נזקי רכוש - הכחשת הנהג בחקירה נגדית כי בלם לפני התאונה

לבית המשפט הוגשו שלוש תביעות אשר נשמעו במאוחד ואשר עניינן נזקי רכוש לרכבים בתאונת דרכים שארעה ביום 17.2.11 בכביש 6 בין שלושה רכבים: נהג הסובארו הכחיש בחקירה נגדית כי עובר לקרות התאונה בלם או כי רכב שלפניו בלם. אומר כבר עתה, כי גרסתו של נהג הסובארו אינה עולה בקנה אחד עם חוו"ד השמאי באשר לנזקי הפולקסוואגן, אשר ממנה עולה כי לרכב הפולקסוואגן לא נגרם נזק בחלקו הקדמי. זאת ועוד נהג הסובארו תיאר לבית המשפט באמצעות מכוניות צעצוע כיצד ארעה התאונה והיכן היו הרכבים מיד לאחר קרות התאונה ולפי תאורו רכבו היה בנתיב השמאלי ואילו שני הרכבים האחרים היו בנתיב הימני. כמו כן, לאחר התאונה לא היה אף אחד מן הרכבים צמוד לרכבו ובנסיבות אלו, לא ברור כלל כיצד לפי גרסתו נפגע רכב הסובארו בצד הימני אחורי של הרכב. 2.2 עדותו של נהג הפולקסוואגן - נהג הפולקסוואגן העיד, כי נסע בנתיב השמאלי מבין נתיבי הנסיעה, אחרי רכב גי.אם.סי שחור ובמרחק רב ממנו. עוד העיד, כי הייתה תנועה רבה ולא ניתן היה לנסוע בנתיב הימני. לפי גרסתו, רכב הג'י.אם.סי עצר פתאומית והוא בלם והגיע לכדי עצירה מוחלטת מבלי שפגע ברכב הג'י.אם.סי. בשלב זה, סובב את ראשו על מנת לבדוק אם ארע דבר לנוסעים שברכבו ואז חש חבטה מאחור ברכבו. לפי גרסתו, באותו שלב לא ראה איזה רכב פגע בו מאחור אלא שלאחר מכן התברר לו כי היה זה רכב היונדאי. נהג הפולקסוואגן העיד, כי לא שם לב אם בתאונה היה מעורב גם רכב סובארו. בכל אופן, הכחיש כי פגע ברכב הסובארו. מתמונות הנזק שהוגשו לבית המשפט (ת/2) וכן מחוו"ד השמאי שצורפה לתביעה בתיק 4214-04-12, עולה, כי לרכב הפולקסוואגן נגרם נזק בסך 9,224 ₪ בפינה השמאלית אחורית של הרכב. אציין, כי מתמונות הנזק עולה, כי אין מדובר בפגיעה באחורי הרכב ממש, אלא בין הפינה השמאלית אחורית של הרכב לאזור הגלגל השמאלי אחורי. לרכב הפולקסוואגן לא נגרם כל נזק בחלק הקדמי של הרכב. אציין כבר עתה, כי מיקום הנזק לרכב הפולקסוואגן, כאמור לעיל, אינו עולה בקנה אחד עם גרסת נהג הפולקסוואגן, שכן לפי גרסתו היה מצופה כי הנזק יהיה במרכז החלק האחורי או לפחות באחורי הרכב ולא במיקום בו ארע. כמו כן, מחוו"ד השמאי עולה כי הנזק אשר נגרם לרכב הפולקסוואגן הגיע לכדי 9,224 ₪, סכום אשר אינו עולה בקנה אחד עם מנגנון הפגיעה המתואר ע"י נהג הפולקסוואגן. הייתי מצפה למצוא נזק כבד יותר לרכב הפולקסוואגן נוכח גרסה זו. זאת ועוד, בהודעתו של נהג הפולקסוואגן במשטרה העיד נהג הפולקסוואגן גרסה שונה במעט, שכן במשטרה ציין הנהג כי רכב היונדאי פגע בו מאחור והדפו לעבר רכב הגי.אם.סי. לפי גרסתו במשטרה, לרכב הג'י.אם.סי לא נגרם כל נזק ועל כן הוא עזב את המקום. במשטרה העיד, כי רכב הסובארו נסע לפני רכב הג'י.אם.