תאונת דרכים: כל אחד מהנהגים טוען כי חצה את הצומת לאור מופע ירוק בכיוון נסיעתו

הוגשו שתי תביעות שהדיון בהן אוחד בגין נזקי רכבים עקב תאונה בצומת מרומזר שארעה ביום 10.12.11. כל אחד מהנהגים טוען כי חצה את הצומת לאור מופע ירוק בכיוון נסיעתו וכי נהג הרכב האחר חצה את הצומת בניגוד למופע אדום ברמזור המורה בכיוון נסיעתו. 2. כל צד הגיש חוות דעת בוחן תנועה מטעמו. בוחן התנועה מטעם הנהג, מר וולמרק רפי, הגיע למסקנה בחוות דעתו, ת/3, כי התאונה ארעה נוכח "מחטף רמזור" שבוצע על ידי הנהגת, אשר נכנסה לצומת בחסות האור האדום. הבוחן שלל את מסקנת המומחה מטעם הנהגת כי הנהג טעה בהיכנסו לצומת תוך שהביט לרמזור המיועד לנוסעים ישר ולא לפונים שמאלה, וזאת בהסתמך על הצהרת הנהג לענין זה. בוחן התנועה מטעם הנהגת, מר ניניו משה, קבע בחוות דעתו, נ/8, כי קיימת סבירות גבוהה כי הנהג טעה בצפיה בעדשת הרמזור המורה על נסיעה לכיוון ישר, כאשר במופע הרמזור לכיוון פנייתו שמאלה דלק אור אדום. 3. הן הנהגים והן בוחני התנועה נחקרו בפני. בנוסף נחקר בעלה של הנהגת שנסע עימה ברכב בעת התאונה. 4. אין חולק כי על פי תכנית הרמזורים בצומת לא קיימת אפשרות כי הנהג יבצע "מחטף רמזור", שכן בסיום מופע האור הירוק בכיוון פנייתו שמאלה, לא ניתן אור ירוק לנוסעים מכיוון נסיעת הנהגת. כן אין חולק כי לא ניתן לייחס לנהגת בלבול במופע האור הדולק בכיוון נסיעתה, שכן קיימת בפניה מערכת רמזורים אחת המורה הן לנסיעה ישר והן לנסיעה ימינה במאוחד. כן אין חולק כי על פי תכנית הרמזורים, כאשר מסתיים מופע האור הירוק, במופע 1, המורה בכיוון נסיעתה של הנהגת (בשניה ה-1), מופע מס' 5 בכיוון נסיעת הנהג, מקבל אור ירוק מהשניה ה-7. בנוסף אין חולק כי בכיוון נסיעת הנהג רמזור נפרד לנוסעים ישר (במופע 2) ורמזור לפונים שמאלה (במופע 5). קיים פרק זמן בו מקביל מופע האור הירוק לנוסעים ישר (במופע 2) למופע האור הירוק בכיוון נסיעת הנהגת, בעוד לפונים שמאלה מכיוון נסיעת הנהג (במופע 5) מופע האור ברמזור הינו אדום. 5. הנהג הצהיר בהודעתו במשטרה שניתנה יום לאחר התאונה, ת/1, כי נסע בנתיב השמאלי ביותר, הבחין באור הירוק ברמזור במרחק של 15-20 מ' לערך וכאשר הגיע לקו העצירה לפני כניסתו לצומת הרמזור הורה "ירוק לגמרי". הנהג החל בפניה שמאלה, כשבכיוון נסיעתו לא נסע כל רכב. או אז הרגיש מכה אדירה בצידו הימני של הרכב בשתי הדלתות הימניות. הנהג ציין כי בכיוון נסיעתו שתי מערכות רמזורים, אחת לנוסעים ישר והשניה לפונים שמאלה וכי הוא הסתכל על מערכת הרמזורים לפונים שמאלה. משנשאל האם ברצונו להוסיף דבר מה להצהרתו במשטרה, השיב: "אני אומר לך בוודאות יודע שעברתי באור ירוק על פי חוק כמו כל השנים שאני נוהג, לא הייתי מעורב בחיים בתאונה ואני מדגיש בפירוש שעברתי באור ירוק מלא". גם בהודעתו על מקרה הביטוח, ת/2, ציין כי פנה שמאלה לאור מופע ירוק ברמזור. בעדותו בפני הצהיר בדבר היכרותו את הצומת בו התרחשה התאונה משך שנים, כי הינו מודע לקיומן של שתי מערכות רמזורים נפרדות לנסיעה ישר ולפניה שמאלה. הנהג עמד על דעתו כי כאשר הגיע לצומת, מופע האור ברמזור המורה שמאלה היה ירוק. כן תיאר בפני את מיקום הרמזורים לכל אחד מכיווני הנסיעה לפני הצומת ולאחריה. 6. הנהגת בהודעתה במשטרה, שניתנה יום לאחר התאונה, נ/2, הצהירה כי נסעה בנתיב השמאלי בנסיעה ישר, הבחינה ממרחק של 20 מ' לערך כי מופע הרמזור ירוק ונותר כך גם בהגיעה לקו העצירה. לפיכך, נכנסה לצומת בנסיעה רציפה באור ירוק. רכב הנהג פנה במהירות שמאלה, חסם את כיוון נסיעתה והיא פגעה בו עם חזית רכבה. משנשאלה האם נכנסו לפניה רכבים לצומת, הצהירה כי נסע לפניה רכב בנתיב הימני במרחק 10 מ' ונסע ישר, אך היא לא נטלה את פרטיו. גם בהודעתה על מקרה הביטוח, נ/5, ציינה הנהגת כי נסעה באור ירוק כשרכב צד ג' נסע באור אדום בפנותו שמאלה. בעדותה