התנגשות רכב בכיכר עם רכב מצד שמאל

להלן פסק דין בנושא התנגשות רכב בכיכר עם רכב מצד שמאל: בטופס ההודעה על התאונה, עליו חתום המבוטח תוארה התאונה באופן הבא: המבוטח נכנס לכיכר שהייתה פנויה, האט ולפתע הגיע רכב הנתבע במהירות, מצד שמאל ופגע ברכב בחלקו האחורי שמאלי. מגרסה זו ניתן להבין כי המבוטח האט את מהירות נסיעתו עם כניסתו לכיכר, בעוד שבכתב התביעה נטען כי המבוטח נכנס לכיכר והאט לקראת היציאה ימינה (היציאה הראשונה). לכאורה אין הבדל משמעותי בין שתי הגרסאות ואולם הבדלים אלה מקבלים משנה תוקף לאור עדותו של המבוטח בדיון, במסגרה מסר גרסה שלישית, לפיה נכנס לכיכר, הגיע ליציאה הראשונה (יציאה ימינה) וראה כי בהמשך הכביש (אליו ביקש לצאת ימינה) חונים הרבה רכבים ואין מקומות חניה, עצר (סמוך ליציאה ימינה/ראשונה בכיכר), ביקש לפנות שמאלה והתכוון להמשיך בכיכר ליציאה השנייה, אז הגיע רכב הנתבע ופגע ברכבו מאחור. בנוסף לחוסר ההתאמה בין גרסאות אלה (וברור כי נוכח גרסת הנתבעים, קיימת חשיבות להבדל בין הגרסאות השונות), נפלה בעדותו של האחרון סתירה ביחס למיקום רכבו בעת התאונה, כך טען בתחילת עדותו כי התאונה התרחשה בין היציאה הראשונה לשנייה, לאחר שעצר במקום וסובב את ההגה שמאלה (שורות 21 ו- 22 עמ' 1 לפר'), ולאחר שהוצג בפניו צילום בו מופיעה היציאה מהכיכר (נ/1), שינה את גרסתו והעיד כי התאונה התרחשה בפתח היציאה הראשונה, לפני שהספיק לקחת את ההגה שמאלה. גרסה אחרונה זו, תומכת בעדותו של הנתבע ומתיישבת עם מיקום רכב הסיאט כפי שצולם לאחר התאונה. עפ"י עדות הנתבע, התאונה אירעה לאחר שהוא נכנס לכיכר וטרם פנה ימינה (ביציאה הראשונה בכיכר). בנוסף, רכב הסיאט צולם לאחר התאונה ובתמונות נ/2 ו-נ/3 נראה לאחר שעצר מספר מטרים לאחר היציאה ימינה/הראשונה בכיכר. נהג הסיאט העיד כי רכבו הוזז ממקום התאונה ומיקום הרכב, לאחר שעצר לאחר התאונה, אינו מתיישב עם גרסתו הראשונה לפיה התאונה אירעה, בין היציאה הראשונה ליציאה השנייה. מנגד, עדותו של הנתבע לגבי אופן אירוע התאונה, לא נסתרה ועשתה עלי רושם אמין. היא אף נתמכה בחלקה בגרסתו של נהג הסיאט. הנתבע העיד כי הוא עצר לפני הכניסה לכיכר, התחיל לנסוע והתכוון לצאת ימינה ביציאה הראשונה בכיכר. אז, הבחין ברכב הסיאט חוזר אחורנית בתוך הכיכר והעד שנסע עמו אמר לו "תיזהר הוא נוסע אחורנית". הנתבע לא הספיק לצפצף ורכב הסיאט פגע ברכבו. עדותו זו נתמכה במלואה בעדות העד מטעמו ועדותו של נהג הסיאט לפיה הספיק לראות שהמקום אליו ביקש לפנות, מלא ברכבים ולכן ביקש לשנות את כיוון נסיעתו (גרסה שעלתה רק בדיון), יכולה בהחלט להסביר את טענת הנתבעים, לפיה נסע אחורנית בכיכר. לגבי טענתו של ב"כ התובעת כי הנתבע לא דייק בעדותו לגבי מיקום רכבו לאחר התאונה אומר, שהנתבע אכן העיד תחילה כי רכבו, כפי שמופיע בנ/1, צולם לפני שהוזז ממקום התאונה, אולם לאחר מכן העיד בפירוט כי הוא נדרש להזיז את רכבו ממקום התאונה, לפי דרישת המשטרה שהגיעה למקום, כדי לא להפריע לתנועה. מאחר והרכב לא התניע, הנוסע שהיה עימו, העד, החל לדחוף את הרכב ואז הנתבע עצר ואמר לו לצלם לפני שמזיזים את הרכב. כלומר, הרכב כן הוזז מעט ממקום התאונה לפני שצולם. העד מטעם הנתבע תמך בגרסה זו והעיד כי הרכב צולם לאחר שהוזז קצת קדימה על מנת לאפשר המשך נסיעה בכיכר והצילום בוצע בזמן החלפת הפרטים (לפי דרישת המשטרה כפי שהעיד הנתבע). גם אם נמצא אי דיוק מסוים, בעניין הזזת בעניין זה, אין מדובר בפרט שיש בו כדי להוקיע את גרסת הנתבעים במלואה. כך או כך, מיקום רכב הנתבע כפי שמופיע בנ/1, נמצא במרחק של כמטר וחצי לכל היותר מהמקום שסומן על ידי נהג הסיאט, מטעם התובעת, כמקום אירוע התאונה. יודגש כי עיון בתמונות מלמד כי מלבד המים שנמצאים על הכביש (שנשפכו ככל הנראה מהרדיאטור שניזוק ברכב הנתבעים) ישנם גם שברי זכוכית היכולים ללמד על נקודת ההתנגשות בין שני הרכבים. לפי מיקום השברים, הרי שהתאונה אירעה כאשר רכב הסיאט היה כמעט בפתח היציאה הראשונה וסביר להניח כי לצורך המשך נסיעה בכיכר קיים צורך בנסיעה אחורנית קצרה. פרט חשוב נוסף נמצא בעדותו של נהג הסיאט לפיו דיבר עם הנתבע לאחר התאונה וזה טען כי הוא (נהג הסיאט) נסע בריוורס, ויש לזכור כי השיחה היתה בסמוך לאחר התאונה בין הצדדים עצמם וגם בכך יש לתמוך בעדות הנתבע לפיה ראה את רכב הסיאט נוסע אחורנית ובדברי העד לפיהם ראה את אורות הריוורס דולקים. למעלה מהצורך אומר כי הנתבע נתן הסבר המניח את הדעת מדוע לא הוגשה תביעה בגין הנזקים שנגרמו לרכבו ולפי עדותו, מדובר ברכב ישן והנזק שנגרם אינו רב, כאשר הוא הצליח למכור אותו ללא הפסד משמעותי ותביעת השיבוב הוגשה לאחר שהרכב נמכר ואין טעם היום בהגשת תביעה שכנגד. לאור המקובץ, אני מבכרת את גרסתם של הנתבעים וקובעת כי התאונה אירעה בשל נסיעתו של נהג הסיאט אחורנית בכיכר, ומכאן אני מורה על דחיית התביעה ומחייבת את התובעת לשלם לנתבעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 2,000 ₪. בשולי הדברים, אביא את התנצלותי בפני הצדדים על האיחור במתן פס"ד. כיכר (מעגל תנועה)רכבהתנגשות