תביעה בגין הפרת הסכם פיתוח תוכנה

האם ההסכם פיתוח התוכנה הופר על ידי בנו של התובע באופן המזכה בטול הסכם ואי תשלום התמורה המוסכמת. מעיון בדוא"ל ששלח מנהלת הנתבעת ביום 13.8.07 (נספח 1 לתצהירו) ואף מהאמור בסעיף 6 לתצהירו עולה כי הנתבעת התחייבה לשלם בתמורה לפיתוח התכנה סך של 40,000 ₪ בחמישה תשלומים אותם "התעקש" (כך בלשונו של מנהל הנתבעת) בנו של התובע - לקבל מראש. מנהל הנתבעת אינו מפרט האם שולמו התשלומים כמוסכם ובאיזה מועד ובהמשך טוען מנהל הנתבעת כי ביום 29.1.08 מסר לבנו של התובע 3 המחאות וזאת על תנאי שיתקן את הליקויים בתוכנה. מאחר וליקויים אלו לא תוקנו, טוען מנהל הנתבעת כי לא התקיים התנאי ולפיכך, אינו חב את תשלום השקים. כמו כן, טוען מנהל הנתבעת כי לא קיבל תכנה מתפקדת ולפיכך, נכשלה התמורה. 5. אחד היסודות בהגדרת שטר הוא התחייבות ללא תנאי. בספרו של שלום לרנר "דיני שטרות" מהדורה שנייה בעמ' 137 נאמר: "התנאים וההתחייבויות שנותרו מחוץ למסמך אינם נעדרים נפקות משפטית. כאשר אוחז השטר יתבע את פירעונו מאת החתום עליו, הטענה, כי התחייבות נגדית או תנאי כלשהוא לא מולאו, תשמש הגנה טובה נגד החיוב השטרי...ראובן יהיה רשאי להסתמך על תנאים אלה שבעסקת היסוד, ולהביא ראיה בעל פה נגד מסמך בכתב - השטר, משום שהדין הוא שהורה לו להשאיר תניות אלה מחוץ למסמך." ובעמ' 289: "הנתבע בעילה שטרית זכאי להעלות נגד האוחז שעמו כרת חוזה טענות הנובעות מעסקת היסוד שביניהם." בהמשך דן הפרופ' לרנר בספרו בסוגי טענות ההגנה בין צדדים קרובים ומציין בעמ' 291: "לאמיתו של דבר, נתבע הטוען לכישלון תמורה גורס כי הצד השני, התובע, הפר את עסקת היסוד. עדיף היה לכנות את הטענה בשם "הפרת חוזה", כפי שמקובל בדיני החוזים הכלליים..משום כך, רובץ הנטל על המושך להוכיח כי התמורה נכשלה." 6. טענתו של מנהל הנתבעת כי אינו חב את תשלום השקים משום שלווה להם תנאי שלא התקיים דינו דחייה. אין מדובר בתנאי שלווה לעסקת היסוד אלא לתנאי שצירף מנהל הנתבעת למסירת השקים ללא הסכמה ובניגוד לתנאי עסקת היסוד ואף בדיעבד לאחר שבוצעה עבודת הפיתוח על ידי בנו של התובע ועובדיו. אף טענתו של מנהל הנתבעת כי אינו חב את תשלום השקים משום כשלון תמורה מלא דינה נדחית. טענתו הנכונה של מנהל הנתבעת הוא כי החוזה הופר ועל כן דינו של ההסכם להתבטל ובכך לפטור עצמו מתשלום. האומנם הופר החוזה? הצדדים לא טרחו לכרות חוזה כתוב וחד משמעי. החוזה ותנאיו עולים רק ממקרא של חילופי דוא"ל בין הצדדים אשר ראשיתם ביום 1.8.07. ביום זה שלח עופר (כנראה אחד מעובדי הנתבעת) לבנו של התובע דוא"ל בזו הלשון: "היי אסף, אני מחפש קוד (רצוי ב-דוטנט) של הקלטת תחנות רדיו (מספר תחנות במקביל) ויצירת קבצי MP3 על בדיסק עם תאריך ושעת התחלה וסיום. מוכן לשלם כמובן. תודה עופר". בתשובה מיום 2.8.07 עונה בנו של התובע: "זהו פרוייקט די מורכב. אני מעריך שייקח לנו חודש לבצעו. העלות של חודש פיתוח היא חמשת אלפים דולר. אם נסיים לפני הזמן, העלות תהיה יחסית לזמן שיוקדש..." בתגובה מיום 5.8.07 עונה עופר: "היי אסף, אני לא צריך אתר שלם...