ניסיונות גישור - עידוד השיח בין הצדדים קודם להגשת תביעה

המסר שצריך לצאת מבתי המשפט הינו עידוד השיח בין הצדדים, קודם להגשת תביעה יפים לענייננו הדברים שנאמרו בפסק-דין בתא"מ 169616-09 שמואל לבן נ' חיים מסילתי: "המדיניות המשפטית, חייבת להיות, והיא כזו לעודד מתדיינים ליישב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, ולא "לרוץ" אל שערי בית המשפט.... העומס בבתי המשפט ידוע לכל, ואין צורך לחזור ולהדגיש אותו. עומס זה גורם לכך כי הטיפול בתביעות בבית המשפט מתחיל הרבה מאוד זמן אחרי הגשת התביעה, גוזל זמן ומשאבים מהמערכת". גישוריישוב סכסוכים