תאונת דרכים בגלל רכב שנסע לאחור בחוסר זהירות

נטען כי התאונה אירעה שעה שרכב הנתבעת נסע לאחור בחוסר זהירות וגרם לרכב התובעת נזקים המפורטים בדו"ח השמאי. רכבה של הנתבעת נסע לאחור כתוצאה ממשאית שאף היא נסעה לאחור, רכבה של התובעת ניסה להימנע מהתאונה וביצע עקיפה של הרכב הפוגע, אך לשווא. לאור האמור לעיל, התובעת עותרת לקבל הסך של 7,988 ₪. מנגד, בכתב הגנה שהגישה הנתבעת, נטען כי רכב התובעת ביצע עקיפה מסוכנת במהירות גבוהה של מספר כלי רכב שעמדו מאחורי רכב הנתבעת, סטה לנתיב רכב הנתבעת ופגע בחלקו הקדמי שמאלי של רכב הנתבעת. לפיכך ומאחר ורכב הנתבעת פגע בחלקו הקדמי שמאלי, ברי כי גרסת התובעת הינה לקונית ומחסירה פרטים רבים ורלוונטיים לאירוע. לטענת הנתבעת, ביום 4.3.12 הוסע רכב הנתבעת ע"י סמדר קרפוסקי ברחוב חד סטרי בעל קו הפרדה בין הנתיבים. עקב משאית שביקשה להיכנס בנסיעה לאחור לחניה בצד ימין הדרך, עצרה הגב' קרפוסקי ואפשרה למשאית להיכנס לחנייה. בשלב זה עצרו מאחורי המבוטחת 3-4 רכבים אשר אף אחד מהם אינו של התובעת. המשאית החלה להתקרב יתר על המידה לרכבה של הנתבעת ועל כן הסיעה הנתבעת את רכבה מרחק קצר מאוד לאחור תוך שהיא מסיטה את ההגה שמאלה וחזית רכבה נמצא כולו בתוך הנתיב. רכב התובעת הגיח מאחור ונסע במהירות גבוהה וביצע עקיפה מסוכנת של מספר כלי רכב שעמדו מאחורי הנתבעת. תוך כדי הסטייה פגע רכב הנתבעת ברכב התובע בחלקו הימני אחורי ואילו רכב הנתבעת נפגע בחלק הקדמי שמאלי. למעשה, הנתבעת הכחישה את כל הנזקים אשר נטענו ע"י התובעת. לאחר שעיינתי במסמכים שהוגשו על ידי הצדדים, לרבות שרטוט של מקום התאונה ולאחר שמיעת העדויות, הגעתי למסקנה כי גרסת התובעת/הנתבעת שכנגד עדיפה על פני גרסת הנתבעת/התובעת שכנגד, ואנמק. ראשית, עדיה של התובעת מהימנים עלי ועדותם היתה עקבית וקוהרנטית. מר דוידיאן ואישתו אשר העידו מטעם התובעת העידו באופן העולה בקנה אחד עם המפגעים ומיקומי הנזקים ונדמה כי בקיאים בכל פרטי התאונה. גרסאות שני עדי התובעת מתיישבות עם המציאות לטעמי הואיל ושני הצדדים ציינו כי רק בעת שניסו לעקוף את רכבה של הגב' קרפובסקי, החלה האחרונה בנסיעה מהירה לאחור. כמו כן, התרשמתי כי העדים ציינו את המיקום והמרחקים באופן זהה לחלוטין ומשכך עדי התובעת מהימנים עלי. התובעת מנגד יכלה להציג את מיקומי הפגיעות באמצעות העדה מטעמה, אשר הינה הנהגת במועד התאונה ועשויה לשפוך אור על הארועים האופפים את המקרה. הגב' קרפובסקי ענתה באופן שגוי ותיארה את מוקדי הפגיעות ברכבים. מוקדי הפגיעות המתוארים על ידה הופרכו כאשר ניתן היה לראות את דוחות השמאי והתמונות אשר צולמו. ש. הדגמת לנו איך הצד הימני קדמי שלו פוגע בצד השמאלי קדמי שלך. אני אומרת לך שהתאונה היתה שהצד שימני אחרוני שלו פוגע בצד הקדמי שמאלי שלך. מראה לך תמונות הנזק שלך ותמונות הנזק של הנהג השני שם רואים כי דווקא החלק הימני אחורי שלו הוא זה שנפגע. הרכב שלו נבדק יום אחרי התאונה ולא היה לרכב שלו תאונות 3 שנים קודם לכן ת, קיבלתי בום של הרכב שלו. לא צילמתי את הרכב שלו (פרוטוקול הדיון מיום 3.7.13. עמ' 7 שורות 9-13). הנתבעת טענה בכתב ההגנה: "המשאית החלה להתקרב יתר על המידה לרכבה של הנתבעת ועל כן הסיע הנתבעת את רכבה מרחק קצר מאוד לאחור תוך שהיא מסיטה את ההגנה שמאלה, אך תוך שחזית רכבה נמצא כולו בנתיב הימני ולא מעבר לקו ההפרדה" עיון בפרוטוקול הדיון מיום 3.7.13 מעלה כי הגב' קרפובסקי העידה: ש. את מסכימה שאת עומדת. ת.