אני צריך קטע קוד שמבצע הקלטה ושמירה של קובץ על המחשב לקטע שהוקלט. משהו בטווח המיידי". בתשובה מאותו היום עונה לו בנו של התובע: "יש לי ליבה טכנולוגיה עובדת. צרך לכתוב את הקוד שיפעיל את הליבה הזו. יש פה כמה שבועות של עבודה של כתיבת הקוד ברמה מאד גבוהה. בלי קשר לאיזה מערכת תבנה סביב בסיס הקוד שאתן לך. כל אתר או תוכנה שתבנה על בסיס הקוד הינה בדיחה לעומת העבודה על הליבה הטכנולוגית.." ביום 12.8.07 נשלח דוא"ל מאת מנהל הנתבעת אל בנו של התובע אשר לשונו: "1. חברת וניס מעוניינת להזמין מערכת להקלטה של סטרימינג בד"כ של תחנות רדיו המשדרות באינטרנט בשלב ראשון בפורמט של ASF; FLV real 2. המוצר הסופי יכלול קובץ DLL עם API 3. ה DLL צריך לתמוך בסשנים רבים כ 50 סנשים במקביל. 4. ה DLL צריך לקבל פרמטרים: לינק לתחנה, פקודת הקלטה, משך זמן, שם קובץ. 5. בסיום ההקלטה יווצר לוג עם פרמטרים לגבי משך ההקלטה, בעיות שהיו, שניות שחסרות, קובץ הלוג ישמר באותו השם עם סיומת LOG 6. מצ"ב תוכנה שמבצעת את הצרכים שלנו ברמת ה PC (כתובת אינטרנט) 7. ממשק בדיקה של תקינות DLL אני מבקש לפני קבלת ההחלטה על מימוש הפרויקט לבנות מיני דף אינטרנט. עם קומבו של התחנות שצורפו באקסל. בוחרים תחנה. לוחצים התחל ונוצר קובץ על השרת. ליד כל קובץ שנוצר תהיה אפשרות להשמיע (דרך המדיה פלייר) היקף הפרויקט הגדול: A - ה DLL להקלטה B - ממשק אישי להרשמה ולהשמעה של קטעים מוקלטים לדוגמא (כתובת אינטרנט) אני בונה את עיצוב הפלאש. *ההקלטות יפעלו בצורה אצוותית, כלומר אין כפל הקלטות ותהיה מערכת DB שתתעד את ההצבעות לקטעים השונים." לדוא"ל זה צורפה רשימה של 50 תחנות רדיו. דוא"ל מיום 13.8.07 מאת מנהל הנתבעת לבנו של התובע: "1. אסף יגיש אפיון ע"ב החומר שנדון בישיבות מיום 13.8.07. 2. היקף הפרויקט הינו 40,000 ₪ ב 5 תשלומים, מקדמה מיידית. 3. בתום 4 שבועות עבודה והגשה של גירסה ראשונית של חלק מהפרויקט תתקיים פגישה לצרף את אסף כשותף בפרויקט. 4. ההתקשרות החוזית תתקיים לאחר חתימה על האפיון. בברכה והצלחה שלומי" ביום 14.8.07 שולח בנו של התובע דוא"ל למנהל הנתבעת : "שלום שלומי, מאור ונטלי. הנה האיפיון הראשוני. אני ושלומי נעדכן אותו. אתם בבקשה לא תכתבו פה. רק תקראו". לדוא"ל זה צורף מסמך האפיון שכותרתו: "מערכת הקלטת תחנות רדיו באינטרנט". חילופי הדוא"ל כאמור לעיל הם הצעה וקיבול הכוללים את כל תנאי ההסכם שנכרת בין הצדדים. 