האם מותר להציג פרוטוקול מהליך משפטי אחר ?

אין כל מניעה להציג פרוטוקול מהליך משפטי אחר, בהיותו "תעודה ציבורית" ולפיכך קביל כראייה. יחד עם זאת, הלכה היא כי לשם קבלת תוכן האמור בפרוטוקול יש לאפשר חקירה נגדית עליו - אלא אם הוגש בהסכמה (" (") 549/03 סולל בונה בע"מ נ' עזרא אברהם). פרוטוקול דיוןפרוטוקול דיון בית משפטמסמכיםפרוטוקולשאלות משפטיות