סי ולכן לא יתכן כלל שפגע ברכב הסובארו. אלא, שגם גרסה זו אינה עולה בקנה אחד עם העובדה כי לרכב הפולקסוואגן לא נגרם כל נזק בחלק הקדמי של הרכב. אמנם בחקירתו הנגדית העיד נהג הפולקסוואגן כי נגרם נזק לרכב גם בפנס השמאלי מקדימה, אך נזק זה לא בא לידי ביטוי בחוו"ד השמאי או בתמונות הנזק. במהלך חקירתו הנגדית העיד נהג הפולקסוואגן בין היתר, כי נהג הסובארו אמר לו שרכבו (רכב הפולקסוואגן) הסתחרר כתוצאה מן הפגיעה. משנשאל העד ע"י בית המשפט מדוע עליו לצטט את נהג הסובארו משהוא עצמו היה במקום בעת התרחשות התאונה ולא איבד את ההכרה במהלכה ועל כן, יכול להעיד על עובדה זו מתוך ידיעתו הוא. על כך, השיב העד, כי בעצם רכבו לא הסתובב כלל. יש בעובדה כי העד חזר בו מגרסתו הראשונית, כדי להפחית מאמינותו של העד. יושם לב, כי נהג הפולקסוואגן אמר בהודעתו במשטרה כי לאחר התאונה היה רכבו באמצע הכביש (עמ' 2 ש' 20-21), דהיינו, בין הנתיבים ותשובה זו עולה בקנה אחד עם גרסת נהג היונדאי, כפי שתתואר להלן. 2.3 עדות נהג היונדאי - הנהג מסר גרסה שלישית לאופן קרות התאונה. לפי גרסתו, הוא נסע בנתיב הימני כאשר לפניו שיירה של משאיות אשר נסעו יחסית במהירות איטית. בשל כך, החל בעקיפה של המשאיות. במהלך העקיפה, ראה את רכב הסובארו, אשר באותו שלב עדיין היה בנתיב הימני, מאותת ומתחיל בעקיפה. בשלב זה, רכב הפולקסוואגן סטה פתאומית מן הנתיב הימני לנתיב השמאלי והשתלב בנסיעה בנתיב השמאלי בין רכב הסובארו ובין רכב היונדאי. אלא, שאז רכב הסובארו עצר פתאומית, הפולקסוואגן ניסה לברוח חזרה לנתיב הימני ורכב היונדאי פגע בשניהם. נהג היונדאי הציג באמצעות רכבי צעצוע בבית המשפט כיצד ארעה התאונה והציב את הרכבים באופן שרכב הסובארו עומד בנתיב השמאלי, רכב הפולקסוואגן בנתיב הימני ורכב היונדאי פוגע בשניהם באופן שקדמת רכב היונדאי פוגעת בפינה הימנית אחורית של רכב הסובארו ובפינה השמאלית אחורית של רכב הפולקסוואגן. נהג היונדאי טען, כי לדעתו רכב הפולקסוואגן אשם בתאונה שכן, סטה פתאומית אל הנתיב השמאלי וקיצר את מרחק בלימה בין רכב היונדאי לרכב הסובארו. לפי גרסת נהג היונדאי, הוא נסע במהירות של כ - 100 קמ"ש והאט כאשר הפולקסוואגן סטה אל הנתיב ונסע לפניו, אלא שבשלב זה הסובארו בלם, רכב הפולקסוואגן סטה לימין והוא לא הספיק לעצור ופגע בשניהם. עיון בתמונות הנזק ליונדאי (ת/5) מראה, כי הפגיעה בפינה הימנית קדמית של הרכב (אזור הפגיעה בפולקסווגן) הינה פגיעת מעיכה גדולה בפינה ובאזור הגלגל הימני קדמי ונזק זה מתאים למיקום הפגיעה ברכב הפולקסוואגן, אשר הינה פגיעת מעיכה המגיעה עד לאזור הגלגל השמאלי אחורי של הפולקסוואגן. מצאתי כי עדותו של נהג היונדאי אמינה והגיונית ועולה בקנה אחד עם מיקום הנזקים ואופי הנזקים לכל הרכבים. אמנם, בפתח עדותו העיד נהג היונדאי, כי הנתיב הימני היה עמוס במשאיות אשר נסעו לאיטן והתאונה ארעה שניות לאחר שהחל בעקיפתם ועל כן, היה מצופה כי הפולקסוואגן, אשר סטה ימינה, יפגע במשאיות אשר מימין. ברם, נהג היונדאי העיד כי התאונה ארעה זמן קצר לאחר שהרכבים החלו בעקיפה ויתכן כי בשלב זה כבר חלפו את המשאיות ועל כן הנתיב הימני היה פנוי. יודגש, כי גם אם אקבל את גרסת נהג היונדאי, הרי שאין מחלוקת על כך כי רכב היונדאי פגע ברכב הסובארו גם לאחר שרכב הפולקסוואגן האט את נסיעתו ולכך תהיה משמעות בהמשך. 