7. אף שאלת הביצוע של ההסכם עולה מהתכתובת בין הצדדים. בהמשך לחילופי הדוא"ל כותב בנו של התובע ביום 14.8.13: "היי שלומי. בניתי את הדף/אתר שביקשת. על השרת שלי במעבדה במכללה זה עובד מצויין. על השרת שלי בחוות נטויז'ן אין כרטיס קול ולכן זה נכשל. יש לך שרת עם כרטיס קול? תתקשר כשתקבל מייל זה." מנהל הנתבעת עונה מאוחר יותר: "בוקר טוב אסף שלחו לי קטע קוד שיכול לעזור. לגבי כרטיס קול אבדוק במשרד אולי יש לשרת שלכם IP חיצוני. מספיק לתת למשתמש את השם של הקובץ על השרת עטוף ב ASX (טריויאלי) נגן המדיה ב IE ידע לנגן אותו. תבקש מאחד החברה שלך שיעשה זאת. פורמט ASX (ניתן למצוא אותו ב MSDN) עליך להתקין לפני זה MMS על השרת". מנהל הנתבעת עונה: "בוקר טוב שלומי. הקטע קוד מוכר. לא עוזר. אנסה להחצין את השרת המקומי שלי. כמו כן אנסה עוד דברים..." בנו של התובע שולח לאחר מכן כתובות אינטרנט אשר בעקבותיהם עונה מנהל הנתבעת: "תותח. תתעורר ותתקשר". וכן כשעה לאחר מכן: "אתה יכול להגיע אלינו ב 2:30". תכתובת דוא"ל הבאה מיום 14.8.07 עד ליום 22.8.07 ממנה עולה דו שיח בין הנוגעים בדבר אצל הנתבעת ובין בנו של התובע ועובדיו לבירור הסיבה מדוע אין התכנה ברת הפעלה אצל הנתבעת. מדוא"ל מיום 21.8.07 מאת בנו של התובע למנהל הנתבעת: "אנחנו מחכים לקובי ואריה לאפשר לנו להתחבר לעוד שרתים אצלכם. על מנת לבדוק למה המערכת לא עובדת על השרת שלכם. אצלנו היא עובדת מאה אחוז. על השרת שלנו היא מאה אחוז. אצלכם היא תשעים ותשע אחוז. הכל עובד..רק הקבצים של האם פי שלוש לא גדלים. הם נשארים בגודל אחד קילו. שלושה ימים אנחנו על זה לבד. במקביל ממשיכים לפתח את המערכת." על כך עונה מנהל הנתבעת:"תעבוד מול טל רצוף בבקשה עד לפתרון הבעיה. זאת בעית הרשאות לדעתי". נמצאת התנהלות בדוא"ל שונים במהלך חודש ספטמבר התומכים בטענתו של בנו של התובע בדבר הכשל בסוג השרת המצוי אצל הנתבעת. דוא"ל מיום 18.9.07 מאת עובד הנתבעת אל בנו של התובע ועותק למנהל הנתבעת: "אסף שלום, הותקן שרת חדש בחוות השרתים..." בהמשך הודעת דוא"ל מיום 24.9.07 מאת עובד הנתבעת לבנו של התובע: "אסף שלום. ההתקנה הסתיימה יש SQL 2005 על גבי השרת. למרות שהשרת הוגדר עבורכם בלבד אני מבקש ליידע אותנו בתהליכים טכניים שמתבצעים על גבי השרת...". 8. התעוררות שאלת התשלום עולה מדוא"ל מיום 12.11.07 מאת בנו של התובע למנהל הנתבעת: "היי שלומי מה שלומך? המשך לשיחתנו מהבוקר. תהילה מאשרת לי שהיא תהיה אצלכם בתשע. היא תשמח לעבוד על צד המשתמש של פרוייקט הקלטת תחנות הרדיו...לידיעתך יש לכם שתי חשבוניות עבור פרוייקט הקלטת תחנות הרדיו שטרם שולמו על סך 9,240 ₪ כל אחת." תשובתו של מנהל הנתבעת: "ביום ראשון נפגש ונעשה סדר בתשלומים". 