תלמיד לא הופיע ללימודים - ביהמ"ש פסק כי ביה"ס אינו זכאי לתבוע את פרעון השיקים

תלמיד לא הופיע ללימודים. ביהמ"ש פסק כי ביה"ס אינו זכאי לתבוע את פרעון השיקים שכן לא נתן את השירות בגינם נמסרו, אף אם נמנע ממנו מתן השירות בגין הצד השני, והתרופה העומדת לביה"ס היא התרופה החוזית. בע"א 638/70 איחוד בתי ספר טכניקום - מדרשה טכנית, גימנסיה עיונית נ' מיכאל אדלר, פ"ד כה(2), 679, דיני חינוךשיקים