עורך הדין מחויב להציג בפני לקוחותיו את האפשריות העומדות בפניהם

עורך הדין מחויב להציג בפני לקוחותיו את האפשריות העומדות בפניהם, ולייעץ להם בדבר האפשרות הנראית לו כטובה ביותר. יחד עם זאת, ודאי אינו יכול לכפות על לקוחותיו לנהוג בצורה מסוימת (1927/99 אבשלום ילין נ' עו"ד יעקב כהן). אין ספק כי עורך דין חב ללקוחו חובת זהירות. חובתו של עורך דין הינה להגן על עניינו של לקוחו ולפעול בעבורו במהימנות, במקצועיות ובנאמנות כשאינטרס הלקוח עומד בראש מעייניו ודאגותיו. הפרת חובה זה מקימה אחריות כלפי הלקוח הן מכוח עוולת הרשלנות והן מכוח דיני החוזים. שיקול הדעת העומד לעורך דין בניהול ענייניו המשפטיים של לקוחו הינו מטבעו רחב, וטעות בשיקול דעת אינה עולה בהכרח כדי התרשלות. לא כל טעות תצביע על הפרתה של חובת הזהירות. חובתו של עורך הדין איננה שלא לטעות בשיקול דעתו, אלא החובה לשקול דעתו כמיטב יכולתו וידיעתו לקוחותעורך דין