9. ספק בדבר תקינותה של התכנה עצמה יכולה לעלות רק ביום 23.11.07, במועד בו כותב מנהל הנתבעת לתהילה (עובדת של התובע) בתגובה לדוא"ל שלה המפרט את הלינק לאתר הרדיו: "תהילה, אני לא הצלחתי להקליט, תסתכלי בהקלטות האחרונות שעשיתי בחשבון שלך." דוא"ל מיום 3.12.07 מאת תהילה למנהל הנתבעת: "הלינק לאתר: (כתובת אינטרנט)." תשובת מנהל הנתבעת: "מעולה. תודה רבה. אני מבקש מחר להסיר מטבלת התחנות את התחנות שאינן עובדות להשאיר רק את התחנות העובדות במדינות". דוא"ל של תהילה מיום 6.12.07: "שלום שלומי. הסרתי את התחנות שלא מקליטות. כרגע יש באתר כ 500 תחנות מקליטות." חילופי דוא"ל נוספים ביום 18.12.07 בין תהילה למנהל הנתבעת מהם עולה כי התבקשו תיקוני תקלות ולבסוף מציין מנהל הנתבעת בדוא"ל מטעמו: "תודה. עוד בקשה קטנה, לאחר לחיצה על כפתור record now תעבירי את הגולש ישר לעמוד mypage רק אם זה לא מסובך". 10. ביום 29.1.08 נפגשו הצדדים ובאותו מועד מסר מנהל הנתבעת לבנו של התובע את השקים נשוא תיק זה. ביום 4.2.08 שולח מנהל הנתבעת לבנו של התובע דוא"ל אשר נושאו: "סיכום פגישה מה 29.1.08 עם אסף (בנו של התובע) במשרדי מחשבה", כותרתו: "דרישות המערכת" ותוכנו: "1. מצ"ב קובץ תחנות רדיו מכל העולם בהם המערכת צריכה תמוך ולהקליט (ניתן לתמוך ב 90% מהרשימה, את התחנות שהמערכת לא תומכת ניתן למחוק מהרשימה). 2. מצ"ב לינק זמני לאתר ניהול ההקלטות ..(כתובת אינטרנט). 3. באתר ניהול ההקלטות ישנה טבלה - טבלת הזמנות של הקלטות גולשים. לאסף יש תרשים מבנה שלה. 4. המערכת המפותחת ע"י אסף אמורה לקרוא כל שניה את "טבלת ההזמנות". 5. לבדוק שאין כפילות הקלטות של תחומי הזמן, כך שלכל תחנה בטווח ההקלטה יוקלט רק קובץ אחד. 6. לבדוק שאין כפילות הקלטות של תחומי הזמן כך שלכל תחנה בטווח ההקלטה יוקלט רק קובץ אחד. 7. ולשמור בקובץ MP3 בגודל של 15 דקות כל קובץ. ולפי מבנה ספריות שנקבע בישיבה (כל יום ספריה) כספים בפגישה נתנו לאסף 3 שיקים נוספים על תנאי שישלים מיידית את המערכת ללא בגים בכל דרך שיבחר. מלבד השקים אני מוכן לשלם 1000$ נוספים לאחר שהמערכת תותאם לאתר החדש ללא בגים. מלבד כל התשלומים אני מוכן לתת שותפות 10% במיזם ללא תמורה ובלבד שישלים את כל ההתחייבויות כפי שהם מופיעים במייל הזה. השותפות היא לפני דילול של משקיעים בהשקעה כולם מדוללים ביחס רגיל ובתנאי שהמערכת תפעל ללא בגים במשך מס' חודשי ניסוי. *העבודה חייבת להתחיל מיד וללא דחיות נוספות. *במידה ואסף לא יכול לעמוד בהתחייבויות הללו אני מבקש לקבל את השיקים הדחויים שנתתי בחזרה. *לגבי התשלומים שכבר שולמו, אני מוותר עליהם ואסף יכול למחוק כליל את הדוגמא החלקית שפותחה. עבורי אין לי שימוש במערכת לדוגמא, אני הזמנתי מערכת אמיתית שעובדת עם כל התחנות ולא מערכת לדוגמא." התובע מציג בנספח 11 לתצהירו את שרשרת פניות ותשובות בתגובה לדוא"ל הנ"ל של מנהל הנתבעת. בדוא"ל מיום 5.2.08 טוען מנהל הנתבעת, בין השאר: "במקום מערכת עובדת הוא בנה מערכת חלקית שאכן