אי הבאת נהג ו/או נוסע הרכב לעדות בבית המשפט

לחובת התובעת נזקפים המחדלים הראייתיים הבאים: לא הובאו לעדות נהג ו/או נוסע הרכב השלישי, ואף לא נמסרו פרטים וראיות לגבי הנזק שנגרם לרכב השלישי (ונהג הרכב הראשון העיד כי נגרם נזק לרכב השלישי). אפשר בהחלט (גם נוכח עדותה של נהגת הרכב השני כי נהג הרכב השלישי אמר לאחר התאונה לנהג הרכב הראשון שהוא, הנהג הראשון, אשם בתאונה) כי היה בעדות ובראיות חסרים אלו כדי להטות את הכף לכאן או לכאן; בנוסף, לא הוצגו צילום או מפה של זירת התאונה ושל מצב הכביש והנתיבים, כדי שניתן יהיה להתרשם שאכן ישנה אפשרות של "פתיחת" נתיב כנטען בגרסת התובעת. סיכום התביעה נדחית. שקלתי את נושא הוצאות המשפט והחלטתי בנסיבות וגם משקיימת תביעה קשורה כאמור שלא לעשות צו להוצאות, באופן שבו כל צד יישא בהוצאותיו. עדותדיון