אם תביעת פיצויים בגין נזקי גוף שהגיש החייב היא "זכות קיימת או עתידית" ?

אם תביעת פיצויים בגין נזקי גוף שהגיש החייב היא "זכות קיימת או עתידית" ב" 33138-03-11 (מחוזי-מרכז לוד) שלמה לוי נ' ברוכין אריק נדרש בית המשפט המחוזי לשאלה האם תביעת פיצויים בגין נזקי גוף שהגיש החייב היא "זכות קיימת או עתידה", שאם כן, העיקולים שקדמו להמחאת הזכות גוברים עליה, ואם לא - הרי שהעיקולים לא תפסו דבר וממילא נותרה רק המחאת הזכות. בית המשפט ציטט את הלכת " 7940-05-09 (מח' חיפה) אגבריה נ' בנק ערבי ישראלי בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים), לפיה "האירוע היוצר את הזכות לקבל פיצויים - הוא תאונת העבודה - כבר אירע. היינו - זכותו של התובע לקבל פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו, אינה זכות עתידית, אלא זכות קיימת. אמנם, שיעור הפיצויים אינו ידוע והוא ייקבע ע"י ביהמ"ש הדן בתביעה, אולם הזכות לקבל פיצויים, מכח הפגיעה בעבודה, כבר קיימת...". בית המשפט המחוזי הוסיף וקבע, כי "משנפגע החייב בתאונה, קמה לו זכות תביעה נגד המשיבות הפורמאליות. זכות זו היא זכות שהייתה קיימת במועד הטלת העיקולים, שעל כן העיקול תפס בה... די בכך שקמה לחייב עילת תביעה נגד המשיבות הפורמליות, עילה שהייתה קיימת כבר ביום הטלת העיקולים והייתה בעלת סיכוי של ממש לזכות בה מעצם קרות התאונה". נזקי גוףפיצוייםשאלות משפטיות