קיימת אולם לא הזמנתי מערכת חלקית שמקליטה 20%, הזמנתי מערכת מלאה שעובדת..." ובהמשך: "אין שום בסיס לטענות יש כאן סיפור פשוט, הזמנתי מערכת שמקליטה מכל התחנות וכרגע ניתן לראות באופן פשוט באתר (כתובת אינטרנט) שרק חלק קטן עובד. הסיפור המשפטי לא נשען על כמה אסף עבד, יתכן שאסף עבד הרבה מאד, אני הזמנתי ולכולם היה ברור שמזמינים מערכת ב 10,000$ זאת מערכת עובדת ללא בעיה. גם רשימת התחנות והעקרונות הובהרו במייל ההזמנה ללא בעיה והבנה לשתי פנים.." 11. עולה מהדוא"ל הנ"ל הוא כי טענתו העיקרית של מנהל הנתבעת היא כי קיבל לידיו תכנה שהיא רק דוגמא לתוכנה הנדרשת וכי התוכנה שקיבל אינה תומכת באופן מלא בנדרש כמוצע באתר למשתמש. טענה זו לא עולה כלל עד ליום 5.2.08 לאחר מועד בו נמסרו השקים נשוא התובענה. דוא"ל של מנהל הנתבעת מיום 4.2.08 אינו מעיד על הנטען לאחר מכן דהיינו, חוסר יכולת הקלטה של רוב תחנות הרדיו. אם מתחילה היתה התוכנה אמורה להקליט את כל תחנות הרדיו בכל העולם - מדוע יש צורך בצירוף רשימה של אותן תחנות? מדוע לדוא"ל של תהילה המציין כי התכנה מקליטה 500 תחנות רדיו (לאחר מחיקת אלו שלא ניתן להקליט מהן) אין כל תשובה מצדו של מנהל הנתבעת? הטענה כי נבנתה תכנה חלקית בלבד עולה לראשונה רק בדוא"ל מיום 5.2.08 ומתייחסת להזמנה המקורית אך מעיון בהזמנה מיום 12.8.07 לא צוין מספרן של תחנות הרדיו בעולם אלא ישנה התייחסות לתחנות רדיו המשדרות באינטרנט וכן צורפה לה רשימה של 50 תחנות רדיו כאשר בסופו של ההליך כללה התוכנה פי 10 תחנות רדיו להקלטה. 12. ממקרא הדוא"לים בין הצדדים עולה כי פרוץ הסכסוך היה על רקע דרישתו של מנהל הנתבעת כי בנו של התובע יבדוק ביצוע הקלטה של רשימת תחנות רדיו במספר רב כאשר בנו של התובע ראה בכך עבודה נוספת הדורשת תוספת תשלום אשר מנהל הנתבעת סירב לשלמה. ראה לצורך העניין דוא"ל מיום 19.2.08 כאשר מנהל הנתבעת כותב לבנו של התובע: "לגבי הרדיו, הפערים מאוד גדולים בהבנה שלך מהו הפרויקט ומהם השלבים וההתחייבויות שלך כפי שלקח את העבודה.." בתכתובת נוספת בין הצדדים מאותו יום אומר בנו של התובע: "הראיתי לך מערכת עובדת. המערכת עובדת. אתה רוצה שינוי, בשמחה רבה. שלם לי על העבודה שעשיתי עד עתה.." עונה מנהל הנתבעת: "שלחתי לך רשימת תחנות" עונה בנו של התובע: "זה לא עובד ככה שלומי. אתה לא יכול לבקש שינויים במערכת מבלי לפצות אותי. השקענו שבועות בניסיון להתמודד עם רשימת התחנות המקורית...". תשובתו של מנהל הנתבעת: "תציג אותם במערכת שלך כאשר הם עובדות ומקליטות". לכך עונה בנו של התובע: "בשימחה אבל עליך לשלם על העובדה שנעשתה עד עתה..." תשובה של מנהל הנתבעת: "תן הצעה למימוש בממשק החדש ובזה נגמר הסיפור".. בהמשך אומר מנהל הנתבעת: "ובעיקר לא סיפקת מערכת." עונה בנו של התובע: "שקר. סיפקתי. היא על