בפני בית המשפט הצהירה כי קודם לצומת נשוא התאונה, חצתה שני צמתים קודמים ברמזור ירוק בנסיעה רציפה. כן הצהירה כי לא היתה תנועת רכבים מימינה או משמאלה, ולאחר מכן, משנתבקשה התייחסותה להודעתה במשטרה, אישרה כי נסע רכב מימינה. הנהגת הצהירה כי הבחינה במופע הירוק ברמזור 10 מ' לפני הגעתה לצומת וכי נסעה במהירות שבין 50-60 קמ"ש. 7. בעלה של הנהגת מסר בהודעתו במשטרה כי הבחין ברכב הנהג רק בעת התאונה, כי הרמזור בכיוון נסיעתם היה ירוק, הם נסעו במהירות של 50-60 קמ"ש לערך וכי לא שמע חריקת בלמים. בעדותו בפני הצהיר כי הוא ואישתו נסעו ב"גל ירוק". הוא הבחין ברכב הנהג וקרא קריאת אזהרה לאשתו, הנהגת. כן הצהיר כי מהירות נסיעתם עמדה על 30-50 קמ"ש וכי שדה הראיה מכיוון נסיעתם "פתוח". 8. בחנתי את העדויות שבפני, כמו גם העדויות שנמסרו במשטרת ישראל וההודעות על מקרה הביטוח, חוות דעת הבוחנים, חקירותיהם ויתר המוצגים, והגעתי לכלל מסקנה כי כל אחת מהתובעות לא עמדה בנטל המוטל עליה עפ"י מאזן ההסתברויות להוכחת גירסתה באשר לאופן התרחשות התאונה. 9. כאמור לעיל, קיימת אפשרות כי הנהג חצה את הצומת תוך שהבחין במופע אור ירוק המורה לנסיעה ישר, כאשר מופע הרמזור לפניה שמאלה היה אדום, וזאת באם נייחס לו בלבול בצפיה בין הרמזורים השונים. יחד עם זאת, הנהג הצהיר, כאמור, אודות היכרותו את הצומת, את מופעם השונה של הרמזורים והצהיר כי חצה את הצומת לאחר שהביט במופע הרמזור המורה שמאלה. 10. קיימת אפשרות לייחס לנוסע בכיוון נסיעת הנהגת "מחטף רמזור", שכן עפ"י תכנית הרמזורים ואף כעולה מחקירת שני הבוחנים, לאחר סיום מופע ירוק בכיוון נסיעת הנהגת, מתחיל המופע הירוק בכיוון נסיעת הנהג. יחד עם זאת, כעולה מתכנית הרמזורים ומהסברו של הבוחן מטעם שלמה, חולפות 7 שניות (ולטעמי, 6 שניות) מסיום המופע הירוק בכיוון נסיעת הנהגת, מעברו לצהוב ולאחר מכן לאדום, ועד למופע אור ירוק בכיוון נסיעת הנהג (שמתחיל לאחר מעבר מאדום לצהוב). לכך יש להוסיף את פרק הזמן בו הבחין הנהג, כהצהרתו כבר בעדותו במשטרה ואף בפני, במופע האור הירוק בכיוון נסיעתו, ממרחק של כ - 15-20 מ' וכניסתו לצומת עד למקום ההתנגשות בין הרכבים. היינו, "קשר" מבקשת לייחס לנהגת מעבר באור אדום בחלוף למעלה מ - 6 שניות מתחילת חילוף מופע האור הירוק בכיוון נסיעתה. (אין טענה כי הנהג החל את חצייתו את הצומת ממצב של עצירה). לאור התרשמותי מעדות הנהגת ומהסתברות אפשרות זו, אינני סבורה כי אפשרות זו הוכחה כמסתברת בהתאם לנטל המוטל על "קשר" כתובעת. 11. לאור האמור, אינני מוצאת כי מי מהצדדים הצליח להראות כי גירסתו באשר לאופן התרחשות התאונה מסתברת יותר משל משנהו, בנסיבות המקרה דנן ולאור העדויות והמוצגים שהובאו בפני. 12. לא נעלם מעיני כי "קשר" העלתה בסיכומיה "סתירות", כטענתה, או אי דיוקים בעדויות הנהגת ובעלה. לא מצאתי כי יש באלה כדי לשנות ממסקנתי האמורה. ראשית, משום שבחינת הסתברות ביצוע "מחטף רמזור" ע"י הנהגת נעשה דווקא על בסיס עדות הנהג, לפיה הצהיר כי הבחין באור ירוק במרחק 15-20 מ' קודם לכניסתו לצומת, דבר שהוסיף פרק זמן נוסף שבו יש לקבל את האפשרות כי הנהגת נסעה לאור מופע אדום הדולק מספר לא מבוטל של שניות. שנית, לא מצאתי כי מדובר בסתירות המהותיות לעצם הוכחת או סתירת גירסת מי מהנהגים במקרה דנן. הנהגת ובעלה אמנם הצהירו לראשונה בעדותם אודות נסיעתם ב"גל ירוק", כאשר לא הובאה אסמכתא אובייקטיבית לקיומו של אותו "גל ירוק" וממילא אינני נסמכת על טענה זו במסקנתי האמורה. כך גם לא בהקשר לשאלת נסיעתו של רכב נוסף בנתיב נסיעת הנהגת או באשר לשאלה אם בעלה קרא לפניה קריאת אזהרה, בטרם התרחשה התאונה. 13. אשר על כן אין לי אלא להורות על דחיית כל אחת מהתביעות שבפני. כל צד ישא בהוצאותיו. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום. משפט תעבורהתאונת דרכיםצומת