3. מן האמור לעיל עולה, כי לכל אחד מן העדים גרסה שונה לחלוטין לאופן קרות התאונה. כפי האמור לעיל, נהג הסובארו לא ראה מי פגע בו ולפי עדותו, הוא נסע בנתיב שמאלי ונפגע מאחור. בכל אופן, כפי שפורט לעיל, נמצאו אי דיוקים ופירכות בעדותו וגרסתו גם לא עלתה בקנה אחד עם היעדר נזק בקדמת הפולקסוואגן. לא נתתי אמון בעדותו של נהג הפולקסוואגן שניכרו בה סתירות וגרסתו לא עלתה בקנה אחד עם גרסתו במשטרה ועם העובדה כי לפולקסוואגן נגרם נזק בחלק האחורי בלבד. מאידך, מצאתי את גרסתו של נהג היונדאי אמינה וקוהרנטית וגרסה זו גם עלתה בקנה אחד עם מיקום הנזקים אשר נגרמו לרכבים האחרים. המסקנה המתבקשת מן העובדה כי לרכב הפולקסוואגן נגרמה פגיעה רק מאחור היא, כי רכב הפולקסוואגן לא פגע ברכב הסובארו אלא רכב היונדאי פגע בשניהם, כפי גרסת נהג היונדאי. 4. נוכח האמור לעיל, קיבלתי את גרסת נהג היונדאי ומצאתי כי התאונה ארעה בנסיבות בהן הסובארו עצר פתאומית, הפולקסוואגן (אשר השתלב שניות לפני כן בנסיעה בנתיב השמאלי בין היונדאי והסובארו), סטה לנתיב הימני ורכב היונדאי לא הספיק לעצור ופגע בשניהם. משכך, מצאתי כי לכל אחד מן הנהגים אחריות לקרות התאונה: נהג הסובארו עצר פתאומית בכביש מהיר וגרם לקרות התאונה, נהג היונדאי לא שמר מרחק ופגע בסובארו (לא התעלמתי מן הטענה כי הפולקסוואגן קיצר את מרחק הבלימה של היונדאי, אך מאידך, נהג היונדאי העיד כי הפולקסוואגן דווקא האט את מהירות נסיעת היונדאי ולמרות זאת, היונדאי פגע בסובארו דבר המלמד על היעדר זהירות) ורכב הפולקסוואגן אחראי לכך כי קיצר את מרחק הבלימה בין שני הרכבים האחרים. נוכח האמור אני מייחסת לכל אחד מן הצדדים אחריות כדלקמן: לנהג הסובארו 40%, לנהג הפולקסוואגן 20% ולנהג היונדאי 40%. 5. סוף דבר, בתיק 4214-04-12, ישלמו הנתבעים באמצעות נתבעת 2 (אלבר) 40% מן הנזק בסך 1,825 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה מיום 2.4.12, אגרת משפט בסך 365 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 1,200 ₪. בתיק 5994-04-12, ישלמו הנתבעים באמצעות נתבעת 2 (מנורה) סך 20% מן הנזק בסך 2,948 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה מיום 3.4.12, אגרת משפט בסך 365 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 1,200 ₪. בתביעה 50667-02-12, ישלמו הנתבעים 1 ו - 2 סך 7,436 ₪ ונתבעים 3 ו- 4 ישלמו סך 3,712 ₪ כל הנתבעים בתביעה זו ישלמו לתובעים גם אגרת משפט בסך 365 ₪ ושכ"ט עו"ד בשיעור 11.8% כאשר סכום ההוצאות יתחלק בהתאם לחלוקת האחריות שנקבעה. כל צד יישא בהוצאות עדיו. הכחשת תאונהתאונת דרכיםדיוןחקירה נגדיתחקירה (בבית משפט)נזקי רכוש