על הקו המקווקו. עמ' 7 שורות 4-5 לפרוטוקול הדיון 3.7.13. עדותה של הנתבעת כאמור לעיל סותרת באופן מובהק את טענות ההגנה של הנתבעת. הגב' קרפובסקי הדגימה את התאונה והפגיעות במקומות שאינם מתיישבים עם הנזקים ונדמה כי אינה בקיאה כלל בפרטי התאונה. ראוי להבהיר כי הצדדים טענו ביחס לשאלת האחריות בלבד ונראה כי לא נטען על ידם דבר לעניין הנזקים, מלבד הכחשה, משכך קביעת האחריות תייחס את הנזק הנטען. כפי שצוין לעיל הנתבעת הגישה תביעה שכנגד, אך לא מצאתי להתייחס לטענות העולות מכתב התביעה שכנגד הואיל והינו זהה לכתב הגנה בטענותיו. כמו כן, כתב התביעה שכנגד מעלה טענות ביחס לאחריות בלבד וככל ותיוחס האחריות גובה הנזקים אשר הוסבו לנתבעת הינם בשיעור העומד ע"ס 10,389 ₪. לא מצאתי כיצד הוכיחה התובעת שכנגד את תביעתה ובאילו אסמכתאות תומכת את טענותיה. חוות דעת השמאי מטעמה מעריך את הנזק בלבד ואין בחוות הדעת כדי לראות אדם המוסמך ליתן דעתו שבמומחיות לשאלת האחריות. עדי התביעה השיבו על שאלותיהם בצורה מהימנה ובקיאה מאוד ואף גרסותיהם עלו בקנה אחד ותאמו במדויק. הנתבעת/התובעת שכנגד אישרה בעדותה כי נסעה אחורנית באופן שחלקו השמאלי קדמי של מכוניתה היה מצוי על קו ההפרדה בין הנתיבים. מחד טענה כי רכבה היה בעצירה מלאה על גבי הקו ברם טענה זו אינה עולה בקנה אחד עם האופן שבו הדגימה את התרחשות התאונה באמצעות רכבי צעצוע. כך, לגרסתה ובהדגמתה, הראתה סיטואציה שבה חלקו הימני קדמי של רכב התובעת פוגע בחלקו השמאלי קדמי של רכבה. עיון בתמונות הנזק, בחוות דעת השמאי ובעברו הביטוחי של רכב התובעת מעלה כי נזקו של הרכב הינו בחלקו האחורי ימני כך שהמסקנה הינה כי כל חלקו הקדמי של הרכב, לרבות הדלת הקדמית, כבר חלף על פני רכבה של הנתבעת והפגיעה בו ארעה כתוצאה מתזוזתה. גרסת עדי התביעה לא נסתרה ועלתה בקנה אחד עם המפגעים ומיקומי הנזקים ולעומת זאת גרסת הנתבעת/התובעת שכנגד היתה חסרה ועל שאלות רבות ענתה כי אינה זוכרת, כי כך הונחתה או כי אינה יודעת להשיב. הנתבעת אישרה בעדותה כי לא הבחינה ברכב התובעת עובר לפגיעה כך שאין מנוס כי אם רכב נוסע אחורנית ואינו מבחין ברכב המצוי משמאלו- הוא יפגע בו. גרסת עדי התובעת עולה בקנה אחד עם צילומים שהראתה הנהגת הנתבעת ובהם רואים רכבים חונים בצד שמאל של הכביש. עדי התובעת הדגישו כי בעת שסטו כדי להימנע מפגיעה ברכב הנתבעת שנסע אחורנית הם היו כפסע מפגיעה ברכבים החונים. לאור כל המקובץ, אני מקבלת את התביעה ודוחה את התביעה שכנגד. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 7,988 ₪ . סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. כמו כן תשלם הנתבעת /התובעת שכנגד את הסך של 250 ₪ בגין כל אחד מהעדים ובסה"כ 750 ₪, תישא באגרה ששולמה וכן תישא בשכ"ט עו"ד בסך של 1,400 ₪. משפט תעבורהרכבתאונת דרכיםנסיעה לאחורנהיגה בחוסר זהירות