תאונת דרכים בה שני הנהגים גם יחד אשמים בקרות התאונה

מקרה ברור ופשוט מאוד שבו שני הנהגים גם יחד אשמים בקרות התאונה, בדיוק באותו שיעור אחריות, כלומר בחלקים שווים (50/50). לפיכך ולטעמי, כל ההליך המשפטי היה מיותר וראוי היה שבעלי הדין הנכבדים, שמומחיותם בניתוח תאונות כאלה, יגיעו למסקנה זו בעצמם, ללא צורך בהטרחה של בעלי הדין, של העדים ושל ביהמ"ש לצורך הגעה למסקנה, שניתן וצריך היה להגיע אליה מיד ומראש. דווקא תמונות הנזק הכה ברורות שהוצגו לעיוני מספרות את כל הסיפור כולו: מן התמונות ברור לגמרי, ששני הנהגים גם יחד החלו בנסיעה בכיוונים מנוגדים (נהג האופל קדימה ושמאלה ונהג המזדה קדימה וימינה) - כל אחד מטעמיו (בין אם כדי לצאת ממתחם תחנת הדלק או מכל סיבה אחרת) - ומיד לאחר תחילת נסיעתם התנגשו שני הרכבים, בדיוק באותה זווית (של כ- 30 מעלות) כלפי הרכב השני ובדיוק באותו קו נסיעה. המסקנה המתבקשת היא, ששני הנהגים החלו בנסיעה מבלי לוודא שהנסיעה הזו אפשרית ומבטוחה, ומן הסתם החמיצו האחד את השני ולא נתנו דעתם לקיומו ולא התחשבו בקיומו. כמובן שאני סבור שאת המסקנה הנ"ל בדבר אחריותם המשותפת של שני הנהגים לקרות התאונה יש להסיק גם ממכלול הראיות שהוצגו, לרבות עדויות הנהגים. אני ער לכך שכל אחד משני הנהגים מספר סיפור אחר קצת וכל אחד מהשניים סבור שהוא חף מאשמה וכל האשמה בצד השני, אך התמונות במקרה זה הן הראיות המהימנות ביותר, וראוי לבעלות הדין המתמחות בניתוח תאונות כאלו לבדוק את הדברים עצמם, מעבר לגרסה המוצגת להם ע"י הנהגים והמבוטחים. לא מיותר לציין, גם בהקשר למהימנות שני העדים (הנהגים) גם יחד, כי שניהם מסרו תרשים לא מדויק של זירת התאונה ושל מצב ומנח הרכבים בזירה: נהג האופל מיקם את המזדה מימין לשורת משאבות הדלק שלצידה, בזמן שהנכון הוא שהשורה הייתה משמאלה, ואף מיקם את האופל כנוסעת ישר ללא כל זווית והטייה, בעוד שהנכון הוא עפ"י התמונות הנ"ל שגם האופל הייתה גם הייתה בזווית שמאלה; ומנגד ובאופן מביך משהו, גם נהג המזדה לא דייק כשצייר (ביוזמתו ובזמנו החופשי, לפני הדיון כאמור) את המזדה מגיעה משמאל לשורת משאבות הדלק שלצידו. מסקנתי הכללית מתיק זה, שראוי לכל העוסקים בתביעות מסוג זה להצטייד, במידת האפשר, בתמונות אותנטיות מזירת התאונה, משום שלא פעם תמונות אלו "זוכרות" טוב מכולם מה בדיוק היה במקום. לסיכום התביעה מתקבלת באופן חלקי (כמידת אחריות נהג המזדה). על הנתבעים לשלם לתובעת את הסכומים הבאים: סך של 3,610 ₪, שהינו סכום התביעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 31.8.12 ועד יום התשלום המלא בפועל. סך של 365 ₪ בגין אגרת בית משפט ששולמה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 31.8.12 ועד יום התשלום המלא בפועל. סך של 450 ₪, בגין שכר העד בו חויבה התובעת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום (יום מתן פסה"ד) ועד יום התשלום המלא בפועל. סך של 1,250 ₪ בגין שכ"ט עו"ד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום (יום מתן פסה"ד) ועד יום התשלום המלא בפועל. תאונת דרכים