודה, כיתות רגליים ועוגמת נפש רבה. לענין הטענה לעוגמת נפש, המדובר בתביעה חוזית כספית ולא בתביעה לנזקי גוף, אשר ככל אין ע"פ הדין לפסוק בענין זה פיצויי בגין נזק לא ממוני בגין עוגמת נפש. התובעת אף לא הביאה לפני בית המשפט ראיות לענין שיחות הטלפון שביצעה ו/או לענין שעות העבודה שבזבזה, ואף מטעם זה יש לדחות התביעה בענין ראש הנזק הלא ממוני. 43.התובעת תבעה במסגרת תביעתה השבת הוצאות שהוציאה בגין הזמנת חוות דעת מומחה מטעמה שצורפה לכתב התביעה, בסך 2100 ₪ ע"פ חשבונית מס שצרפה . בנסיבות הענין, בהן התובעת הגישה תביעה, הכרוכה בהוכחת ענין שבמומחיות, לענין הטענה בדבר הבדלי גוון ודהיית צבע, יש מקום לחייב את הנתבעת בעלות חוות הדעת שצורפה לתביעה בסך 2,100 ₪ , וכן, לחייב את הנתבעת לשאת במחצית מעלות חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט בה נשאה התובעת בסך 3,500 ₪. לפיכך, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת החזר עלות חוות הדעת שהוציאה התובעת, כמפורט לעיל, בסך כולל של 5,600 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק דין זה ועד לתשלום בפועל. 44. בכתב התביעה עותרת התובעת לחייב את הנתבעת לשלם פיצוי עונשין בסך 25,000 ₪, מכוח סעיפים 23א'(1) ו- 23(ב)(1) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בגין הטעיית התובעת ואי גילוי פרט מהותי בנוגע לפרקט. התובעת לא הביאה לפני בית המשפט כל ראיה המראה קיומה של הטעיה מצד הנתבעת בקשר למהות הפרקט שנמכר. טענת התובעת לענין, הטעיה לענין סוג הפרקט שנמכר נדחתה בפסק הדין כמפורט לעיל. התובעת עצמה צרפה לתצהיר עדותה את המסמכים שקיבלה מידי הנתבעת ובכלל זה הצעת המחיר על בסיסה נערכה ההתקשרות, המסבירה את כל תנאי העסקה ותכונות החומר שהוזמן. מהראיות שנשמעו עלה כי הנתבעת אפשרה לתובעת לקבל דוגמאות לביתה, לבדוק ולהתייעץ עם כל מי שחפצה לפני הקניה ואף נתנה הסבר בעל פה ובכתב על תנאי העסקה והממכר. התביעה בעילה של הטעייה ו/או אי גילוי פרט מהותי ו/או אי גילוי טיב המימכר ו/או תרמית, לא הוכחה לבימ"ש, ועל כן, נדחית. לסיכום : 45. לאור המפורט לעיל אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים הבאים: 45.1 פיצוי כספי בגין ליקוי הבדלי גוון ודהיית צבע בסך 10,000 ₪ בצירוף הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל. 45.2 החזר עלות חוות דעת מטעם התובעת ומחצית מעלות חוו"ד מומחה בימ"ש בו נשאה, בסך כולל של 5,600 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק דין זה ועד לתשלום בפועל. 45.3 אגרת בית משפט בסך כולל של 1,002 ₪. 45.4 שכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪ בצירוף מע"מ. הסכומים שנפסקו ישולמו ע"י הנתבעת לתובעת תוך 30 ימים מהיום ובהעדר תשלום יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. פרקטסוגי אריחים (רצפה)אספקהריצוף / פרקט / חימום תת רצפתי (תביעות)