השרת שלך ברגע זה" עונה מנהל הנתבעת: "כמובן שאני לא יכול להשתמש במערכת". לשאלת בנו של התובע: "למה? בוא הסבר לי למה." עונה מנהל הנתבעת: "זו ממש בדיחה לא מצחיקה" וכן "אין לי את המערכת". לטענת בנו של התובע כי המערכת מצויה על השרת של הנתבעת עונה מנהל הנתבעת: "איש לא עושה בה שימוש" ובהמשך: "היא פשוט לא עובדת כלל". גרסתו של בנו של התובע נתמכת בעדותה של העובדת תהילה שענתה בעדותה בחקירה נגדית לשאלה מה משמעות הזנת 14 אלף תחנות רדיו: "פשוט לשבת ולהזין ולאחר מכן לבדוק. לא מספיק להזין את התחנות אלא לשבת ולבדוק כל תחנה זו עבודה די סיזיפית" (עמ' 10 שורה 30 לפרוטוקול הדיון מיום 23.5.13). דהיינו, ההסכם הראשוני כלל הזנת 50 תחנות בלבד וזאת על פי הרשימה שצורפה לדוא"ל מיום 12.807 ולא תכנה המאפשרת באופן מקרי הקלטה מכל תחנה בעולם. 13. כל המלל הנ"ל מצדו של מנהל הנתבעת אינו עולה בקנה אחד עם התנהלותו עד המועד בו מסר את השקים לפירעון על ידי התובע. הטענה כי התובע לא סיפק לנתבעת את התכנה אינה מתיישבת עם הראיות כי היה צורך בשרת חדש אצל הנתבעת לשם התקנת התכנה ועם ההתכתבות שניהל מנהל הנתבעת עם תהילה, עובדת של התובע, בעניין מחיקתן של תחנות שאינן משדרות באינטרנט באופן המונע הקלטה סדורה. גרסתו של מנהל הנתבעת אף אינה מתיישבת עם ההסכמה לתשלום מראש עבור העבודה על התכנה ומסתדרת עם טענת התובע כי מדובר בשכר עבור עבודת פיתוח תכנה ועם התחייבות לתמורה נוספת ככל שהאתר אכן יקלט באינטרנט ויביא פירות. מנהל הנתבעת טוען בעדותו בחקירה נגדית: "..מדובר בפיתוח שאמור להיות על השרתים שלהם וההפעלה על השרתים שלנו. רק מה?! לא הגיע לשרתים שלנו מעולם. התקינו את זה כחלק מתהליך הפיתוח ולא מתהליך המסירה" (עמ' 13-14 שורות 31 ו 1,2 בהתאמה). טענה זו עולה בקנה אחד עם טענת התביעה כי התמורה היתה אמורה להשתלם עבור תהליך הפיתוח עצמו. האם טענת הנתבעת היא כי עלות הפיתוח של התכנה תמומן אך ורק על כתפי התובע? אין בהסכם בין הצדדים כפי שהוכח כי זו היתה כוונת הצדדים. מעדותו של מנהל הנתבעת ניתן להסיק כי מתחילה לא היה אמור התובע להגיש לידי הנתבעת תכנה מושלמת לביצוע. בחקירתו הנגדית בעמ' 14-15 מודה מנהל הנתבעת כי בקש מתהילה למחוק תחנות רדיו מרשימת התחנות מאחר והיה צריך להציג מצגת למשקיעים ללא התחנות שאינן מקליטות. דהיינו, הנתבעת עשתה שימוש בפיתוח שנעשה עד לאותו מועד לפי ההסכם המקורי והיתה מוכנה לשלם עבורה ובכך הטילה את עלות הפיתוח על כתפיה. הטענה כי התכנה לא היתה מספיקה לצורך הצגתה בפני משקיעים פוטנציאלים לא נטענה ואף לא הוכחה ככל שהיא עולה מטענות הנתבעת. דווקא התכתובת בין מנהל הנתבעת לתהילה מעידות ההיפך כמפורט לעיל. 14. תמיכה נוספת לגרסת התובע ניתן למצוא גם בדברי מנהל הנתבעת בעמ' 15 (שורה 23) לפרוטוקול בתשובה לשאלה