בית המשפט לא יתייחס לטענה שנזנחה בסיכומים וזאת אף אם הועלתה בכתב הטענות

בית המשפט לא יתייחס לטענה שנזנחה בסיכומים, וזאת אף אם הועלתה הטענה בכתב הטענות (ראה ע"א 447/92 חט נ' אינטרקונטיננטל קרדיט בע"מ פד"י מט' (2) 102), לא מצאתי מקום לדון בטענה זו. 10. ביום 24.6.13, נשמעו הוכחות בתיק. מטעם התובעת העיד מר גיא X ומטעם הנתבע העיד מר אבשלום בשארי, מר אופיר בשארי ומר דוד שואף. 11. מר גיא X, נהג רכב הפולקסווגן, (להלן: "X"), העיד כי נסע במהירות של כ- 70-80 קמ"ש, בכביש 4 מכיוון דרום לצפון, באזור מחלף גהה, וכי הרכב של הנתבע נצמד אליו מאחור. בשלב מסוים, כך על פי עדותו, יצא רכב הנתבע לעקיפה, עקף רכב שהיה מימינו של רכב הפולקסווגן וניסה להיכנס בין הרכב שעקף לרכב הפולקסווגן. 12. עוד העיד X, כי רכב הפולקסווגן נפגע בצדו הימני קדמי ורכב הנתבע נפגע בצדו השמאלי אחורי. 13. עדותו זו של מר X באשר לאופן קרות התאונה אינה מהימנה ואינה אמינה בעיניי. בכתב התביעה וב-ת/6 צוין, כי התאונה ארעה עת ניסה רכב הנתבע לעקוף את רכב הפולקסווגן. גם בשרטוט שצורף להודעה על התאונה, נראה כי התאונה ארעה עת רכב הנתבע, אשר נסע מאחורי רכב הפולקסווגן, עקף רכב שהיה מימינו של רכב הפולקסווגן (להלן: "העקיפה הראשונה") וניסה לחזור לנתיב בו נסע קודם לכן, תוך כדי עקיפה של רכב הפולקסווגן (להלן: "העקיפה השנייה"). 14. במהלך עדותו של X, בעניין זה, עלו סתירות, כך כשנשאל "תסביר לי אם השרטוט שלך מתאר נכונה את מצב הדברים שהרכב שלו בזווית שמאלה, ואתה פוגע בחלק האחורי שלו, איך אתה מסביר שאצלך יש שפשוף מעל הכנף ולא פגיעה בחזית הרכב באזור הפנס?" השיב - "ממש לא. אתה טועה. הרכב הפוגע נדחף בין שתי מכוניות בכוח. לכן לא הייתה פגיעה של החלק החזיתי שלי בדלת שלו אלא שפשוף של שני הצדדים" (פרוטוקול, עמוד 2, שורות 8-12), אולם, בהמשך העיד - "...הוא עקף אותי אז נסע יותר מהר" (פרוטוקול, עמוד 2, שורה 18). 15. עדותו של X, אינה עונה בבירור על השאלה האם התאונה ארעה עת ניסה רכב הנתבע לסטות שמאלה לכיוון נסיעת רכב הפולקסווגן ולהשלים ביצוע העקיפה השנייה או שמא ארעה התאונה טרם התחלת העקיפה השנייה, עת היו הרכבים מקבילים זה לזה. 16. בעניין זה יש להוסיף, כי גרסת עד התובעת באשר לנסיבות קרות התאונה אינה הגיונית ואינה מתיישבת עם מצב הרכבים בשטח בעת קרות התאונה, שכן אין זה מובן מדוע רכב הנתבע סטה מנתיבו לנתיב הימני בו היה מצוי באותה שעה רכב אחר, עקף את אותו הרכב ולאחר מכן ניסה שוב לעקוף, הפעם את רכב הפולקסווגן ולשוב לנתיב בו נסע טרם העקיפה הראשונה. 17. בעניין זה יש להוסיף, כי מר X נשאל - "תסביר לי לפי השרטוט שלך, אתה מקודם אישרת לי ששני הנתיבים השמאליים הם מתארים את המצב שבשטח, אם הנתיב האמצעי פנוי למה שהוא יבוא לנתיב שלך?" השיב - "כי הוא רצה להיכנס בכוח לפני". עדות זו, כאמור, אינה מתיישבת עם ההיגיון ועם תנאי הכביש עת קרות התאונה ואף לא היה בפי מר X כל הסבר המניח את הדעת באשר לנסיבות התרחשות התאונה כפי שפורטו על ידו. יתרה מכך, X הזיז את מכוניות הצעצוע ששימשו להדגמת נסיבות התאונה, לאחר שאומתה גרסתו עם נזקי הרכבים - "אתה מסכים איתי שהזזת את המכוניות לעומת המצב שהראית קודם?" השיב "אני מסכים שהזזתי וזה המצב" (פרוטוקול, עמוד 2, שורות 13-14). 