הקניית השליחות מאת השולח לשלוח כלפי צד שלישי

הקניית השליחות מאת השולח לשלוח כלפי צד שלישי בחוק השליחות נקבע בסעיף 3.(א), כי הקניית השליחות מאת השולח לשלוח כלפי צד שלישי יכולה להיעשות באמצעות הודעה מאת השולח לצד השלישי, או בהתנהגותו של השולח כלפי השלוח או כלפי הצד השלישי. "השליחות מוקנית בהרשאה, שבכתב או שבעל-פה, מאת השולח לשלוח, או בהודעה עליה מאת השולח לצד השלישי, או על ידי התנהגות השולח כלפי אחד מהם". שליחות