האם שולמה התמורה עבור פיתוח התכנה השולפת את רשימת התחנות הללו ממאגר רשמי של תחנות הרדיו העולמי (כנטען על ידי מנהל הנתבעת בשורה 21 לעדותו) השיב מנהל הנתבעת: "בוודאי. זו היתה תוספת ששולמה בנפרד". זו גרסה שלא הועלתה קודם לכן ועומדת בסתירה לטענת התובע בתצהיר עדותו כי הנתבעת לא שילמה דבר על חשבון ביצוע העבודה המוזמנת (סעיפים 15 ו- 21 לתצהיר עדות התובע). גרסה זו של הנתבעת אף לא פורטה כלל, דהיינו, מהו הסכום ששולם בהתאם למוסכם ולא צורפו כל ראיות על כך. מנהל הנתבעת אף אינו מכחיש טענה זו של התובע למרות שתצהירו של התובע הוגש קודם להגשת תצהיר מנהל הנתבעת ואין בתצהירו כל ציון גרסה נוגדת או שונה מזו המוצגת על ידי התובע. כל שהיה בפיו של מנהל הנתבעת לומר בתצהירו היא טענה משפטית לפיה ביטול ההסכם מזכה את הנתבעת גם בהשבת תשלומים בגין המחאות שכבר נפרעו על ידו בסעיף 14 לתצהירו. אילו המחאות? מה סכומם? מתי וכיצד נפרעו? בגין איזו עבודה נמסרו השקים מושא תובענה זו ומדוע? סתם מנהל הנתבעת ולא פירש. כמו כן, אין כל פירוט מהי התוספת שעליה נדרש התשלום ודווקא גרסה זו עולה בקנה אחד עם גרסתו של התובע לפיה התוספת היא הזנה ובדיקה של תחנות רדיו נוספות על 50 התחנות אליהן מתייחס ההסכם המקורי אשר בהתאם לו היה על הנתבעת לשלם 40,000 ₪. מנהל הנתבעת אף מודה בעמ' 17 שורות 7-10 לפרוטוקול כי בקש שינויים אשר יש לשלם עבורם. בנסיבות אלה, לא ניתן לבחון את גרסתו של מנהל הנתבעת ולא ניתן לקבלה כמשקפת את המציאות ומה שסוכם בין הצדדים. 15. טוען ב"כ הנתבעת כי יש לדחות את התביעה משום שהוגשה בשיהוי ניכר לאחר שאיש מהצדדים לא שמר את התכנה ועל כן לא ניתן להראות באמצעות בדיקתה אם אכן ביצעה את הנדרש ממנה וכמוסכם. אומנם היה בשיהוי זה כדי לגרום נזק ראייתי כלשהוא לנתבעת אך הנתבעת לא עשתה כל מאמץ להביא ראיות אחרות על כך שהתכנה לא ביצעה את הנדרש ממנה ללא צורך בקיומה של התכנה עצמה. אין כל הסבר מדוע לא הביאה הנתבעת את היועץ ששכרה, כטענת מנהל הנתבעת, לבדיקת התכנה ואשר חיווה דעתו על כישלונה (ראה עמ' 18 לפרוטוקול שורה 10-11). לא הובאו עדים אשר נכחו בפגישה בין הצדדים בתמיכה לגרסת הנתבעת למרות שבדוא"ל מיום 4.2.08 טען מנהל הנתבעת כי יש עדים לכך. הנתבעת אף לא טרחה להמציא ראיות לכך כי הזמינה את אותה התכנה מגורם אחר, שילמה עבורה ואף העלתה אותה באתר שמיש למשתמשים. 16. סוף דבר הוא כי גרסת התובע מתקבלת על דעתי וגרסת ההגנה לא הוכחה כלל ואינה משכנעת. לפיכך, התביעה מתקבלת והליכי ההוצאה לפועל בתיק 01-25152-12-9 ימשכו כסדרם. הנתבעת תשלם לתובע הוצאות משפט (סכומי האגרות ששולמו בבית המשפט) ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪. באחריות הצדדים להמציא העתק פסק הדין ללשכת ההוצאה לפועל. הפרת חוזהחוזההסכם פיתוח