18. מר X אף לא נתן הסבר מניח את הדעת לכך שלא האט נסיעתו בניסיון למנוע התאונה ו/או למזער את הנזק, שכן על פי עדותו העיד שראה כי רכב הנתבע יוצא לעקיפה, ולכן היה סיפק בידו למנוע את התאונה או למצער למזער הנזק- "שמתי לב שמישהו מאחורי כל הזמן היה דבוק אלי ופתאום נסע ימינה ואמרתי תודה לאל, אבל פתאום ראיתי אותו מגיע מעקיפה. ראיתי אותו יוצא ימינה ומגיע. הוא עקף רכב אחר. אני ראיתי את הרכב" (פרוטוקול, עמוד 3, שורות 1-3). 19. מטעם הנתבע העיד, כאמור, מר אבשלום בשארי, נהג רכב הנתבע (להלן: "אבשלום"). עפ"י עדותו, יצאו הוא, אשתו ושני ילדיו לטיול. הכביש, לטענתו, היה עמוס. התאונה ארעה, כך על פי עדותו, עת הרכב בו נסע היה בנתיב האמצעי ופתאום, לטענתו, הרגיש חבטה של הרכב שעמד במסלול השמאלי וניסה לעקוף אותו - "אני נסעתי ופתאום הרגשתי חבטה הסתכלתי במראה ואז הוא עקף אותי..." (פרוטוקול, עמוד 4, שורה 14). עוד העיד "לא ראיתי את המכה עצמה" (פרוטוקול, עמוד 4, שורה 23). 20. מר אופיר בשארי, בנו של אבשלום בשארי, העיד שהיה במושב שעל יד הנהג בזמן התאונה. לטענתו, הרכב בו נהג אביו נסע בנתיב האמצעי ורכב הנתבע נסע בנתיב השמאלי. לפתע, נפגע רכב הנתבע משמאל. עוד העיד "לאחר התאונה, הוא נתקע בנו, עבד לידינו, מצד שמאל שלנו, הסתכל לכיווננו, עשה לנו תנועה של אצבע משולשת" (פרוטוקול, עמוד 5, שורות 12-13). כשנשאל "אבא שלך לא ציין שהוא עשה תנועה מגונה" השיב "הוא עשה. אני ראיתי" (פרוטוקול, עמוד 5, שורות 31-32). בהמשך העיד "הוא חלף לידנו מצד שמאל, את הפגיעה לא ראיתי אבל הרגשתי" (פרוטוקול, עמוד 6, שורה 4). 21. מטעם הנתבע העיד גם מר דוד שואף - "אנחנו נסענו ביחד לחופשה, אני נסעתי אחרי הנתבע. את התאונה פיזית בדיוק לא ראיתי אבל ראיתי שהבחור שהיה מקדימה, החבר שלי נסע בנתיב האמצעי, אני נסעתי בנתיב השמאלי מאחוריו, היו מכוניות בינינו. ראיתי אוטו שבא מצד ימין ונכנס לנתיב מקדימה. אני לא ראיתי את התאונה. אני הייתי מאחור, ראיתי שהם זזים לצד. אני לא הבנתי בדיוק מה קרה בתאונה" (פרוטוקול, עמוד 6, שורות 8-11). סוף דבר 22. לאחר ששמעתי גרסאות הצדדים ועדויותיהם ובחנתי את כל המסמכים אשר הוגשו לתיק, אני קובעת כי התובעת לא הוכיחה, בהתאם למידת ההוכחה המוטלת עליה במשפט האזרחי, את תביעתה. 23. משכך קבעתי, הרי שהתביעה נדחית והתובעת תשלם לנתבע הוצאות שכר טרחת שני העדים מטעם הנתבע, כמבוקש בסיכומי ב"כ הנתבע, בסך של 300 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך של 1,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק. הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד מועד התשלום בפועל. סיכומיםמסמכיםכתבי טענות / כתבי בי דין